Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Ποτό με βάση το γάλα

ΠΟΤΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΑΛΑ (Milk-based beverage (MicroLactin)

Το MicroLactin είναι βασικά ένα απλό γάλα. Περιέχει όλες τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες του γάλακτος, περιλαμβανομένων των ενζύμων, κυτταροκίνες, EGF, αντιπολλαπλασιαστικούς παράγοντες και αντιοξειδωτικά (Goldman AS et al, 1996).

Πάντως, διαφέρει από το συνηθισμένο γιατί παράγεται από «υπεράνοσες» αγελάδες οι οποίες θεραπεύονται στη Νέα Ζηλανδία. Στις αγελάδες αυτές γίνονται ενέσεις βακτηριδίων τα οποία πυροδοτούν μία ανοσιακή απάντηση, οδηγώντας σε αύξηση των αντισωμάτων και των αντιφλεγμονωδών παραγόντων. Ακολούθως, οι «υπεράνοσοι» αυτοί αντιφλεγμονώδεις παράγοντες περνούν στο γάλα, το οποίο στη συνέχεια συλλέγεται και περνάει από μια σειρά διαδικασιών για να απομακρυνθεί το λίπος, η καζεΐνη και τα μικροθρεπτικά συστατικά με βάρος >1.000 daltons.

Θεραπευτικές ιδιότητες Microlactin

  • Χαμηλώνει την αρτηριακή πίεση

  • Μειώνει την χοληστερόλη

  • Περιορίζει την φλεγμονή

  • Επιταχύνει την αποκατάσταση των μυών μετά από ασκήσεις

  • Βελτιώνει την συνολική υγεία, το εύρος κίνησης και την κινητικότητα, ενώ μειώνει την δυσκαμψία, των αρθρώσεων

Τρόπος δράσης

Αν και ο μηχανισμός δράσης των αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων του υπεράνοσου γάλακτος δεν είναι πλήρως γνωστός, φαίνεται ότι προσβάλλονται τα ουδετερόφιλα και τα λεμφοκύτταρα.

Η δευτερογενής, επαγόμενη από τα ουδετερόφιλα, φάση της φλεγμονώδους απάντησης από την καραγενάνη καταστέλλεται και η μετανάστευση των ουδετεροφίλων αναστέλλεται. Μία μελέτη από τον Ormrod και συν. έδειξε ότι υπήρχε αύξηση του αριθμού των ουδετεροφίλων και μείωση του αριθμού των λεμφοκυττάρων στην κυκλοφορία.

Οι αντιφλεγμονώδεις παράγοντες που εμπεριέχονται σε μεγάλες ποσότητες στο MicroLactin μπορεί επίσης να μπλοκάρουν την μιτογενική απάντηση των λεμφοκυττάρων, όπως και την απάντηση των λεμφοκυττάρων σε αλλότρια αντιγόνα ιστοσυμβατότητας.

Αποτελεσματικότητα

Στα ζώα

Σε μία τυχαιοποιημένη μελέτη διάρκειας 8 εβδομάδων σε εξασθενημσκύλους, το MicroLactin, σε δόση 1 gr 2 φορές ημερησίως, βελτίωσε την λειτουργικότητα περισσότερο από placebo, όπως εκτιμήθηκε με βάση ένα ερωτηματολόγιο που απευθύνθηκε στους ιδιοκτήτες των ζώων [Gingerich DA and Strobel JD, 2003]. Η εξέταση από τους κτηνίατρους δεν επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα αυτά.

Στον άνθρωπο

Σε μία μελέτη που έγινε μεταξύ των ετών 1960-1966, χορηγήθηκε υπεράνοση σκόνη γάλακτος σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα. Στην διάρκεια των ετών 1992-1996, οι ασθενείς αυτοί κλήθηκαν να καταγράψουν και να βαθμολογήσουν τα συμπτώματά τους με βάση ένα ερωτηματολόγιο. Συνολικά, 83% των ασθενών που πήραν το συμπυκνωμένο γάλα ανέφεραν βελτίωση των αρθρικών τους πόνων (Ohio Survey, Beck and Stolle Immune Milk in Cincinnati).

Σε μία διπλή – τυφλή, placebo – ελεγχόμενη μελέτη διάρκειας 6 εβδομάδων σε 31 ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα των γονάτων, η καθημερινή χορήγηση 355 ml MicroLactin βελτίωσε το σκορ WOMAC περισσότερο από placebo [Colker CM et al, 2002].

Σε μία άλλη, διπλή–τυφλή, placebo-ελεγχόμενη μελέτη διάρκειας 6 εβδομάδων, οι ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα διακρίθηκαν σε 3 ομάδες : η 1η ομάδα πήρε 2 gr συμπυκνωμένης πρωτεΐνης γάλακτος ημερησίως , η 2η ομάδα, 500 mg θειικής γλυκοζαμίνης και η 3η, placebo. Οι ασθενείς που έλαβαν συμπυκνωμένη πρωτεΐνη γάλακτος είχαν σημαντική βελτίωση του δείκτη WOMAC και αυτοί που έλαβαν θειική γλυκοζαμίνη, βελτίωση ενός μόνον σκορ, ενώ οι ασθενείς που έλαβαν placebo δεν είχαν βελτίωση σε κανένα από τα σκορ (Zenk JL et al, 2002).

Μία επιδημιολογική μελέτη υποστήριξε ότι η συχνότητα της συμπτωματικής οστεοαρθρίτιδας του γόνατος είναι χαμηλότερη σε καταναλωτές γάλακτος [Kacar G et al, 2004], αλλά δεν έλαβε υπόψη της τον δείκτη της μάζας του σώματος [Bijlsma JW, 2004].

Δόσεις

  • 2 γρ. 2 φορές ημερησίως τις πρώτες 7-10 ημέρες και ύστερα 1 γρ. τις επόμενες

Αντενδείξεις

  • Αλλεργία στο αγελαδινό γάλα

Αλληλεπιδράσεις

  • Το MicroLactin μπορεί να αλληλεπιδράσει με τις τετρακυκλίνες

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

  • Η συμπυκνωμένη πρωτεΐνη του γάλακτος ανακουφίζει από τους πόνους, καταστέλλει την φλεγμονή και αυξάνει την κινητικότητα των αρθρώσεων σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα

  • Αν και ο μηχανισμός δράσης δεν είναι πλήρως γνωστός, οι κίνδυνοι της κατανάλωσης του Microlactin είναι βασικά οι ίδιοι με την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων γάλακτος, ενώ τα οφέλη είναι σημαντικά

 Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες