Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

"Ρευματικά" αίτια

 • Ρευματοειδής αρθρίτιδα
 • Ρευματική πολυμυαλγία
 • Ουρική αρθρίτιδα
 • Ψευδουρική αρθρίτιδα
 • Αλγοδυστροφία
 • Ινομυαλγία
 • Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
 • Κροταφική αρτηρίτιδα
 • Σκληροδερμία (προοδευτική συστηματική σκληροδερμία, γενικευμένη μορφέα, σκληρυντικός λειχήνας, περιτονιίτιδα, δισκοειδής ερυθηματώδης λύκος, λυκοειδής υποδερματίτιδα)

Μη ρευματικά αίτια

 • Φλεγμονή του ελύτρου των τενόντων των καμπτήρων συνεπεία επανειλημμένης κάμψης της πηχεοκαρπικής
 • Μετατραυματικό οίδημα
 • Κύηση ή οίδημα σχετιζόμενο με θεραπεία με αντισυλληπτικά από το στόμα
 • Παχυσαρκία
 • Μεγαλακρία
 • Φυματίωση
 • Νεφρική ανεπάρκεια και αιμοδιύλιση
 • Υποθυρεοειδισμός
 • Αμυλοείδωση
 • Σακχαρώδης διαβήτης


Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες