Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Τριχο-ρινο-φαλαγγικό σύνδρομο (1)
εικόνες με ρευματολογική θεματολογία

Τριχο-ρινο-φαλαγγικό σύνδρομο (1)

Παρατηρείστε την κωνοειδή διαμόρφωση (cone shaped) της εγγύς επίφυσης της μέσης φάλαγγας του δείκτη (αριστερά) - σύγκριση με το φυσιολογικό (δεξιά) (χαρακτηριστικό ακτινολογικό εύρημα του TRPS,  σε συνδυασμό με τις άλλες εκδηλώσεις της νόσου)


Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες