Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Ενημερωτικές εκπομπές

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Μύθοι και Αλήθειες
See video
Βότανα - Φυσικές ουσίες
See video
Τι είναι ο Ρευματολόγος
See video
Πόνοι στις αρθρώσεις
See video
Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα
See video
Έχω ρευματοειδή αρθρίτιδα;
See video
Αγκυλοποιητική σπονδυλαρθροπάθεια
See video

Κορτικοειδή

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα  Κορτικοειδήπερισσότερα για Κορτικοειδή  Βραδέως δρώντα αντιρευματικά φάρμακαπερισσότερα για Βραδέως δρώντα αντιρευματικά φάρμακα  Ανοσοκατασταλτικάπερισσότερα για Ανοσοκατασταλτικά  Βιολογικοί παράγοντεςπερισσότερα για Βιολογικοί παράγοντες  Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδαςπερισσότερα για Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδας  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες  Αντιρευματικά φάρμακαπερισσότερα για Αντιρευματικά φάρμακα 

Αντιρευματικά Φάρμακα

Κορτικοειδήπερισσότερα για Κορτικοειδή  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Κορτικοειδή : Ανεπιθύμητες ενέργειες
9.   Α­ΝΕ­ΠΙ­ΘΥ­ΜΗ­ΤΕΣ Ε­ΝΕΡ­ΓΕΙ­ΕΣ ΚΟΡ­ΤΙ­ΚΟ­ΕΙ­ΔΩΝ 9.1   ΠΑ­ΡΑ­ΓΟΝ­ΤΕΣ ΠΟΥ ΕΥ­ΝΟ­ΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟ­ΞΙ­ΚΟ­ΤΗ­ΤΑ ΤΩΝ ΣΥ­ΣΤΗ­ΜΑ­ΤΙ­ΚΑ ΧΟ­ΡΗ­ΓΟΥ­ΜΕ­ΝΩΝ...

Κορτικοειδήπερισσότερα για Κορτικοειδή 

Κορτικοειδή V: Σκευάσματα
ΟΞΕΙΚΗ ΦΘΟΡΙΟΚΟΡΤΙΖΟΝΗ. H ο­ξει­κή φθο­ρι­ο­κορ­τι­ζό­νη εί­ναι έ­να συν­θε­τι­κό γλυ­κο­κορ­τι­κο­ει­δές με πο­λύ ι­σχυ­ρές δυ­νη­τι­κές α­λα­το­κορ­τι­κο­ει­δείς και ι­σχυ­ρές γλυ­κο­κορ­τι­κο­ει­δείς...

Κορτικοειδήπερισσότερα για Κορτικοειδή 

Κορτικοειδή IV: Ταξινόμηση
Με βά­ση την διά­ρκεια της κα­τα­στο­λής της ACTH με­τά α­πό μί­αν α­πλή δό­ση γλυ­κο­κορ­τι­κο­ει­δών, ι­σο­δύ­να­μη με την αν­τι­φλεγ­μο­νώ­δη δρα­στη­ρι­ό­τη­τα 50 mg πρεδ­νι­ζο­λό­νης, τα γλυ­κο­κορ­τι­κο­ει­δή...

Κορτικοειδήπερισσότερα για Κορτικοειδή 

Κορτικοειδή ΙΙ: Αλληλεπιδράσεις
5.   ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 5.1   ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ...

Κορτικοειδήπερισσότερα για Κορτικοειδή 

Κορτικοειδή : Χημεία
Τα κορ­τι­κο­ει­δή (συ­νών. κορ­τι­κο­στε­ρο­ει­δή, στε­ρο­ει­δή, στε­ρι­νο­ει­δή, κορ­τι­κο­στε­ρι­νο­ει­δή) εί­ναι ορ­μό­νες α­πεκ­κρι­νό­με­νες α­πό τον φλοι­ό των ε­πι­νε­φρι­δί­ων ή συν­θε­τι­κά α­νά­λο­γά...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες