Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Σύνδρομο λαγονοκνημιαίας ταινίας

Το σύνδρομο λαγοκνημιαίας ταινίας (Iliotibial band syndrome) παρατηρείται συνήθως σε δρομείς μεγάλων αποστάσεων και ποδηλάτες (Barber FA and Sutker AN, 1992). Είναι αποτέλεσμα φλεγμονής δευτεροπαθώς σε καταπόνηση της λαγονοκνημιαίας ταινίας. Ο ερεθισμός ο συνδεόμενος με την καταπόνηση μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή του θυλάκου, ο οποίος κείται κάτωθεν της λαγονοκνημιαίας ταινίας στον έξω μηριαίο επικόνδυλο.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ. Το σύνδρομο λαγονοκνημιαίας ταινίας χαρακτηρίζεται από πόνο στην έξω επιφάνεια του γόνατος και ενίοτε του ισχίου, πάνω από τον μείζονα τροχαντήρα, ή την έξω επιφάνεια του μηρού.

Ο πόνος χειροτερεύει συνήθως στις διάφορες φυσικές δραστηριότητες, όπως το τρέξιμο ή η ποδηλασία. Μπορεί να παροξύνεται όταν ο ασθενής ανεβαίνει ή κατεβαίνει σκάλες ή τρέχει σε ανωφέρειες και είναι εντονότερος όταν πατάει την πτέρνα. Συνήθως δεν εμφανίζεται στην αρχή, αλλά όταν καλυφθεί μια ορισμένη απόσταση, και ενίοτε συνδέεται με «κροτούν ισχίο». Αλλοτε ο ασθενής ακούει επανειλημμένο ξερό κρότο στο γόνατο στη βάδιση ή το τρέξιμο. 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ :

 • Εντοπισμένη ευαισθησία με την ψηλάφηση στον έξω μηριαίο ή τον κνημιαίο κόνδυλο, ιδιαίτερα στην κάμψη ή έκταση του γόνατος, και ενίοτε στην περιοχή του μείζονα τροχαντήρα.
 • Μυϊκή αδυναμία των καμπτήρων ή εκτεινόντων του γόνατος ή των απαγωγών του ισχίου
 • Αυξημένη διάταση της λαγονοκνημιαίας ταινίας στη δοκιμασία Ober

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. Δεν υπάρχουν.

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ :

 • Αντιδράσεις stress
 • Επιγονατιδομηριαίο σύνδρομο
 • Θυλακίτιδα μείζονα τροχαντήρα
 • Κάκωση έξω πλάγιου συνδέσμου γόνατος
 • Κύστη ή ρήξη έξω μηνίσκου 
 • Μυοπεριτονιακός πόνος
 • Μυϊκή καταπόνηση
 • Οστεονέκρωση του έξω κνημιαίου ή μηριαίου κονδύλου 
 • Πρώιμη εκφυλιστική αρθροπάθεια
 • Σύνδρομα υπέρχρησης
 • Καταπόνηση του έξω τμήματος της κάψας ή των οπίσθιων μηριαίων μυών
 • Τενοντίτιδα ιγνυακού - δικέφαλου μηριαίου μυός
 • Χονδροπάθεια επιγονατίδας

 Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες