Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ : Θεραπεία (Περίληψη και Συστάσεις)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Οι περισσότεροι ασθενείς (>85%) που εξετάζονται στην πρωτοβάθμια περίθαλψη έχουν «μη ειδική οσφυαλγία».

Φυσιολογικά, οι ασθενείς αυτοί έχουν ταχεία βελτίωση του πόνου και της αναπηρίας και επιστρέφουν στην εργασία τους μέσα σε ένα μήνα.

Ως υποξεία οσφυαλγία και ως χρόνια οσφυαλγία χαρακτηρίζεται ο πόνος στην οσφύ ο οποίος διαρκεί 4-12 εβδομάδες και 12 ή περισσότερες εβδομάδες, αντίστοιχα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΙΑΣ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ

Στόχος της θεραπείας

Η θεραπεία έχει σαν στόχο την ανακούφιση του ασθενούς από τα συμπτώματά του με φάρμακα ή/και φυσικές μεθόδους.

Φαρμακευτικές θεραπείες

Αναλγητικά - μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα

Αρχικά χορηγούνται αναλγητικά (ακεταμινοφαίνη) ή ΜΣΑΦ για μικρό χρονικό διάστημα

Τα ΜΣΑΦ συνιστώνται σε άτομα νεότερης ηλικίας που δεν έχουν σοβαρές νεφρικές, γαστρικές ή καρδιαγγειακές συννοσηρότητες, και η ακεταμινοφαίνη, σε ασθενείς χωρίς ηπατικά νοσήματα που δεν ανέχονται τα ΜΣΑΦ.

Η προσθήκη ΜΣΑΦ σε ασθενείς θεραπευόμενους με μεγάλες δόσεις ακεταμινοφαίνης δεν προσφέρει κανένα επιπρόσθετο όφελος

Μυοχαλαρωτικά

Τα μη βενζοδιαζεπινικά μυοχαλαρωτικά (π.χ. κυκλοβενζαπρίνη) μπορούν να χορηγηθούν σε ασθενείς ηλικίας <65 ετών οι οποίοι μπορούν να ανεχθούν τις κατασταλτικές δράσεις των φαρμάκων

Οι ασθενείς ηλικίας <65 ετών που έχουν μέτριο έως έντονο πόνο ή δεν ανταποκρίνονται στη μονοθεραπεία, μπορούν να πάρουν ένα μυοχαλαρωτικό προ της κατάκλισης και ΜΣΑΦ στην διάρκεια της ημέρας

Κορτικοστεροειδή

Τα συστηματικά γλυκοκορτικοειδή δεν συνιστώνται σε ασθενείς με οσφυαλγία, με/ή χωρίς ισχιαλγία, γιατί δεν έχουν αποτέλεσμα

Οπιοειδή

Συνιστώνται σε ασθενείς με σοβαρό πόνο, αλλά για μικρό χρονικό διάστημα

Επισκληρίδιες εγχύσεις κορτικοστεροειδών

Συνιστώνται σε ασθενείς με σοβαρά, οξέα ριζιτικά συμπτώματα που δεν ανταποκρίνονται στη βραχυχρόνια συντηρητική θεραπεία

Φυσικά μέσα

Σπονδυλικοί χειρισμοί

Οι σπονδυλικοί χειρισμοί και οι χειροπρακτικές τεχνικές δεν έχουν καλύτερο αποτέλεσμα από τις ανεγνωρισμένες ιατρικές θεραπείες και η προσθήκη τους σε αυτές δεν βελτιώνει την έκβαση της νόσου

Βελονισμός, χειρομαλάξεις, γιόγκα, έλξεις, υποστηρίγματα οσφύος

Δεν φαίνεται να βοηθούν τους ασθενείς με οξεία οσφυαλγία.

Ασκήσεις

Δεν προσφέρουν σημαντικό όφελος τις 2-3 πρώτες εβδομάδες της οξείας φάσης της οσφυαλγίας

Πάντως, ασκήσεις εποπτευόμενες από φυσιοθεραπευτή, όπως π.χ. η μέθοδος McKenzie και οι ασκήσεις σταθεροποίησης της σπονδυλικής στήλης, μπορούν να περιορίσουν τις υποτροπές του πόνου και την ανάγκη για υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας.

Συστάσεις σε ασθενείς με οξεία οσφυαλγία

Οι ασθενείς με οξεία οσφυαλγία δεν πρέπει να αναπαύονται στο κρεβάτι.

Αυτοί που θεραπεύονται με κλινοστατισμό πονούν περισσότερο και αποκαθίστανται βραδύτερα από τους περιπατητικούς ασθενείς

Οι ασθενείς με οξεία οσφυαλγία συνιστάται να μην τροποποιούν σημαντικά τις δραστηριότητες τους και να επιστρέφουν στις καθημερινές δραστηριότητες και την εργασία τους το ταχύτερο δυνατόν

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΞΕΙΑΣ Ή ΧΡΟΝΙΑΣ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ

Συνιστώμενες φαρμακευτικές θεραπείες

Μη οπιοειδή αναλγητικά (ακεταμινοφαίνη ή ΜΣΑΦ) βραχυχρόνια σε ασθενείς με οξείες εξάρσεις ή υποξεία ή χρόνια οσφυαλγία.

Σπάνια, τα οπιοειδή ενδείκνυνται σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία που δεν ανταποκρίνονται σε άλλα μέτρα

Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά σε ασθενείς με/ή χωρίς κατάθλιψη, που δεν έχουν ανταποκριθεί σε άλλες θεραπείες

Άλλες συνιστώμενες θεραπείες

 • Αεροβικές ασκήσεις

 • Ασκήσεις (διατάσεις και ενδυνάμωσης)

 • Βελονισμός

 • Γιόγκα (viniyoga)

 • Γνωστική συμπεριφορική θεραπεία

 • Σπονδυλικοί χειρισμοί

 • Χειρομαλάξεις

Μη συνιστώμενες θεραπείες

 • Φάρμακα

 • Αντιεπιληπτικά

 • Βενζοδιαζεπίνες

 • Μυοχαλαρωτικά

Φυσικά μέσα

 • Θεραπεία με παρεμβαλλόμενα ρεύματα (interferential therapy)

 • Λέιζερ χαμηλού επιπέδου

 • Διαθερμίες βραχέων κυμάτων

 • Ελξεις

 • Υπέρηχα

 • Προλοθεραπεία

 • TENS

 • PENS

Επισκληρίδιες ενέσεις με γλυκοκορτικοειδή

Δεν συνιστώνται στην μη ειδική χαμηλή οσφυαλγία

Σε ασθενείς με ριζοπάθεια λόγω δισκοκήλης μπορεί να προσφέρουν μέτρια ανακούφιση από τον πόνο και την αναπηρία μετά από 3 μήνες, αλλά δεν έχουν όφελος συγκριτικά με πλασέμπο μετά από ένα χρόνο

Μπορούν να γίνουν σε ασθενείς με επίμονη ριζοπάθεια οφειλόμενη σε δισκοκήλη, οι οποίοι θέλουν να ανακουφισθούν από τον πόνο, έχουν κατανοήσει ότι τα οφέλη είναι περιορισμένα και μικρής διάρκειας και δεν πρόκειται, για διάφορους λόγους, να χειρουργηθούν

Άλλες τοπικές ενέσεις

Ενέσεις κορτιζόνης μέσα στις αποφυσιακές αρθρώσεις ή στους μεσοσπονδύλιους δίσκους, ή με παράγοντες νέκρωσης όγκου δεν συνιστώνται σε ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία

Άλλες, μη συνιστώμενες, θεραπείες σε ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία

 • Αποκλεισμός έσω κλάδου

 • Ενδοδισκικές ενέσεις κυανού του μεθυλενίου

 • Ενέσεις μέσα στις ιερολαγόνιες ή τον απιοειδή μυ

 • Ενέσεις αλλαντικής τοξίνης

 • IDET

 • PIRFT

 • Απονεύρωση με ραδιοσυχνότητα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣΜΕ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ

Επιστροφή στις φυσιολογικές δραστηριότητες

Διατηρείστε, όσο μπορείτε, τις συνηθισμένες δραστηριότητές σας

Εάν πρέπει να μείνετε στο κρεβάτι για να ανακουφισθείτε από τα συμπτώματά πρέπει να επιστρέψετε, το ταχύτερο δυνατόν, στις φυσιολογικές σας δραστηριότητες

Εάν έχετε ισχιαλγία ο κλινοστατισμός δεν βελτιώνει τον πόνο και την λειτουργικότητα.

Στρώματα

Τα στρώματα μέσης σκληρότητας είναι καλύτερα από μαλακά ή σκληρά στρώματα

Υποστηρίγματα οσφύος

Μπορεί να προσφέρουν κάποιο όφελος σε ασθενείς με υποξεία οσφυαλγία, οι οποίοι συμμετέχουν στα φυσιοθεραπευτικά προγράμματα και θέλουν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους. Σε ασθενείς όμως με χρόνια οσφυαλγία δεν φαίνεται να έχουν αποτέλεσμα

Συστάσεις σε ασθενείς με οσφυαλγία :

 • Να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους και να περιορίσουν τον κλινοστατισμό.

 • Να μην κοιμούνται σε πολύ σκληρά κρεβάτια ή άλλες σκληρές επιφάνειες

 • Να μην χρησιμοποιούν πολύ συχνά υποστηρικτικά μέσα οσφύος

 



Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες