Τοφώδης ουρική αρθρίτιδα

Τοφώδης ουρική αρθρίτιδα (1)

  • Τοφώδης ουρική αρθρίτιδα (1)

Μαζικές εναποθέσεις κρυστάλλων ουρικού μονονατρίου στην περιοχή της ποδοκνημικής σε ασθενή με χρόνια τοφώδη ουρική αρθρίτιδα