Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Τι είναι η ενθεσοπαθική αρθροπάθεια ;

Κύριο και σχεδόν μοναδικό χαρακτηριστικό της ενθεσοπαθικής αρθροπάθειας (ERA) είναι η φλεγμονή των ενθέσεων (ενθεσίτιδα). Η ομάδα των ασθενών με ERA μπορεί να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνει τα παιδιά με νεανική αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (ΝΑΣ) (τα οποία πληρούν τα κριτήρια της Νέας Υόρκης) και τους περισσότερους ασθενείς με σύνδρομο SEA (ιδιαίτερα αυτά με θετικό HLA-B27).

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη ταξινόμηση της ILAR (Petty RE et al, 2004) (ΠΙΝΑΚΑΣ 39), οι ασθενείς θεωρούνται ότι πάσχουν από ERA όταν έχουν αρθρίτιδα και ενθεσίτιδα ή αρθρίτιδα ή ενθεσίτιδα επιπρόσθετα με 2 από τα ακόλουθα :

  • Παρουσία ή ιστορικό ευαισθησίας στις ιερολαγόνιες ή/και πόνου φλεγμονώδους τύπου στην οσφυοιερή περιοχή
  • Θετικό HLA-B27
  • Αρθρίτιδα σε άρρενες ηλικίας >6 ετών
  • Οξεία πρόσθια ραγοειδίτιδα συνδεόμενη συνήθως με πόνο, ερυθρότητα ή φωτοφοβία
  • Ιστορικό αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας, ERA, ιερολαγονίτιδας με φλεγμονώδη εντεροπάθεια, συνδρόμου Reiter ή οξείας πρόσθιας ραγοειδίτιδας σε συγγενείς 1ου βαθμού 

Αποκλείονται :

  • Ασθενείς ή πρώτου βαθμού συγγενείς με ψωρίαση ή ιστορικό ψωρίασης
  • Ασθενείς με θετικό IgM RF σε 2 τουλάχιστον μετρήσεις με διαφορά 3 μηνών
  • Ασθενείς με συστηματική ΝIA.

Τα ταξινομικά κριτήρια της ERA περιλαμβάνουν τις περισσότερο σημαντικές εκδηλώσεις των νεανικών σπονδυλαρθροπαθειών, αλλά τα κριτήρια αποκλεισμού αποκλείουν πολλά παιδιά με σπονδυλαρθροπάθειες (Burgos-Vargas R et al, 2002a).Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες