Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Ρευματικά νοσήματα συνδεόμενα με ανεπάρκειες των υποτάξεων της IgG

Οι ανεπάρκειες των υποτάξεων της IgG (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) έχουν αναφερθεί σε μερικούς ασθενείς (Plebani A et al, 1989; Shackelford PG et al, 1990; Lacombe C et al, 1997). Η ανεπάρκεια της IgG1 συνδυάζεται συνήθως με ανεπάρκειες άλλων ανοσοσφαιρινών.

Η ανεπάρκεια της IgG2 είναι είτε μεμονωμένο εύρημα, είτε συνδέεται με ανεπάρκεια της IgG4. Εχει περιγραφεί στο 19% και 8% των Σουηδών και Αμερικανών με ανεπάρκεια της IgA, αντίστοιχα.

Τα παιδιά με ΣΕΛ και ανεπάρκεια των IgG2 και IgG4 μπορεί να παρουσιάζονται συχνότερα με καρδιακό επιπωματισμό, παρά με άλλες εκδηλώσεις, όπως αρθρίτιδα ή νεφροπάθεια. Πάνω από 10% των ασθενών με ανεπάρκεια της IgG2 παρουσιάζονται με δερματική ή σπλαγχνική αγγειΐτιδα.

Η ανεπάρκεια της IgG3 συνδέεται με υποτροπιάζουσες λοιμώξεις των ανώτερων και κατώτερων αναπνευστικών οδών, σε συνδυασμό με ανεπάρκεια της IgG1.

Η ανεπάρκεια της IgG4 παρατηρείται στο 10-15% του γενικού πληθυσμού και συνδέεται με σοβαρές υποτροπιάζουσες αναπνευστικές  λοιμώξεις και βρογχιεκτασία.

Η ανεπάρκεια της IgG, όταν συνδυάζεται με χαμηλά επίπεδα IgG4 και IgAσυνήθως συνδέεται με αταξία – τηλεαγγειεκτασία.

Περιπτώσεις ασθενών με ανεπάρκεια των υποτάξεων των IgG :

  • Ελάττωση των επιπέδων της IgA (0.19 g/L) και IgG2 (0.02 g/L), σ΄ένα παιδί με με ΝΙΑ και νόσο Hodgkin
  • Ελάττωση των επιπέδων της IgG2 και μη ανιχνεύσιμα επίπεδα IgA (0.02 g/L), σ΄ένα αγόρι ηλικίας 10 ετών με ΣΕΛ
  • Ανεπάρκεια της IgG2 ή/και IgG4, σε ασθενείς με ΣΕΛ (Oxelius VA, 1984; Tamura A et al, 1998)
  • Ελάττωση των επιπέδων της IgG4 (<30 mg/L) σε 12 από 112 ασθενείς με «διάχυτα κολλαγονικά αγγειακά νοσήματα» (Heiner DC et al, 1986).
  • Ανεπάρκεια της IgG2, σε ασθενείς με αγγειΐτιδα και κυτταροπενίες (Aucouturier P et al, 1989; Jimenez A et al, 1989).
  • Ανεπάρκεια των IgG1, IgG2 και IgG3 και ελάττωση των επιπέδων της IgM, σε ενήλικες με IgA μεσαγγειακή σπειραματονεφρίτιδα και ιδιοπαθή πορφύρα Henoch-Schonlein (Rostoker G et al, 1989).


Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες