Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Συστηματική σκληροδερμία : Διαφορική διάγνωση

 • Αγαμμασφαιριναιμία Bruton
 • Αλγοδυστροφία
 • Ανορεξία
 • Αγγειοοίδημα
 • Αρθρογρύπωση
 • Αυτοάνοση χρόνια ενεργός ηπατίτιδα
 • Αφθώδη έλκη
 • Γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση
 • Γενικευμένο σκληροίδημα του Buschke
 • Γραμμική σκληροδερμία
 • Δερματομυοσίτιδα
 • Διηθητική μυοκαρδιοπάθεια
 • Εκθεση σε ακτινοβολία
 • Εντερική απόφραξη
 • Ηωσινοφιλία
 • Ηωσινοφιλική περιτονιίτιδα
 • Ινομυαλγία
 • Οψιμη δερματική πορφυρία (Porphyria cutanea tarda)
 • Κρυοπαγήματα
 • Λέπρα
 • Μεταμόσχευση μυελού οστών
 • Μικτή νόσος συνδετικού ιστού
 • Μορφέα (διάχυτη, γραμμική)
 • Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα
 • Σύνδρομο Αδαμαντιάδη-Behcet
 • Νόσος από βινυλοχλωρίδιο
 • Νόσος μοσχεύματος εναντίον του ξενιστή
 • Νόσος εκ δονήσεων
 • Νόσος Kawasaki
 • Οζώδης πολυαρτηρίτιδα
 • Οστεομυελίτιδα
 • Πρωτοπαθής πνευμονική υπέρταση
 • Πρωτοπαθής χολική κίρρωση
 • Σκληροδερμία από μπλεομυκίνη
 • Σκληροδερμία χωρίς σκληροδερμία
 • Σκληρομυξοίδημα
 • Σκλήρυνση φαλάγγων επί σακχαρώδη διαβήτη
 • Σπογγοειδής μυκητίαση
 • Σύνδρομα επικάλυψης
 • Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
 • Σύνδρομο εισρόφησης
 • Σύνδρομο ηωσινοφιλίας-μυαλγίας
 • Σύνδρομο Werner
 • Σύνδρομο τοξικού ελαίου
 • Σύνδρομο άνω μεσεντέριας αρτηρίας
 • Σύνδρομο Goodpasture
 • Σύνδρομο οργανικών διαλυτών
 • Σύνδρομο ώμου-χεριού
 • Υπερευαισθησία επιβραδυνόμενου τύπου
 • Φαρμακογενής ψευδοσκληροδερμία
 • Ψευδοσκληροδερμία (όψιμη δερματική πορφυρία)


Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες