Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα: Κλινικά ευρήματα

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σε περιπτώσεις CTS, η νευρολογική εξέταση μπορεί να δείξει διαταραχές της αισθητικότητας στην παλαμιαία επιφάνεια των 3 πρώτων δακτύλων και του κερκιδικού ημίσεος του 4ου δακτύλου.

Η δοκιμασία μονοϊνιδίου των Semmes-Weinstein (Semmes-Weinstein monofilament test) και η δοκιμασία διάκρισης μεταξύ 2 σημείων (2-point discrimination test) έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία για την εκτίμηση της αισθητικότητας.

Η εξέταση της αισθητικότητας χρησιμεύει περισσότερο για την επιβεβαίωση ότι περιοχές εκτός της περιφερικής κατανομής του μέσου νεύρου είναι φυσιολογικές (π.χ. έπαρμα θέναρος και οπισθέναρος, ραχιαία επιφάνεια 1ου μεσοδακτύλιου διαστήματος).

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η ατροφία του θέναρος είναι όψιμο εύρημα και δείχνει σημαντική απώλεια της λειτουργικότητας. Αδυναμία των δακτύλων συνδεόμενη με αδυναμία της σύλληψης ή συχνή πτώση των αντικειμένων ακολουθεί προσβολή του κινητικού συστατικού.

Το CTS, εάν χρονίσει, οδηγεί σε ατροφία των μυών του θέναρος με συνδεόμενη απώλεια της απαγωγής του αντίχειρα και της ισχύος της αντίθεσης. Η μείωση της αισθητικότητας στην κατανομή του μέσου νεύρου προηγείται της ατροφίας του θέναρος.

Hατροφία του θέναρος σπάνια γίνεται αντιληπτή από τον ασθενή και μπορεί να μην είναι ορατή ακόμα και στον εξεταστή όταν αυτός εξετάζει την παλάμη. Πάντως, μπορεί αμέσως να εκτιμηθεί συγκρίνοντας τις 2 παλάμες του ασθενούς (Phalen GS, 1966).

Σε μία σειρά ασθενών με CTS, το 41% των χεριών είχε ατροφία του βραχέος απαγωγού, του βραχέος καμπτήρα και του αντιθετικού του αντίχειρα (Phalen GS, 1966). Ο βραχύς απαγωγός του αντίχειρα είναι ο συχνότερα προσβαλλόμενα μυς και η εξέτασή της λειτουργικότητάς του είναι χρήσιμη για την διάγνωση του CTS. Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες