Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Τι είναι η αγκυλοποιητική ταρσίτιδα ;

Ο όρος "αγκυλοποιητική ταρσίτιδα" αναφέρεται σε ομάδα κλινικών εκδηλώσεων (υμενίτιδα, ενθεσίτιδα, τενοντοελυτρίτιδα και θυλακίτιδα) και ακτινολογικών ευρημάτων (περιοστίτιδα, ενθεσοφύτωση και οστική αγκύλωση) σε ασθενείς με νεανικές σπονδυλαρθροπάθειες και θετικό HLA-B27 (Burgos-Vargas R and Granados-Arriola J, 1990; Burgos-Vargas R, 1991). Η κατάσταση αυτή είναι ισοδύναμη με τις κλινικές, ακτινολογικές και πιθανώς ιστοπαθολογικές εκδηλώσεις της προσβολής της ΣΣ και των ιερολαγονίων σε ασθενείς με ΑΣ.

Η αγκυλοποιητική ταρσίτιδα μπορεί να παρατηρηθεί σε ασθενείς με αδιαφοροποίητες νεανικές σπονδυλαρθροπάθειες ή σαν ένα στάδιο πριν από τις ακτινολογικές αλλοιώσεις της ιερολαγονίτιδας σε ασθενείς με νεανική ΑΣ.

Κλινική εικόνα

  • Διόγκωση του μέσου ποδιού συνδεόμενη με διόγκωση των μαλακών μορίων γύρω από τα σφυρά, τον Αχίλλειο τένοντα και τις υπόλοιπες περιοχές των ποδιών
  • Περιορισμός της κινητικότητας των αρθρώσεων του ταρσού, της ποδοκνημικής και των μεταταρσιοφαλαγγικών
  • Πλατυποδία (πολύ λιγότερο συχνά κοιλοποδία)
  • Υπερέκταση των μεταταρσιοφαλαγγικών αρθρώσεων.

Ακτινολογικά ευρήματα

  • Διάχυτη οστεοπενία των οστών του ταρσού
  • Στένωση του μεσάρθριου διαστήματος ή αγκύλωση των περισσότερων οστών του ταρσού
  • Οστικές κύστεις
  • Διαβρώσεις
  • Οστική υπερπλασία στις ενθέσεις.

Μαγνητική τομογραφία : Δείχνει υπερέντονα σήματα στα οστά, τα υμενικά έλυτρα, τους θυλάκους και σπάνια στο μεσάρθριο διάστημα.

Ιστολογικά ευρήματα : Ηπιες φλεγμονώδεις αλλοιώσεις και εντυπωσιακή οστεοχόνδρινη υπερπλασία.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες