Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Που οφείλεται η τρανσαμινασαιμία ;

1.  ΦΑΡΜΑΚΑ

Αναλγητικά

 • Ασπιρίνη
 • Ακεταμινοφαίνη (Tylenol)

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα

 • Ιμπουπροφαίνη(Advil, Motrin, Brufen)
 • Ναπροξένη (Naprosyn, Naprelan, Anaprox, Aleve)
 • Δικλοφενάκη (Voltaren, Cataflam, Voltaren-XR)
 • Φαινυλβουταζόνη (Butazolidine)
 • Ινδομεθακίνη (Indocid, Reumacid, Fortathrin)

Αντισπασμωδικά

 • Φαινυτοΐνη (Dilantin)
 • Βαλπροϊκό οξύ (Depakote, Depakote ER, Depakene, Depacon)
 • Καρβαμαζεπίνη (Tegretol, Tegretol XR, Equertro)
 • Φαινοβαρβιτάλη

Αντιβιοτικά :

 • Τετρακυκλίνες (π.χ. Achromycin)
 • Σουλφοναμίδες
 • Ισονιαζίδη (Nydrazid, Laniazid)
 • Σουλφαμεθοξαζόλη (Gantanol)
 • Τριμεθοπρίμη (Trimpex; Proloprim, Primsol)
 • Νιτροφουραντοΐνη (Macrodantin; Furadantin; Macrobid)
 • Φλουκοναζόλη (Diflucan)

Αντιυπερχοληστεριναιμικά :

Καρδιαγγειακά φάρμακα :

Αλλα φάρμακα :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες