Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Σύνδρομο Tietze

Είναι καλοήθης, άγνωστης αιτιολογίας, επώδυνη και άσηπτη τοπική διόγκωση των πλευροστερνικών (συνήθως της 2ης ή 3ης ), πλευροχόνδρινων, στερνοκλειδικών ή στερνοξιφοειδών διαρθρώσεων. Παρατηρείται τυπικά στους ενήλικες, αλλά και, σπάνια, στα παιδιά, ακόμα και τα βρέφη (Calabro JJ and Marchesano JM, 1966; Mukamel M et al, 1997; Pijning JM et al, 2003). Χαρακτηρίζεται από πόνο, συχνά έντονο, ευαισθησία και διόγκωση συνήθως μιας ή περισσότερων πλευροχόνδρινων διαρθρώσεων, τοπική θερμότητα και ερυθρότητα και δεκατική πυρετική κίνηση. Ο πόνος υποδύεται καρδιακά, πνευμονικά, ενδοκοιλιακά και άλλα σοβαρά νοσήματα. Μπορεί να υπάρχει μέτρια αύξηση της ΤΚΕ και της CRP. H νόσος συνήθως αυτοπεριορίζεται, μπορεί όμως να διαρκέσει πολλά χρόνια.

 Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες