Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα: Θεραπεία (τοπικές ενέσεις ινσουλίνης)

2.4   Τοπικές ενέσεις ινσουλίνης

Η ινσουλίνη πιστεύεται ότι έχει δράση στην αναγέννηση των νεύρων παρόμοια με τον αυξητικό παράγοντα των νεύρων (nerve growth factor; NGF).

Σε μία προοπτική, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, placebo-ελεγχόμενη, μελέτη ασθενών με NIDDM και ήπιο έως μέτριας βαρύτητας CTS, οι τοπικές ενέσεις ινσουλίνης μέσα στον καρπιαίο σωλήνα βελτίωσαν σημαντικά την λειτουργικότητα των νεύρων (Ozkul Y et al, 2001). 

Σε μία άλλη αναδρομική, τυχαιοποιημένη, απλή-τυφλή, ελεγχόμενη μελέτη 50 ασθενών με ήπιο έως μέτριο CTS και μη ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη, οι ενέσεις 10 U ινσουλίνης μέσα στον καρπιαίο σωλήνα με μεσοδιάστημα 15 ημερών ήταν εξίσου αποτελεσματικές με την φυσιοθεραπεία (Asraf A et al, 2009).Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες