Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Διαγνωστικά κριτήρια

Διαγνωστικά κριτήριαπερισσότερα για Διαγνωστικά κριτήρια 

Διαγνωστικά κριτήρια νεανικής ψωριασικής αρθρίτιδας
1.  ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΨΩΡΙΑΣΙΚΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ  (Vancouver) Οριστική νεανική ψωριασική αρθρίτιδα...

Διαγνωστικά κριτήριαπερισσότερα για Διαγνωστικά κριτήρια 

Κριτήρια μικτής νόσου συνδετικού ιστού (Kasukawa R, 1987)
Η διάγνωση της μικτής νόσου του συνδετικού ιστού απαιτεί τις ακόλουθες 3 καταστάσεις : Θετικά 1 από τα 2 συνήθη συμπτώματα Θετικά αντι-RNP αντισώματα και Θετικά 1 ή περισσότερα ευρήματα σε 2 από τις 3 κατηγορίες νοσημάτων Α, Β και Γ Νοσολογικά ευρήματα Α, Β και Γ...

Διαγνωστικά κριτήριαπερισσότερα για Διαγνωστικά κριτήρια 

Ταξινόμηση μικτής νόσου συνδετικού ιστού (Alargon-Segovia D και Villareal M, 1987)
1.  Ορολογικά κριτήρια : Θετικά αντι-RNP (σε τίτλο ≥ 1:1.600) 2.  Κλινικά κριτήρια (τουλάχιστον 3) : Οίδημα χεριών Φαινόμενα Raynaud (διφασικά ή τριφασικά) Ακροσκλήρυνση Υμενίτιδα Μυοσίτιδα (εργαστηριακά ή βιοψιακά...

Διαγνωστικά κριτήριαπερισσότερα για Διαγνωστικά κριτήρια 

Διαγνωστικά κριτήρια αρθρίτιδας σχετιζόμενης με ενθεσίτιδα (ενθεσοπάθεια) (ILAR)

Διαγνωστικά κριτήριαπερισσότερα για Διαγνωστικά κριτήρια 

Ταξινομικά κριτήρια σπονδυλαρθροπαθειών (ESSG)
Φλεγμονώδης σπονδυλικός πόνος ή υμενίτιδα (ασύμμετρη ή κυρίως στα κάτω άκρα) + ένα από τα παρακάτω : Θετικό οικογενειακό ιστορικό Ψωρίαση Φλεγμονώδης εντεροπάθεια Ουρηθρίτιδα, τραχηλίτιδα ή διάρροια μέσα σε 1 μήνα πριν από την αρθρίτιδα Πόνος εναλλασσόμενος μεταξύ των 2 γλουτών (αριστερού -...

Διαγνωστικά κριτήριαπερισσότερα για Διαγνωστικά κριτήρια 

Ταξινομικά κριτήρια οξείας ουρικής αρθρίτιδας
A.  Παρουσία χαρακτηριστικών ουρικών κρυστάλλων στο αρθρικό υγρό ή Β.  Τόφος ο οποίος περιέχει αποδεδειγμένα ουρικούς κρυστάλλους ή Γ.  Παρουσία 6 ή περισσότερων από τα εξής 12 κλινικά/ακτινολογικά/ εργαστηριακά ευρήματα...

Διαγνωστικά κριτήριαπερισσότερα για Διαγνωστικά κριτήρια 

Προκαταρκτικά κριτήρια συστηματικής σκλήρυνσης (σκληροδέρματος) (ACR)
Μείζονα κριτήρια 1.  Εγγύς σκληροδερμία : Τυπικές σκληροδερματικές αλλοιώσεις (πάχυνση, διάταση και μη στικτό οίδημα – τοπικές μορφές σκληροδερμίας αποκλείονται) σε περιοχές προσκείμενες των ΜΚΦ ή ΜΤΦ Ελάσσονα...

Διαγνωστικά κριτήριαπερισσότερα για Διαγνωστικά κριτήρια 

Αναθεωρημένα ταξινομικά κριτήρια συστηματικού ερυθηματώδους λύκου (1982)
  ΚΡΙΤΗΡΙΟ     ΟΡΙΣΜΟΣ 1.  Εξάνθημα παρειών Σταθερό ερύθημα, επίπεδο ή επηρμένο, στις προεξοχές των παρειών, συνήθως φειδόμενο των ρινοπαρειακών...

Διαγνωστικά κριτήριαπερισσότερα για Διαγνωστικά κριτήρια 

Διαγνωστικά κριτήρια νεανικής ρευματοειδούς αρθρίτιδας
Η Νεανική Ρευματοειδής Αρθρίτιδα (ΝΡΑ) υποδιαιρείται σε 3 υπότυπους :   1.  Συστηματικός 2.  Πολυαρθρικός 3.  Ολιγοαρθρικός A.  ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΝΡΑ...

Διαγνωστικά κριτήριαπερισσότερα για Διαγνωστικά κριτήρια 

Διαγνωστικά κριτήρια ρευματοειδούς αρθρίτιδας
Α)  ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ (Arnett et al, Arthr Rheum 30:S17, 1987

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες