Τοφώδης ουρική αρθρίτιδα

Τόφοι ουρικού μονονατρίου με διαβρωτικές αλλοιώσεις της άπω φαλαγγοφαλαγγικής του μέσου δακτύλου σ΄έναν ασθενή με χρόνια τοφώδη ουρική αρθρίτιδα