Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Σηπτική ιερολαγονίτιδα

Η σηπτική ιερολαγονίτιδα παρατηρείται κυρίως σε παιδιά ηλικίας 7-14 ετών και συχνότερα αγόρια. Συχνά υπάρχει πρόσφατη λοίμωξη, συνήθως των ανώτερων αναπνευστικών οδών (Abbott GT, 1993). Η νόσος εισβάλλει οξέως με πόνο, ο οποίος μπορεί να αναφέρεται στο ισχίο, και να συνοδεύεται από περιορισμό της κινητικότητας του σύστοιχου σκέλους, δυσκολία και πόνο στη βάδιση. Αλλοτε αντανακλάται στον μηρό, τον γλουτό και την γαστροκνημία, υποδυόμενος ισχιαλγία, ή εμφανίζεται στην οσφύ, αντανακλώμενος στο σκέλος και την κοιλιά (Avila L, 1941; Norman GG, 1968). Η αντανάκλασή του στην κοιλιά μπορεί να αποδοθεί σε ενδοκοιλιακό χειρουργικό νόσημα και να οδηγήσει σε ερευνητική λαπαρατομία.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ :

 • Ευαισθησία στην πρόσθια επιφάνεια της ιερολαγόνιας
 • Θετική δοκιμασία FABERE
 • Πόνος μετά από άμεση πίεση στην πάσχουσα ιερολαγόνια ή τις λαγόνιες ακρολο-φίες 
 • Ευαισθησία στην εξέταση του ορθού ή στην εν τω βάθει ψηλάφηση της κατώτερης κοιλιάς
 • Σύγκαμψη του ισχίου και πόνος στο ισχίο στις ακραίες κινήσεις της άρθρωσης, λόγω γειτονίας της αλλοίωσης με τον λαγονοψοΐτη, όχι όμως τόσο έντονος, όσο στη σηπτική αρθρίτιδα του ισχίου.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ :

Αύξηση ΤΚΕ (στο 50% των ασθενών)

Λευκοκυττάρωση.

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. Στα 2/3 των περιπτώσεων, στα αρχικά στάδια οι ιερολαγόνιες είναι φυσιολογικές ή ελαφρώς διευρυσμένες. Μετά από 2-6 εβδομάδες, παρατηρείται ψευδοδιάσταση, σκλήρυνση και λυτικές αλλοιώσεις των γειτονικών οστών συμβατές με οστεομυελίτιδα. Αργότερα, στένωση του μεσάρθριου διαστήματος, οστικές αλλοιώσεις στο λαγόνιο και το ιερό και αγκύλωση της ιερολαγόνιας.

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ. Το σπινθηρογράφημα με 99m-Tc και κιτρικό 67-Ga δείχνει αυξημένη κατακράτηση του ραδιοφαρμάκου στην προσβληθείσα ιερολαγόνια ουσιαστικά σ’ όλους τους ασθενείς (Horgan JG et al, 1983; Oka M and Mottoknem J, 1983). Το σπινθηρογράφημα θετικοποιείται 2 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. Το σπινθηρογράφημα με φωσφορικό τεχνήτιο έχει μεγάλη ευαισθησία στην εντόπιση λοιμώξεων των οστών ή αρθρώσεων, αλλά στερείται ειδικότητας, δεδομένου ότι και άλλες καταστάσεις μπορεί να προκαλέσουν αυξημένη κατακράτηση του ραδιοϊσοτόπου στις ιερολαγόνιες, όπως η νεανική αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, η νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα και οι όγκοι.

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ :

 • Απεικονίζει τις αλλοιώσεις των μαλακών μορίων και προσδιορίζει την έκταση της οστικής προσβολής, διευκολύνοντας τον προγραμματισμό της χειρουργικής επέμβασης και την παρακέντηση ή βιοψία.
 • Στην πρώιμη φάση της νόσου, όταν οι απλές ακτινογραφίες είναι αρνητικές, δείχνει μικρή διεύρυνση της άρθρωσης και διόγκωση της πρόσθιας κάψας και των μαλακών μορίων.
 • Σε όψιμα στάδια, δείχνει καταστρεπτικές διαβρώσεις του ιερού και του λαγονίου οστού, οστεομυελίτιδα με καταστροφή του αρθρικού χόνδρου και οπισθοπεριτοναϊκό απόστημα.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Δείχνει οίδημα του γειτονικού μυελού.

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ :

 •  Σηπτική αρθρίτιδα του ισχίου
 •  Ενδοπυελικό εξωπυελικό απόστημα
 •  Απόστημα του ψοΐτη
 •  Οστεομυελίτιδα του λαγονίου
 •  Πυελονεφρίτιδα (Coy JT et al, 1976; Kerr R, 1985)
 •  Οπισθοπεριτοναϊκή σκωληκοειδίτιδα (Cohen SM and Schoetz OJ Jr, 1986).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ. Η σηπτική ιερολαγονίτιδα είναι σπάνια κατάσταση και η διάγνωσή της συχνά καθυστερεί (επί 12-120 ημέρες) (Coy JT et al, 1976), γιατί το παιδί δεν μπορεί να εντοπίσει τα συμπτώματα και οι απλές ακτινογραφίες στην αρχή της νόσου είναι αρνητικές.

Η διάγνωση γίνεται με άμεση παρακέντηση της ιερολαγόνιας, ελεγχόμενη με αξονική τομογραφία, σε συνδυασμό με καλλιέργειες αίματος. Στην καλλιέργεια απομονώνεται συχνότερα χρυσίζων σταφυλόκοκκος, αλλά και άλλοι μικρο-οργανισμοί, όπως π. χ.  Gram (-) εντερικοί βάκιλλοι (Richardson SB et al, 1977) και β. Koch (Soholt ST, 1951). Οι καλλιέργειες του αίματος απομονώνουν τον παθογόνο μικρο-οργανισμό στα 2/3 των ασθενών με βακτηριδιακή ιερολαγονίτιδα.

 Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες