Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Υποδόρια λιποκοκκιωμάτωση (σύνδρομο Rothmann-Makai)

Χαρακτηρίζεται από περίγραπτη υποδερματίτιδα (lipogranulomatosissubcutanea). Στην οξεία φάση, το δέρμα των κάτω άκρων τεντώνεται και σκληραίνει και οι υπο­δόριοι ιστοί αποκτούν ξυλώδη σύσταση. Ταυτόχρονα, εμφανίζονται πολλαπλά ανώ­δυνα οζίδια σ΄όλους τους μύς και τους υποδόριους ιστούς, παρόμοια με οζώδες ή πε­ρίγραπτο ερύθημα ή οζώδη αγγειίτιδα. Κηλίδες του υπερκείμενου δέρματος υποδύονται μορφέα ή γραμμικό σκληρόδερμα.Νέες αλλοιώσεις συνεχίζουν να εμφανίζονται σε διάστημα 6-12 μηνών και μετά υπο­χωρούν, αφήνονοντας εκτεταμένα ατροφικά εντυπώματα στα κάτω άκρα και περι­στασιακά στους βραχίονες.
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ :
  • Αύξηση ανοσοσφαιρινών
  • Αύξηση ΤΚΕ.
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ : Κοκκιωματώδης νέκρωση του υποδόριου λίπους με αφρώδη ιστιοκυτταρικά γιγαντοκύτταρα, σχηματισμό μικροκύστεων και σε μερικές περιπτώσεις παναρτηρίτιδα με ινιδοειδή νέκρωση.
 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ :  Τα κορτικοειδή καταστέλλουν την φλεγμονή, αλλά δεν προλαβαίνουν τις νέες αλλοιώσεις και δεν επηρεάζουν την διαδρομή της νόσου, η οποία αυτοπεριορίζεται.


Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες