Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Scutellaria Baicalensis

SCUTELLARIA BAICALENSIS

Συνώνυμα : Baikal skullcap, Chinese skullcap 

Οικογένεια : Labiatae

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Στην παραδοσιακή Κινεζική Materia Medica, η Scutellaria baicalensis (Scute) είναι επίσης γνωστή ως Huang Qin ή Scutellaria eradix (όταν αναφέρεται στη ρίζα).

Η Scutellaria baicalensis είναι ένα από τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα βότανα στην Ανατολική Ιατρική και περιέχει βιολογικά ενεργή φλαβονοειδή. Δύο εξ αυτών, η μπαϊκαλεΐνη και η μπαϊκαλίνη εκκαθαρίζουν υδροξυλ και αλκυλ ρίζες με δοσοεξαρτώμενο τρόπο.

Η Scutellaria Baicalensis έχει μεγάλο εύρος θεραπευτικών ιδιοτήτων (αντιφλεγμονώδεις, αντικαρκινικές, αντι-ιογενείς, αντιβακτηριδιακές και αμφοτερικές) [Cole IB et al, 2008; Kim EH et al, 2009].

Xρησιμοποιείται στην Παραδοσιακή Κινεζική Ιατρική (TCM) για την θεραπεία των καρδιαγγειακών και αιματολογικών (αιματουρία, αιματέμεση και μητρορραγία) παθήσεων, όπως και για τις νευροπροστατευτικές/βελτιωτικές της ιδιότητες. Η TCM χρησιμοποιεί ακόμα την Scutellaria baicalensis σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες και βότανα,  όπως :

 • Ger-Gen-Chyn-Lian-Tang (ρίζωμα Coptidischinensis σε συνδυασμό με ρίζες Pueraria Lobata, γλυκύρριζα και Scutellaria baicalensis)
 • Soshiho-tang (Bupleurum falcatum, γλυκύρριζα, Panax Ginseg, Ginger, Ziziphus Jujuba και Pinellia ternata με  Scutellaria baicalensis) και 
 • Shuanghuanglian (καρποί φορσύθια και αγιόκλημα με Scutellaria baicalensis)

Περιγραφή φυτού

Το γένος Scutellaria περιλαμβάνει περίπου 300 είδη φυτών. Η Scutellaria Baicalensins έχει πάρει το όνομά της από την περιοχή της λίμνης Μπαϊκάλ, στη Ρωσσία, όπου αφθονεί, αλλά υπάρχει επίσης και στην Βόρεια Κίνα.

Η Scutellaria baicalensis είναι ένα πολυετές φυτό, το οποίο αναπτύσσεται ακόμα και σε ξερό, αμμώδες και βραχώδες έδαφος, φθάνοντας σε ύψος 30-120 εκ. Τα άνθη της έχουν χρώμα κυανούν – πορφυρό και τα πέταλά τους μοιάζουν με κρανίο, εξ ου και η ονομασία της «skullcup».  Όταν το φυτό φθάσει το 4ο χρόνο της ηλικίας του, η παχειά διακλαδισμένη ρίζα του συλλέγεται και αποξηραίνεται.

Scutellaria baicalensisScutellaria baicalensis

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

 • Μπαϊκαλεΐνη, αγλυκόνη μπαϊκαλεΐνης και μπαϊκαλεΐνη-7-Ο- γλυκοσίδη
 • Βογκονοσίδη (βογκονίνη-7-γλυκουρονίδη), αγλυκόνη βογκονίνης και βογκονίνη-5-Ο-γλυκοσίδη
 • Οροξυλίνη Α (5, 7 –διϋδροξυ–6–μεθοξυφλαβόνη) και η 7-O-γλυκοσίδη της
 • Νεομπαϊκαλεΐνη
 • Σκουτελλαρίνη
 • Ισοσκουτελλαρεΐνη
 • Χρυσίνη
 • Βισιντουλίνη Ι
 • Βισντουλίνη ΙΙΙ  
 • ΣκαλλκαπφλαβόνηΙ
 • Σκαλλκαπφλαβόνη ΙΙ  
 • (2R,3R)-2,3,5,6,7-πενταϋδροξυφλαβανόνη
 • (2S)-5, 7, 2, 6-τετραϋδροξυφλαβανόνη
 • (2S)-5,7-διϋδροξυ-6-μεθοξυφλαβανόνη
 • 5,7,2'-τριϋδροξυ-6, 8-διμεθοξυφλαβόνη
 • 6,2-διϋδροξυ-5,7,8,6- τετραμεθοξυφλαβόνη
 • 5,7,4-τριϋδροξυ-8-μεθοξυφλαβόνη
 • Απιγενίνη (ως 6-C-γλυκοσίδη 8-C-αραβινοσίδη)
 • Λουτεολίνη και 6-υδροξυλουτεολίνη
 • Καρθαμιδίνη (ως 7-O-γλυκουρονικό οξύ) και ισοκαρθαμιδίνη (ισοκαρθαμιδίνη-6-γλυκουρονικό οξύ)

Τα κυριότερα ενεργά συστατικά της Scutellaria baicalensis είναι τα φλαβονοειδή βογκονίνη και μπαϊκαλεΐνη και οι γλυκοσίδες τους, αν και μερικά άλλα μοναδικά φλαβονοειδή (οροξυλίνη Α και 36) διαθέτουν μερικές από τις δράσεις του φυτού. Τα κύρια βιοδραστικά συστατικά υπάρχουν σε μεγάλες ποσότητες στις ρίζες και, σε μικρότερα ποσά, στο στέλεχος και τα φύλλα του φυτού.

Η μπαϊκαλίνη, η μπαϊκαλεΐνη και η βογκονίνη έχουν δυνητικές αντιοξειδωτικές ιδιότητες [Chan E et al, 2010].

Ενζυμικές αλληλεπιδράσεις

Η οροξυλίνη Α αναστέλλει τον μεταφορέα της γλυκοπρωτεΐνης P [Go WJ et al, 2009].

Τα συστατικά της Scutellaria baicalensis αλληλεπιδρούν με την μονοφωσφορική κινάση της αδενοσίνης (AMPK), μία πρωτεΐνη εμπλεκόμενη στον ενεργειακό μεταβολισμό και τον κύριο στόχο της βερβερίνης και της μετφορμίνης [Hardie DG et al, 2012].

Η βογκονίνη και η Scutellaria baicalensis [Song KH et al, 2013] αυξάνουν την φωσφορυλίωση της AMPK. Η δράση αυτή μπορεί να ερμηνεύσει την μείωση των επιπέδων των λιπιδίων και της χοληστερόλης που προκαλεί η μπαϊκαλίνη [Guo HX et al, 2009; Ma Y et al, 2012].

Νευρολογικές δράσεις  - ιδιότητες

Δράσεις οροξυλίνης Α

 • Ανταγωνίζεται τον υποδοχέα του GABAA στη περιοχή σύνδεσης με την φλουνιτραζεπάμη [Huen MS et al, 2003].
 • Εχει ήπιες προσυσπαστικές δράσεις [Yoon SY et al, 2011]
 • Εχει αντι-αμνησιακές ιδιότητες λόγω της ανταγωνιστικής της δράσης στον υποδοχέα του GABAA [Kim DH et al, 2007].
 • Βελτιώνει την προσοχή λόγω αναστολής του μεταφορέα της ντοπαμίνης [Yoon SY et al, 2013].
 • Διεγείρει την νευρογένεση στον ιππόκαμπο φυσιολογικών ποντικών [Lee et al, 2010].
 • Αναστέλλει την ενεργοποίηση της μικρογλοίας και μπορεί να προλάβει την ενεργοποίηση του STAT1, μειώνοντας την έκκριση των φλεγμονωδών κυτταροκινών [Liu PW et al, 2012]. Παρόμοια, η βογκονίνη καταστέλλει την ενεργοποίηση της μικρογλοίας [Lee H et al, 2003].
 • Προλαβαίνει (όπως και η βογκονίνη) τις φλεγμονώδεις απαντήσεις στα εγκεφαλικά κύτταρα. Σε αρουραίους τρεφόμενους με εκχύλισμα Scutellaria baicalensis έχει παρατηρηθεί μείωση της ενεργοποίησης της μικρογλοίας και της συνεπακόλουθης φλεγμονής, in vivo [Hwang YK et al, 2011].

Δράσεις μπαϊκαλίνης - μπαϊκαλεΐνης - βογκονίνης

 • Η μπαϊκαλεΐνη και η βογκονίνη είναι δυνητικοί αγωνιστές του υποδοχέα της GABAA και μπορούν να τον ενεργοποιήσουν [Park HG et al, 2007; Yoon SY et al, 2011]. Ο μηχανισμός αυτός μπορεί να εξηγήσει μερικές από τις αντικαταθλιπτικές και αγχολυτικές ιδιότητες της Scutellaria baicalensis.
 • Η μπαϊκαλεΐνη και η βογκονίνη αναστέλλουν τους σπασμούς [Park HG et al, 2007; Yoon SY et al, 2011].
 • Η μπαϊκαλεΐνη έχει αγχολυτικές ιδιότητες, λόγω σύνδεσης με την περιοχή σύνδεσης της βενζοδιαζεπίνης του υποδοχέα του GABAA [Liao JF et al, 2003].
 • Οι ενδεγκεφαλικές ενέσεις μπαϊκαλεΐνης έχουν κατασταλτικές ιδιότητες στην αύξηση της διάρκειας του ύπνου [de Carvalho RS et al, 2011] 
 • Η μπαϊκαλίνη έχει νευροπροστατευτικές δράσεις [Zhang ZJ et al, 2005; Zhang ZJ et al, 2006; Dai J et al, 2013].

Αντι-υπερλιπιδαιμικές δράσεις

Η Scutellaria baicalensis μειώνει τα επίπεδα των λιπιδίων και της χοληστερόλης δευτεροπαθώς σε ενεργοποίηση της AMPK, in vitro [Guo HX et al, 2009; Ma Y et al, 2012].

Αλληλεπιδράσεις με τον μεταβολισμό της γλυκόζης

Η Scutellaria baicalensis μπορεί να έχει αντιδιαβητικές ιδιότητες οφειλόμενες στην ικανότητά της να ενεργοποιεί την AMPK [Guo HX et al, 2009; Bak EJ et al, 2013; Song KH et al, 2013].

Σε διαβητικούς ποντικούς, το εκχύλισμα της Scutellaria baicalensis  μειώνει τις συγκεντρώσεις της ινσουλίνης σε διάστημα 4 εβδομάδων [Song KH et al, 2013]. Πάντως, σε άλλους διαβητικούς αρουραίους δεν εμείωσε τα επίπεδα της γλυκόζης του αίματος [Xie JT et al, 2009], αν και είναι εξίσου αποτελεσματική με την μετφορμίνη [Waisundara VY et al, 2008].

Η Scutellaria baicalensis μπορεί να μειώσει την γλυκόζη του αίματος και φαίνεται ότι είναι περισσότερο αποτελεσματική στη μείωση της ινσουλίνης, παρά της γλυκόζης

Δράσεις στην παχυσαρκία

Η σκουτελλαρίνη καταστέλλει την διαφοροποίηση των λιποκυττάρων την συνδεόμενη με την μειορύθμιση των λιπογόνων μεταγραφικών παραγόντων (PPARγ και C/EBPα) και την αυξορύθμιση του PPARα [Lu K et al, 2013]. 

Η σκουτελλαρίνη συνδέεται με την PPARα [Lu K et al, 2013]. Η βογκονίνη ενεργοποιεί επίσης την PPARα, όπως και την  AMPK [Bak EJ et al, 2013].

Τα φλαβονοειδή της Scutellaria baicalensis μπορεί να ενεργοποιούν την πρωτεΐνη PPARα και επομένως να βοηθούν στην καύση του σωματικού λίπους.

Σε αρουραίους, οι ενδοπεριτοναϊκές ενέσεις μπαϊκαλεΐνης αναστέλλουν την πρόσληψη βάρους την προκαλούμενη από διαιτολόγιο πλούσιο σε λίπη, η οποία πιθανώς είναι δευτεροπαθής σε ενεργοποίηση του AMPK στο ήπαρ [Guo HX et al, 2009].

Παρόμοια, και με τον ίδιο μηχανισμό, το εκχύλισμα της Scutellaria baicalensis περιορίζει την πρόσληψη βάρους σε διαβητικούς ποντικούς [Song KH et al, 2013].

Αντιφλεγμονώδεις δράσεις

Δράσεις στην πειραματική αρθρίτιδα

Η βογκονίνη είναι περισσότερο αποτελεσματική από την ιμπουπροφαίνη στο οίδημα των ποδιών από καραγενάνη [Huang WH et al, 2006].

Δράσεις στους παράγοντες της φλεγμονής

 • Η Scutellaria baicalensis έχει μέτριες δράσεις στην ενεργοποίηση των μακροφάγων από την LPS. Το αιθανολικό εκχύλισμα της ρίζας μειώνει την παραγωγή ΝΟ [Yue GG et al, 2012]. 
 • Η μπαϊκαλίνη διεγείρει την παραγωγή ΝΟ σε ενδοθηλιακά κύτταρα μέσω ενεργοποίησης του eNOS [Chen Z et al, 2013].
 • Η Scutellaria baicalensis  καταστέλλει την έκφραση του ΝΟ, iNOS, COX-2, PGE2, NFkB, I- kappaB-α, IL-1b, IL-2, IL-6, IL-12 και TNF-α μέσω μειορύθμισης της ενεργοποίησης του I-KK-alpha-beta, I-kappaB-alpha και NFkB [Kim EH et al, 2009].
 • Η Scutellaria baicalensis αναστέλλει την οδό της 5-LO του μεταβολισμού του αραχιδονικού οξέος [Butenko IG et al, 1993].

Δράσεις στις κρυσταλλογενείς αρθροπάθειες

 • Είναι αποτελεσματική στην θεραπεία της ουρικής αρθρίτιδας και της φλεγμονής, σε πειραματόζωα
 • Καταστέλλει τις κρυσταλλογενείς φλεγμονώδεις αρθροπάθειες ελαττώνοντας την προσέλκυση των ουδετεροφίλων και την έκφραση των προφλεγμονωδών παραγόντων και αυξάνοντας τα επίπεδα της PGD2 [Jung SM et al, 2007]. 

Δράσεις στην οστεοαρθρίτιδα

Σε μια διπλή – τυφλή μελέτη, 103 ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα του γόνατος έλαβαν μείγμα δύο φλαβονοειδών (μείγμα μπαϊκαλίνης από Κινεζικό skullcap με κατεχίνες) (Flavocoxid) σε δόση 500 mg2 φορές ημερησίως, ή ναπροξένη 500 mg/24ωρο, επί 30 ημέρες. Το Flavocoxid αποδείχθηκε εξίσου αποτελεσματικό με την ναπροξένη στον έλεγχο των σημείων και συμπτωμάτων της οστεοαρθρίτιδας [Levy RM et al, 2009].

Αντι-ιογενείς – αντιβακτηριδιακές δράσεις

Η μπαϊκαλίνη αναστέλλει την αναπαραγωγή του HIV [Fan GW et al, 2013; Wang H et al, 2013], ιδιαίτερα όταν συνδεθεί με ψευδάργυρο [Wang H et al, 2013].

Η μπαϊκαλίνη έχει αντιβακτηριδιακές δράσεις έναντι της πνευμονίας από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο [Li BQ et al, 1993; Cutolo M et al, 1995; Wang Q et al, 2004].

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Το αιθανολικό εκχύλισμα της Scutellaria baicalensis μπορεί να προκαλέσει χαλάρωση των σηραγγωδών σωμάτων του πέους [Li X et al, 2012]. 

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σε θεραπευτικές δόσεις 2-6 gr ημερησίως, η Scutellaria baicalensis  έχει μικρή τοξικότητα.

Το Flavonoid, σε συνδυασμό με Flavocoxid (εκχύλισμα catechu) σε δόση 250 mg2 φορές ημερησίως επί 12 εβδομάδες, δεν είναι περισσότερο τοξικό από πλασέμπο [Morgan SL et al, 2009]. Πάντως, μία περίπτωση πνευμονίτιδας συνδέθηκε με την χρήση της Scutellaria baicalensis [Takeshita K et al, 2001].

Η ενδομυική ένεση Scutellaria baicalensis μπορεί να προκαλέσει πυρετό και πτώση του αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων [Huang KC, 2005].

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Στα πειραματόζωα, η Scutellaria baicalensis έχει σημαντικές αντιφλεγμονώδεις δράσεις και καταστέλλει τις κρυσταλλογενείς φλεγμονώδεις αρθροπάθειες (όπως πχ. η ουρική αρθρίτιδα).

Σύμφωνα με μία μελέτη, το Flavocoxid (μείγμα μπαϊκαλίνης από Κινεζικό skullcap με κατεχίνες) είναι εξίσου αποτελεσματικό με την ναπροξένη σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα των γονάτων.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες