Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Αγγειίτιδες

Αγγειίτιδεςπερισσότερα για Αγγειίτιδες 

Δερματική οζώδης πολυαρτηρίτιδα
Η δερματική οζώδης πολυαρτηρίτιδα είναι καλοήθης τύπος αγγειΐτιδας των μικρών και μέσου μεγέθος αρτηριών με υποτροπιάζουσα διαδρομή, χωρίς προσβολή σπλαγχνικών οργάνων, σε αντίθεση με την κλασική οζώδη...

Αγγειίτιδεςπερισσότερα για Αγγειίτιδες 

Erythema Elevatum Diutinum
Το erythema elevatum diutinum (EED) είναι ένας χρόνιος υποτροπιάζων τύπος ινωδοποιού δερματικής λευκοκυτταροκλαστικής...

Αγγειίτιδεςπερισσότερα για Αγγειίτιδες 

Σύνδρομο Stevens-Johnson
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Πολύμορφο ερύθημα, erythema multiforme majus, σύνδρομο Johnson-Stevens, ectodermosis erosiva...

Αγγειίτιδεςπερισσότερα για Αγγειίτιδες 

Σύνδρομο Cronkhite-Canada
Το σύνδρομο Cronkhite-Canada (CCS) πρωτοπεριγράφηκε το 1955. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο, μη οικογενές σύνδρομο οφειλόμενο σε ανωμαλίες του επιθηλίου του ΓΕΣ και της επιδερμίδας. Μέχρι τώρα δεν έχει αναφερθεί σε συγγενείς πασχόντων από...

Αγγειίτιδεςπερισσότερα για Αγγειίτιδες 

Σύνδρομο Sweet
Το σύνδρομο Sweet ή οξεία εμπύρετη ουδετεροφιλική δερμάτωση (acute febrile neutrophilic dermatosis) (SS) πρωτοπεριγράφηκε από τον Robert Douglas Sweet το 1964 στην...

Αγγειίτιδεςπερισσότερα για Αγγειίτιδες 

Σύνδρομο Kohlmeier-Degos
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Κακοήθης ατροφική βλατίδωση (Malignant atrophic papulosis) (ΜΑΡ), προοδευτική αρτηριακή αποφρακτική νόσος, νόσος Degos, σύνδρομο Kohlmeier-Degos, αποφρακτική...

Αγγειίτιδεςπερισσότερα για Αγγειίτιδες 

Υποτροπιάζουσα πολυχονδρίτιδα
Η υποτροπιάζουσα πολυχονδρίτιδα (RP) είναι σπάνια, μακροχρόνια, και δυνητικά απειλητική για την ζωή, νόσος, χαρακτηριζόμενη από επεισόδια φλεγμονής, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε καταστροφή των χόνδρων των ώτων, της ρινός, του λάρυγγα και...

Αγγειίτιδεςπερισσότερα για Αγγειίτιδες 

Νόσος Mucha-Habermann
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Λειχηνοειδής πιτυρίαση (Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta)...

Αγγειίτιδεςπερισσότερα για Αγγειίτιδες 

Σύνδρομο Goodpasture
Το σύνδρομο Goodpasture ή νόσος αντι-GBM είναι αυτοάνοσο νόσημα χαρακτηριζόμενο από σοβαρή υπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα με ημισεληνοειδείς σχηματισμούς, πνευμονική κυψελιδική αιμορραγία και κυκλοφορούντα αντισώματα έναντι της...

Αγγειίτιδεςπερισσότερα για Αγγειίτιδες 

Κρυοσφαιριναιμική αγγειίτιδα
Οι κρυοσφαιριναιμικές αγγειΐτιδες (CV) αποτελούν ανοσοσυμπλεγματικές αγγειΐτιδες, οι οποίες προσβάλλουν κυρίως μικρά (Jennette JC et al, 1994) και, λιγότερο συχνά, μέσου ή ακόμα και μεγάλου μεγέθους, αγγεία και είναι αποτέλεσμα της...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες