Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα: Πορίσματα ανασκοπικών μελετών

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Gerritsen AA et al, 2002

 • Τα διουρητικά, η πυριδοξίνη, τα ΜΣΑΦ, η γιόγκα και τα laser- βελονισμός δεν φαίνεται να έχουν αποτέλεσμα στη βραχυπρόθεσμη ανακούφιση από τον πόνο
 • Οι ενέσεις κορτικοειδών μέσα στον καρπιαίο σωλήνα φαίνεται ότι είναι αποτελεσματικές (περιορισμένη ένδειξη).
 • Τα υπέρηχα και τα κορτικοειδή per os είναι αμφιλεγόμενο κατά πόσον έχουν αποτέλεσμα
 • Υπάρχει περιορισμένη ένδειξη ότι τα υπέρηχα είναι αποτελεσματικά στην μακροπρόθεσμη ανακούφιση από τα συμπτώματα του CTS και ότι οι νάρθηκες είναι λιγότερο αποτελεσματικοί από την χειρουργική επέμβαση

O’ Connor D et al, 2003

 • Τα κορτικοειδή peeros, οι νάρθηκες, τα υπέρηχα, η γιόγκα και η κινητοποίηση των οστών του καρπού έχουν σημαντικό βραχυπρόθεσμο όφελος στο CTS
 • Οι άλλες μη χειρουργικές θεραπείες δεν έχουν σημαντικό όφελος

Goodyear-Smith F and Arroll B, 2004

 • Υπάρχει ισχυρή ένδειξη ότι οι τοπικές ενέσεις κορτιζόνης και, σε μικρότερο βαθμό, τα κορτικοειδή peros, συνοδεύονται από βραχυπρόθεσμη ανακούφιση από τα συμπτώματα του CTS
 • Υπάρχει περιορισμένη ένδειξη ότι οι νάρθηκες, τα laser-βελονισμός,  η γιόγκα και τα θεραπευτικά υπέρηχα μπορεί να έχουν αποτέλεσμα στο CTS
 • Οι ενδείξεις για ασκήσεις ολίσθησης των νεύρων και τενόντων είναι ακόμα υπό δοκιμή
 • Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ΜΣΑΦ, τα διουρητικά, η πυριδοξίνη, οι χειροπρακτικοί χειρισμοι και η μαγνητοθεραπεία έχουν αποτέλεσμα στο CTS

Muller M et al, 2004

 • Σύμφωνα με ανασκόπηση 24 μελετών, υπάρχουν ενδείξεις ότι η μαγνητοθεραπεία, η κινητοποίηση των οστών του καρπού, τα υπέρηχα, οι νάρθηκες, οι ασκήσεις ολίσθησης των νεύρων και η γιόγκα προσφέρουν σημαντικό όφελος στη θεραπεία του CTS

Piazzini DB et al, 2007

 • Οι τοπικές ενέσεις κορτιζόνης προκαλούν σημαντική, αλλά προσωρινή, βελτίωση
 • Η βιταμίνη Β6 δεν έχει αποτέλεσμα  
 • Τα κορτικοειδή είναι καλύτερα από τα ΜΣΑΦ και τα διουρητικά, αλλά μπορεί να προκαλέσουν επιπλοκές
 • Τα υπέρηχα είναι αποτελεσματικά, ενώ τα Laserέχουν μεταβλητά αποτελέσματα  
 • Οι ασκήσεις δεν έχουν αποτέλεσμα  
 • Οι νάρθηκες είναι αποτελεσματικοί, ιδιαίτερα εάν φοριούνται όλες τις ώρες
 • Οι ενέσεις βοτουλινικής τοξίνης Β δεν έχουν αποτέλεσμα

Huisstede BM et al, 2010

Ισχυρή και μέτρια ένδειξη ότι είναι αποτελεσματικά

 • τα κορτικοειδή peros,
 • οι ενέσεις κορτιζόνης μέσα στον καρπιαίο σωλήνα,
 • τα υπέρηχα,
 • η θεραπεία με ηλεκτρομαγνητικά πεδία (electromagnetic field therapy)
 • οι νυχτερινοί νάρθηκες,
 • η χρήση εργονομικών πληκτρολογίων συγκριτικά με τα βασικά πληκτρολόγια

Carlson H et al, 2010

 • Η τρέχουσα βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι οι νάρθηκες και οι ενέσεις κορτιζόνης μέσα στον καρπιαίο σωλήνα μπορεί να είναι χρήσιμοι στη συντηρητική θεραπεία του CTS, αν και η βελτίωση μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμη.
 • Υπάρχουν περιορισμένες ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα άλλων θεραπειών, όπως οι ασκήσεις, η γιόγκα, ο βελονισμός, τα laser και οι μαγνήτες.


Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες