Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ : Θεραπεία (Κολχικίνη)

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ : Θεραπεία

ΚΟΛΧΙΚΙΝΗ  

Ενδείξεις

Σε ποιους ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα ενδείκνυται η κολχικίνη ;

Η κολχικίνη μπορεί να χορηγηθεί προληπτικά σε δόση 0.6 mg 2 φορές ημερησίως σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα, ιδιαίτερα εάν αυτοί έχουν συχνά οξέα φλεγμονώδη επεισόδια τα οποία δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στα ΜΣΑΦ ή στις ενδαρθρικές εγχύσεις γλυκοκορτικοειδών, ή σε ασθενείς, όπου οι θεραπείες αυτές αντενδείκνυνται.

Τι αποτέλεσμα έχει η κολχικίνη στην οστεοαρθρίτιδα ;

Η κολχικίνη μειώνει την συχνότητα ή βαρύτητα των οξέων φλεγμονωδών επεισοδίων λόγω δράσης στη σχετιζόμενη με τους κρυστάλλους του πυροφωσφορικού ασβεστίου αρθρική διόγκωση, ή με υποκλινικούς μηχανισμούς σχετιζόμενους με τους κρυστάλλους του ασβεστίου.

Η αποτελεσματικότητα της κολχικίνης στην φλεγμονώδη οστεοαρθρίτιδα οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα έχουν ενδείξεις εναπόθεσης κρυστάλλων πυροφωσφορικού ασβεστίου μέσα στις αρθρώσεις [52].

Η οστεοαρθρική φλεγμονή καταστέλλεται από την κολχικίνη μέσω δράσης στην φωσφορυλίωση της τυροσίνης της επαγόμενης από τους μικροκρυστάλλους [53].

Μπορεί να χορηγηθεί η κολχικίνη και σε ασθενείς με μη φλεγμονώδη οστεοαρθρίτιδα ;

Η κολχικίνη έχει ακόμα καλό αποτέλεσμα σε ασθενείς με μετρίως σοβαρή οστεοαρθρίτιδα, χωρίς κλινικά σημεία φλεγμονής (χωρίς δηλ. φλεγμονώδη έξαρση οστεοαρθρίτιδας).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ποιοι ασθενείς ανταποκρίνονται καλύτερα στην κολχικίνη ;

Οι ασθενείς που ανταποκρίνονται καλύτερα στη κολχικίνη είναι αυτοί που έχουν πυροφωσφορική αρθροπάθεια, χονδρασβέστωση, ακτινολογικές αλλοιώσεις οστεοαρθρίτιδας στις ΜΚΦ ή δυσανάλογα εντονότερες ακτινολογικές αλλοιώσεις στην επιγονατιδομηριαία συγκριτικά με τα μηροκνημιαία διαμερίσματα του γόνατος.

Μπορεί να συνδυασθεί η κολχικίνη με ΜΣΑΦ ;

Η προσθήκη κολχικίνης σε ασθενείς θεραπευόμενους με ΜΣΑΦ μπορεί να προσφέρει επιπρόσθετο όφελος.

Σε μία μελέτη, 36 ασθενείς με μετρίως σοβαρή οστεοαρθρίτιδα του γόνατος, εκ των οποίων μόνο το 28% είχε κλινικά σημεία φλεγμονής, έλαβαν νιμεσουλίδη μαζί με κολχικίνη (0.5 mg 2 φορές ημερησίως) ή νιμεσουλίδη μαζί με πλασέμπο [55]. Πολλοί περισσότεροι ασθενείς πού πήραν νιμεσουλίδη μαζί με κολχικίνη είχαν βελτίωση της οστεοαρθρίτιδας τουλάχιστον κατά 30% (57.9% vs 23.5%, αντίστοιχα).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Για πόσον καιρό μπορεί να χορηγηθεί η κολχικίνη ;

Η κολχικίνη μπορεί να χορηγηθεί για διάστημα 3-6 μηνών. Κατά πόσον μπορεί να συνεχισθεί πέραν του χρονικού αυτού διαστήματος εξαρτάται από την συχνότητα των οξέων επεισοδίων και τον βαθμό της ανακούφισης από τον πόνο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Είναι ασφαλής η χρόνια θεραπεία με κολχικίνη ;

Η κολχικίνη, σε χρόνια χορήγηση, είναι γενικά ασφαλής σε ασθενείς χωρίς υποκείμενα ηπατικά ή νεφρικά νοσήματα, αλλά πρέπει να αποφεύγεται σε ασθενείς που έχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρών φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων.

 Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες