Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Διαγνωστικά κριτήρια

Διαγνωστικά κριτήριαπερισσότερα για Διαγνωστικά κριτήρια 

Διαγνωστικά κριτήρια αρτηρίτιδας Takayasu (ACR, 1990)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΤΗΡΙΤΙΔΑΣ ΤAKAYASU (ACR, 1990) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Ηλικία ασθενούς στην έναρξη της...

Διαγνωστικά κριτήριαπερισσότερα για Διαγνωστικά κριτήρια 

Προτεινόμενα διαγνωστικά κριτήρια πρωτοπαθούς αγγειίτιδας του ΚΝΣ
Επίκτητη, ανεξήγητη νευρολογική διαταραχή σε συνδυασμό με κλασικά αγγειογραφικά ή ιστοπαθολογικά ευρήματα αγγειΐτιδας του ΚΝΣ, αλλά χωρίς ενδείξεις συστηματικής αγγειΐτιδας ή οποιασδήποτε κατάστασης...

Διαγνωστικά κριτήριαπερισσότερα για Διαγνωστικά κριτήρια 

Διαγνωστικά κριτήρια κοκκιωμάτωσης Wegener
Φλεγμονή ρινός ή στόματος (Επώδυνα ή ανώδυνα έλκη στόματος ή πυώδες ή αιματηρό ρινικό έκκριμα) Παθολογική α/α θώρακα (Οζίδια, σταθερές διηθήσεις ή κοιλότητες) Παθολογικό ίζημα ούρων (Μικροαιματουρία (>5 ερυθρά αιμοσφαίρια/οπτικό πεδίο) ή ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι) Κοκκιωματώδης φλεγμονή (Κοκκιωματώδης φλεγμονή του τοιχώματος μιας αρτηρίας ή της εξωαγγειακής ή περιαγγειακής περιοχής μιας αρτηρίας ή ενός αρτηριολίου) Η διάγνωση απαιτεί την παρουσία 2/4...

Διαγνωστικά κριτήριαπερισσότερα για Διαγνωστικά κριτήρια 

Διαγνωστικά κριτήρια νόσου Kawasaki
Πυρετός διάρκειας >5 ημερών (4 ημερών, εάν έχει υφεθεί μετά από θεραπεία με ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη)  + Τέσσερις τουλάχιστον από τις παρακάτω κλινικές εκδηλώσεις οι οποίες δεν έχουν αποδοθεί σε άλλες νοσολογικές εξεργασίες : Αμφοτερόπλευρη μη εξιδρωματική ένεση επιπεφυκότα (80-90%)* Αλλοιώσεις του βλεννογόνου του στόματος και του φάρυγγα (μία ή περισσότερες : ένεση ή/και σχισμές χει­λέων, ένεση φάρυγγα, γλώσσα «φράουλας») (80-90%)* Δερματικές αλλοιώσεις περιφερικών μελών, όπως ερύθημα ή/και οίδημα...

Διαγνωστικά κριτήριαπερισσότερα για Διαγνωστικά κριτήρια 

Διαγνωστικά κριτήρια νεανικής οζώδους πολυαρτηρίτιδας (Ozen et al, 1992)
1.   Μείζονα κριτήρια Μυοσκελετικές εκδηλώσεις Νεφρική προσβολή Η παρουσία 1 μείζονος και 5 ελασσόνων κριτηρίων είναι ισχυρή ένδειξη νεανικής οζώδους πολυαρτηρίτιδας στο 97% των παιδιατρικών ασθενών. ΑΝΑ και αντι-DNA πρέπει να απουσιάζουν. Πηγή : Ozen S, Besbas N, Saatsi U et al: Diagnostic criteria for polyarteritis nodosa in childhood. J Pediatr 120: 206,...

Διαγνωστικά κριτήριαπερισσότερα για Διαγνωστικά κριτήρια 

Ταξινομικά κριτήρια οζώδους πολυαρτηρίτιδας (ACR)
Απώλεια βάρους (>4 kg, μη οφειλόμενη σε δίαιτα ή άλλους παράγοντες) Δικτυωτή πελίωση (Στικτός δικτυωτός τύπος σε περιοχές του δέρματος των μελών ή του...

Διαγνωστικά κριτήριαπερισσότερα για Διαγνωστικά κριτήρια 

Διαγνωστικά κριτήρια φαρμακογενούς συνδρόμου Sweet (Walker και Cohen, 1996)
 Αιφνίδια εμφάνιση επώδυνων ερυθηματωδών πλακών/οζιδίων  Ιστοπαθολογική ένδειξη πυκνών ουδετεροφιλικών διηθήσεων, χωρίς ενδείξεις πρωτοπαθούς λευκοκυτταροκλαστικής αγγειΐτιδας Πυρετός >38ο C Προσωρινή συσχέτιση μεταξύ πρόσληψης φαρμάκων και κλινικής έναρξης; ή υποτροπή μετά την per os επαναχορήγηση του υπεύθυνου φαρμάκου Προσωρινή ύφεση των αλλοιώσεων μετά την διακοπή του φαρμάκου ή την θεραπεία με συστηματικά κορτικοειδή Η διάγνωση του φαρμακογενούς SS επιβεβαιώνεται όταν υπάρχουν και τα 5 αυτά...

Διαγνωστικά κριτήριαπερισσότερα για Διαγνωστικά κριτήρια 

Διαγνωστικά κριτήρια συνδρόμου Sweet
  Μείζονα κριτήρια

Διαγνωστικά κριτήριαπερισσότερα για Διαγνωστικά κριτήρια 

Διαγνωστικά κριτήρια υποτροπιάζουσας πολυχονδρίτιδας
Μείζονα κριτήρια : Αποδεδειγμένα επεισόδια φλεγμονής του ωτιαίου χόνδρου Αποδεδειγμένα επεισόδια φλεγμονής του ρινικού χόνδρου Αποδεδειγμένα επεισόδια φλεγμονής του χόνδρου του λάρυγγα και της τραχείας Ελάσσονα κριτήρια...

Διαγνωστικά κριτήριαπερισσότερα για Διαγνωστικά κριτήρια 

Διαγνωστικά κριτήρια αγγειίτιδας από υπερευαισθησία
Ηλικία στην έναρξη >16 ετών (Εμφάνιση των συμπτωμάτων μετά το 16ο έτος της...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες