Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Σύγκαμψη μείζονα γλουτιαίου.

Αποδίδεται σε ενδομυϊκές ενέσεις, είναι συνήθως αμφοτερόπλευρη και έχει παρατηρηθεί ακόμα και σε διδύμους και σε περισσότερα του ενός μέλη της ίδιας οικογένειας (Shen YS, 1980). Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως στη διάρκεια της πρώιμης παιδικής ηλικίας, εξελίσσονται επί ένα περίπου χρόνο και μετά υποχωρούν. Η σύγκαμψη του μυός υποχρεώνει το παιδί να υιοθετήσει βατραχοειδή θέση, η οποία μπορεί να αποδοθεί σε αρθρίτιδα του ισχίου. Η σύγκαμψη της περιτονίας και του μυός επιτρέπει την κάμψη σε απαγωγή και έξω στροφή ή έσω στροφή σε έκταση, αλλ’ όχι ταυτόχρονα κάμψη και προσαγωγή ή, ακόμα, κάμψη σε ουδέτερη θέση (Shen YS, 1980).

 Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες