Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Ρευματική πολυμυαλγία Διάγνωση

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Πότε είναι δύσκολη η διάγνωση της ρευματικής πολυμυαλγίας ;

 • Όταν παρουσιασθεί πριν από το 50ό έτος της ηλικίας
 • Όταν τα συμπτώματα και κλινικά ευρήματα είναι ετερόπλευρα και ασύμμετρα
 • Όταν επιπροστίθεται σε προϋπάρχοντα περιοχικά σύνδρομα (περιαρθρίτιδα, θυλακίτιδες, σπασμός αυχενικών μυών από κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, κ.λ.π.)
 • Οταν οι δείκτες οξείας φάσης (ΤΚΕ, CRP) είναι φυσιολογικοί

Διαγνωστικά κριτήρια

Δεν υπάρχουν παθογνωμονικές δοκιμασίες ή οριστικά κριτήρια για την διάγνωση της ρευματικής πολυμυαλγίας. Η κλινική διάγνωση της ρευματικής πολυμυαλγίας μπορεί να γίνει με βάση ορισμένα εμπειρικά κριτήρια, εφ΄όσον έχουν αποκλεισθεί άλλες νοσολογικές καταστάσεις που παρουσιάζονται με παρόμοιες κλινικές εκδηλώσεις [Bird HA et al, 1979; Jones JG and Hazleman BL, 1981; Chuang TY et al, 1982; Healey LA, 1984] :

 • Ηλικία ασθενούς ≥ 50 ετών στην έναρξη της νόσου
 • Εγγύς και αμφοτερόπλευροι πόνοι και πρωϊνή δυσκαμψία (διάρκειας τουλάχιστον ≥30 λεπτών) διάρκειας τουλάχιστον 2 εβδομάδων. Η δυσκαμψία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 από τις εξής 3 περιοχές: αυχένας ή κορμός, ώμοι ή εγγύς περιοχές των άνω άκρων και ισχία ή εγγύς πλευρά μηρών.          
 • ΤΚΕ ≥ 40 mm/h.
 • Ταχεία ύφεση των συμπτωμάτων με χαμηλές δόσεις γλυκοκορτικοειδών. Τα συμπτώματα βελτιώνονται γενικά κατά 50-70% μέσα σε 3 ημέρες στους ασθενείς που αρχίζουν θεραπεία με πρεδνιζόνη σε δόση 10-20 mg ημερησίως. Εάν ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στην αρχική θεραπεία η διάγνωση της #ς πρέπει να αναθεωρείται.

Μπορεί τα συμπτώματα να είναι ασύμμετρα (ετερόπλευρα) ;

Η διάγνωση της ρευματικής πολυμυαλγίας δυσκολεύεται σε ασθενείς ηλικίας 40-50 ετών οι οποίοι παρουσιάζονται με ασύμμετρα συμπτώματα και ΤΚΕ 40< mm/h [Helfgot SM and Kieval RI, 1996; Brooks RC and McGee SR, 1997;Proven A et al, 1999]. Τα συμπτώματα μπορεί στα αρχικά στάδια της νόσου να είναι ασύμμετρα (ετερόπλευρα) αρχίζοντας στον ένα ώμο ή ισχίο, αλλά σύντομα, στους περισσότερους ασθενείς, γίνονται αμφοτερόπλευρα [Salvarani C et al, 2008].

Παίζει ρόλο η ηλικία στην έναρξη ;

Σε νεότερους ασθενείς, φλεγμονώδη ρευματικά νοσήματα τα οποία μπορεί να υποδύονται ρευματική πολυμυαλγία επιβάλλουν προσεκτική διερεύνηση για εναλλακτικές διαγνώσεις. Πάντως, μερικοί άνθρωποι μπορεί να εμφανίσουν τυπική ρευματική πολυμυαλγία στα τέλη της 4ης δεκαετίας της ζωής τους και έχουν χαμηλή ΤΚΕ στον χρόνο της διάγνωσης.

Παίζει ρόλο η ΤΚΕ και η CRP στη διάγνωση ;

Η αύξηση της CRPμπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο ρευματικής πολυμυαλγίας εάν η ΤΚΕ είναι <40 mm/h, λόγω της μεγαλύτερης ευαισθησίας που έχει η CRP συγκριτικά με την ΤΚΕ. Επομένως, η φυσιολογική ή μετρίως αυξημένη ΤΚΕ από μόνη της δεν πρέπει να μας αποπροσανατολίζει από την διάγνωση της PMR, εφ΄ όσον η κλινική εικόνα συνάδει με αυτήν, και η διάγνωσή της είναι λιγότερο πιθανή, εφ΄όσον η ΤΚΕ και η CRP είναι σε φυσιολογικά όρια.

Προτεινόμενα ταξινομικά κριτήρια 

 • Ηλικία≥50 ετών
 • Πόνοι και στους 2 ώμους (αμφοτερόπλευρα)  
 • Αύξηση CRP ή/και ΤΚΕ  

Βαθμολογικός αλγόριθμος :

 • Πρωινή δυσκαμψία διάρκειας ≥ 45 λεπτών (2 βαθμοί)
 • Πόνος ή περιορισμός το εύρους κίνησης του ισχίου (1 βαθμός)
 • Απουσία RF ή αντι-CCP αντισωμάτων (2 βαθμοί)  
 • Απουσία περιφερικού αρθρικού πόνου (1 βαθμός).

Score ≥4, στο πλαίσιο των απαιτούμενων κριτηρίων, έχει 78% ειδικότητα και 68% ευαισθησία για την διάκριση της PMR από την ομάδα σύγκρισης.

Εκτίμηση για GCA 

Εχουν συμπτώματα κροταφικής αρτηρίτιδας οι ασθενείς με αμιγή (pure) ρευματική πολυμαλγία ;

Οι ασθενείς με κλινικά «καθαρή» PMR δεν έχουν κλασικά ευρήματα κροταφικής αρτηρίτιδας, δηλ. ευαισθησία της κροταφικής αρτηρίας, κεφαλαλγίες, πόνο στη γνάθο, οπτικές διαταραχές και άλλες ενδείξεις ισχαιμίας, όπως χωλότητα των άνω άκρων.

Χρειάζεται βιοψία κροταφικής αρτηρίας σε ασθενείς με ρευματική πολυμυαλγία χωρίς κλινικές ενδείξεις κροταφικής αρτηρίτιδας ;

Εάν δεν υπάρχουν σημεία ή συμπτώματα κροταφικής αρτηρίτιδας βιοψία της κροταφικής αρτηρίας δεν συνιστάται, δοθέντος ότι σπάνια αποδεικνύεται θετική.

Πότε και πως παρουσιάζεται η κροταφική αρτηρίτιδα σε ασθενείς με ρευματική πολυμυαλγία ;

Η GCA μπορεί να εμφανισθεί σε οποιαδήποτε φάση της κλινικής διαδομής της ρευματικής πολυμυαλγίας, όπως στην παρουσίαση, στη διάρκεια ή μετά την διακοπή της θεραπείας με γλυκοκορτικοειδή.

Σε ασθενείς θεραπευόμενους με 20 mg πρεδνιζόνης ημερησίως η εμμονή των συστηματικών εκδηλώσεων (όπως ο πυρετός) ή σημαντική αύξηση των δεικτών οξείας φάσης είναι ένδειξη υποκείμενης GCA.

Τι πρέπει να προσέχουμε σε κάθε επίσκεψη του ασθενούς με ρευματική πολυμυαλγία στη διάρκεια της παρακολούθησης ;

Στη διάρκεια της παρακολούθησης του ασθενούς με # πρέπει να διερευνούμε κατά πόσον ο ασθενής έχει συμπτώματα ή φυσικά ευρήματα ενδεικτικά κροταφικής αρτηρίτιδας.

Εάν ο ασθενής εμφανίσει κλινικές ενδείξεις κροταφικής αρτηρίτιδας στη διάρκεια της παρακολούθησης πρέπει να υποβάλλεται σε βιοψία της κροταφικής αρτηρίας, ακόμα και αν θεραπεύεται με γλυκοκορτικοειδή. Το αποτέλεσμα της βιοψίας της κροταφικής αρτηρίας δεν φαίνεται να επηρεάζεται από προηγηθείσα θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή [Achkar AA et al, 1994].

Η βιοψία μπορεί να αποδειχθεί αρνητική εάν έχουν προσβληθεί μεγάλες αρτηρίες, οπότε, στην περίπτωση αυτή, η διάγνωση μπορεί να χρειασθεί αγγειακή απεικόνιση [Brack A et al, 1999]. Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες