Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Ψηλαφητή πορφύρα (palpable purpura)

Λοιμώδη νοσήματα

 • Υποξεία βακτηριδιακή ενδοκαρδίτιδα
 • Gram αρνητική σηψαιμία/ενδοτοξιναιμία
 • Λοίμωξη από εντεροβακτηρίδια (Aerobacter)
 • Οξεία βακτηριδιακή ενδοκαρδίτιδα
 • Διάχυτη γονοκοκκική λοίμωξη
 • Σταφυλοκοκκαιμία
 • Οξύς/επιδημικός τύφος
 • Λοιμωξη από ψευδομονάδα
 • Ρικκετσιασιακά νοσήματα
 • Πυρετός βραχωδών ορέων
 • Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα
 • Σηπτικά έμβολα

Αλλεργικά, κολλαγονικά, αυτοάνοσα νοσήματα

 • Δερματική/αλλεργική αγγειίτιδα
 • Αλλεργική αγγειίτιδα Henoch-Schonlein
 • Υποσυμπληρωματιναιμική αγγειίτιδα
 • Δερματική νεκρωτική αγγειίτιδα
 • Οζώδης πολυαρτηρίτιδα
 • Ρευματοειδής αρτηρίτιδα/αγγειίτιδα
 • Δευτεροπαθή αγγειιτιδικά σύνδρομα
 • Ιδιοπαθής κρυοσφαιριναιμία
 • Κρυοσφαιριναιμικό σύνδρομο


Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες