Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα: Γενικά

 

 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα (carpal tunnel syndrome; CTS) είναι μια παγιδευτική νευροπάθεια του μέσου νεύρου, η οποία προκαλεί παραισθησίες, πόνο, αιμωδία και άλλα συμπτώματα στην κατανομή του μέσου νεύρου.

Η παθοφυσιολογία του δεν έχει πλήρως κατανοηθεί, αλλά θεωρείται ότι οφείλεται σε συμπίεση του μέσου νεύρου σε κάποιο σημείο της διέλευσής του μέσα από τον καρπιαίο σωλήνα.

Πολλοί το αποδίδουν στην συνεχή, παρατεταμένη πληκτρολόγηση σε υπολογιστές, γραφομηχανές (εάν υπάρχουν ακόμα) κ.λ.π., άλλοι όμως πιστεύουν ότι στη γένεσή του συμβάλλουν περισσότερο γενετικοί παράγοντες, παρά η έντονη και παρατεταμένη χρήση των χεριών (Lozano-Calderon S et al, 2008).

ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Τι είναι ο καρπιαίος σωλήνας ;

Ο καρπιαίος σωλήνας είναι ένα οστεο-συνδεσμικό ανατομικό διαμέρισμα σχήματος σωλήνα εντοπιζόμενο στο μέσον 1/3 της βάσης της παλάμης.

Ο σωλήνας αυτός αφορίζεται από την οστική προεξοχή του φύματος του σκαφοειδούς και του τραπέζιου στην βάση του αντίχειρα και από το άγκιστρο του αγκιστρωτού, το οποίο μπορεί να ψηλαφηθεί κατά μήκος του άξονα του παραμέσου δακτύλου (Rotman MB and Donovan JP, 2002).

Το εγγύς του όριο είναι η περιφερική πτυχή του καρπού, ενώ το περιφερικό όριο προσεγγίζεται από μία γραμμή, γνωστή ως πρωτεύουσα (κύρια) γραμμή του Kaplan (Brooks JJ et al, 2003), η οποία διέρχεται από την κορυφή της δερματικής πτυχής μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη έως το ψηλαφώμενο άγκιστρο του αγκιστρωτού (Vella JC et al, 2006).

Μέσα από τον σωλήνα αυτό περνούν 9 καμπτήρες τένοντες και το μέσο νεύρο. Το μέσο νεύρο μπαίνει συνήθως στον καρπιαίο σωλήνα κεντρικά ή προς την κερκιδική πλευρά του. Στο ανώτερο τμήμα του βραχίονα περνάει κοντά από την βραχιόνια αρτηρία και μετά, όσο πλησιάζει προς την παλάμη του χεριού, κάτω από τον εγκάρσιο σύνδεσμο του καρπού.

Ο κλάδος του θέναρος συνήθως διαχωρίζεται από το μέσο νεύρο αμέσως περιφερικότερα του εγκάρσιου συνδέσμου, αλλά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μέσα στον καρπιαίο σωλήνα.

Σε τι χρησιμεύει το μέσο νεύρο ;

Το μέσο νεύρο σχηματίζεται από την συνένωση τις έξω και έσω χορδές του βραχιονίου πλέγματος και φέρει ίνες, τόσο κινητικές, όσο και αισθητικές, προερχόμενες από το 6ο, 7ο και 8ο αυχενικό και το 1ο θωρακικό σπονδυλικό τμήμα.

Οι κινητικές ίνες νευρώνουν όλους τους μυς της πρόσθιας επιφάνειας του αντιβραχίου, εκτός από τον ωλένιο καμπτήρα του καρπού και το ωλένιο ήμισυ του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων.

Οι αισθητικές ίνες του μέσου νεύρου νευρώνουν την παλαμιαία επιφάνεια των 3 ½ πρώτων δακτύλων (αντίχειρα, δείκτη, μέσου και κερκιδικού ημίσεος του παραμέσου).

Το δέρμα όμως της παλάμης νευρώνεται από τον παλαμιαίο αισθητικό δερματικό κλάδο, ο οποίος ξεκινά κατά μέσο όρο 6 cm κεντρικότερα του εγκάρσιου συνδέσμου. Ο κλάδος αυτός δεν προσβάλλεται στο CTS, γι΄αυτό και η αισθητικότητα της παλάμης δεν διαταράσσεται (Norvell JG, 2009).

Στο ύψος του καρπού, στην βάση του αντίχειρα, το μέσο νεύρο νευρώνει τους μυς οι οποίοι επιτρέπουν την απαγωγή ή την απομάκρυνση του αντίχειρα από τους δακτύλους εκτός της παλάμης.

Οι νευρικές ίνες περιβάλλονται από στρώματα συνδετικού ιστού, η διατασιμότητα των οποίων έχει εξαιρετική σημασία για την ομαλή και ανεμπόδιστη ολίσθηση του μέσου νεύρου μέσα στον καρπιαίο σωλήνα. Πάντως, υπάρχουν και αρκετές παραλλαγές της ανατομίας του μέσου νεύρου, των μυών και των τενόντων της περιοχής (Mac Dermid JC and Doherty T, 2004). Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες