Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Συστηματική σκληροδερμία (θεραπεία ανάλογα με το προσβληθέν όργανο)
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΠΑΧΥΝΣΗ (ΙΝΩΣΗ) ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ : Θεραπείες...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Συστηματική σκληροδερμία (θεραπεία)
Σκοποί της θεραπείας της συστηματικής σκληροδερμίας είναι η πρόληψη της προσβολής των εσωτερικών οργάνων και η αναστολή ή επιβράδυνση των διαταραχών της λειτουργίας των ήδη προσβληθέντων...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Eosinophilic fasciitis
 Eosinophilic fasciitis is a rare idiopathic fibrotic disease characterized histologically by fibrosis of the fascia and clinically by acute, painful thickening of the skin limbs and / or body, which progresses to disabling cutaneous fibrosis, which affects considerably the quality of life. it is considered a variety of morphea, while according to others, is a special disease entity. Clinically, it has great similarities to systemic scleroderma, from which it is separated by the absence of Raynaud's phenomenon and visceral organ involvement and mainly on the basis of the characteristic histological picture. Although it is known for about 30 years, its etiology and pathophysiology have not been determined and there is no consensus on treatment. EPIDEMIOLOGY Frequency: In the U.S., eosinophilic fasciitis is very rare. In other countries, it is unusual. Race: Eosinophilic fasciitis mainly affects people of the white race Sex: In adults, eosinophilic fasciitis is significantly more common in men than women. The ratio of male / female ratio is...
Φωτογραφία: 
εικόνες με ρευματολογική θεματολογία

Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Διαδρομή και πρόγνωση εντοπισμένης σκληροδερμίας
Γενικά, η ΕΣ, σε αντίθεση με την ΣΣκ, μπορεί να εξελίσσεται τα 2 πρώτα χρόνια και να συνεχίσει να επεκτείνεται κατ΄επιφάνεια και βάθος επί 5-6 χρόνια (Christianson HB et al, 1956; Aberer E et al, 1987; Peterson LS et al, 1997), αλλά στη συνέχεια η εξελιξή του...

Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Θεραπεία εντοπισμένης σκληροδερμίας
ΤΟΠΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Τοπικές αλοιφές ή ενέσεις κορτικοειδών μέσα στις αλλοιώσεις : Μπορεί να βοηθήσουν σε πρώιμα στάδια. Αλοιφές ηπαρίνης ή ηπαρινοειδών. Iμικουιμόδη (Imiquimod) κρέμα 0.5% (Man J and Dytoc MT,...

Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Διαφορική διάγνωση εντοπισμένης σκληροδερμίας
Συστηματική σκληροδερμία.Οι τοπικές μορφές σκληροδερμίας πρέπει να διαχωρίζονται από τις αλλοιώσεις της ΣΣκ. Η γραμμική σκληροδερμία κυριαρχεί στα παιδιά με εντοπισμένη...

Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Ιστολογικά ευρήματα εντοπισμένης σκληροδερμίας
Η ιστολογική εικόνα της ΕΣ δεν μπορεί να διακριθεί από του ΣΣκ. Ιστολογικά, η διαδρομή της ΕΣ μπορεί να διακριθεί σε 2 στάδια : σ΄ένα πρώιμο φλεγμονώδες και σ΄ένα όψιμο σκληρυντικό...

Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Εργαστηριακά ευρήματα εντοπισμένης σκληροδερμίας
Το ΤΣ συνοδεύεται συχνά από παθολογικά εργαστηριακά ευρήματα, ένδειξη ότι συνδέεται με συστηματικά ρευματικά νοσήματα. Πάντως, εργαστηριακά ευρήματα παθογνωμονικά της ΕΣ δεν...

Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Εξωδερματικές εκδηλώσεις εντοπισμένης σκληροδερμίας
Περίπου ¼ των ασθενών με νεανική ΕΣ εμφανίζουν μία ή περισσότερες, συνήθως ήπιες, εξωδερματικές εκδηλώσεις στη διάρκεια της νόσου (Lunderschmidt C et al, 1985; Dehen L et al, 1994; Zulian F et al,...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες