Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ : Θεραπεία (γιόγκα)

 2.3 ΓΙΟΓΚΑ  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Sherman, KJ; Cherkin, DC; Erro, J; Miglioretti, DL; Deyo, RA. Comparing yoga, exercise, and a self-care book for chronic low back pain: a randomized, controlled trial. Ann. Intern. Med. 143 (12): 849–56; 2005.

Η γιόγκα είναι περισσότερο αποτελεσματική από ένα βιβλίο αυτοφροντίδας στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της χρόνιας οσφυαλγίας και το όφελος διαρκεί αρκετούς μήνες [Sherman KJ et al, 2005]

Williams, KA; Petronis, J; Smith, D; et al. Effect of Iyengar yoga therapy for chronic low back pain. Pain 115 (1–2): 107–17; 2005.

Μία τυχαιοποιημένη μελέτη συνέκρινε την θεραπεία με γιόγκα Iyengar με μία ομάδα εκπαιδευτικού ελέγχου σε ασθενείς με άτυπη χρόνια οσφυαλγία.

Οι ασθενείς που έκαναν γιόγκα είχαν σημαντική μείωση της έντασης του πόνου, της λειτουργικής αναπηρίας και της χρήσης αναλγητικών φαρμάκων [Williams KA et al, 200; 231]

Chou R, Qaseem A, Snow V, et al. Diagnosis and treatment of low back pain: a joint clinical practice guideline from the American College of Physicians and the American Pain Society. Ann Intern Med. 2007; 147:478–491.

Η American Pain Society συνιστά την γιόγκα σε ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία [Chou R et al, 2007]

Tekur P, Singphow C, Nagendra HR, Raghuram N. Effect of short-term intensive yoga program on pain, functional disability and spinal flexibility in chronic low back pain: a randomized control study. J Altern Complement Med. Jul 2008;14(6):637-644.

Σε μία τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη μελέτη 80 ασθενών με χρόνια οσφυαλγία, οι ασθενείς που εφάρμοσαν ένα ειδικό πρόγραμμα γιόγκα για μίαν εβδομάδα, είχαν μεγαλύτερη ανακούφιση από τον πόνο και βελτίωση της αναπηρίας και της ευλυγιστότητας της ΣΣ από τους ασθενείς που έκαναν ένα πρόγραμμα ασκήσεων [Tekur P et al, 2008].

Saper RB, Sherman KJ, Cullum-Dugan D, Davis RB, Phillips RS, Culpepper L. Yoga for chronic low back pain in a predominantly minority population: a pilot randomized controlled trial. Altern Ther Health Med. Nov-Dec 2009;15(6):18-27.

Μία πιλοτική, τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη βρήκε ότι η γιόγκα μειώνει βραχυπρόθεσμα περισσότερο τον πόνο και την χρήση των φαρμάκων από την συνήθη φροντίδα [Saper RB et al, 2009].

Omkar SN, Vishwas S, Tech B. Yoga techniques as a means of core stability training. J Bodyw Mov Ther. Jan 2009;13(1):98-103.

Η σταθερότητα του «πυρήνα» περιλαμβάνει γενικά τον έλεγχο των μυών που περιβάλλουν την ΟΜΣΣ για να διατηρηθεί η λειτουργική σταθερότητα της περιοχής. Μία τεχνική γιόγκα (Uddiyana Bandha) βελτιώνει την σταθερότητα του πυρήνα και επομένως καταπολεμά τα προβλήματα τα συνδεόμενα με την οσφυιοιερή μ. της ΣΣ, όπως η οσφυαλγία [Omkar SN et al, 2009].

Γιόγκα Uddiyana Bandha

 

Tekur P, Chametcha S, Hongasandra RN, Raghuram N. Effect of yoga on quality of life of CLBP patients: A randomized control study. Int J Yoga. Jan 2010;3(1):10-17.

Η γιόγκα βελτιώνει την ποιότητα της ζωής και την ευλυγισία της ΣΣ περισσότερο από τις φυσιοθεραπευτικές ασκήσεις [Tekur P et al, 2010].

Tilbrook HE, Cox H, Hewitt CE, et al. Yoga for chronic low back pain: a randomized trial. Ann Intern Med. 2011 Nov 1. 155(9):569-78

Σε μία τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη μελέτη, 313 ασθενείς έκαναν γιόγκα ή έλαβαν την συνήθη φροντίδα για την χρόνια οσφυαλγία.

Μετά από 3, 6 και 12 μήνες, οι ασθενείς που έκαναν γιόγκα είχαν μεγαλύτερη βελτίωση της λειτουργικότητας της οσφύος, συγκριτικά με αυτούς που έλαβαν την συνήθη φροντίδα [Tilbrook HE et al, 2011].

Sherman KJ, Cherkin DC, Wellman RD, et al. A Randomized Trial Comparing Yoga, Stretching, and a Self-care Book for Chronic Low Back Pain. Arch Intern Med. 2011 Dec 12. 171(22):2019-26.

Μία τυχαιοποιημένη μελέτη 228 ασθενών με χρόνια οσφυαλγία συνέκρινε το αποτέλεσμα της γιόγκα, των διατάσεων και ενός βιβλίου αυτο-φροντίδας για ανακούφιση από την οσφυαλγία.

Η μελέτη έδειξε ότι η καλύτερη μέθοδος για την βελτίωση της λειτουργίας και την μείωση της LBP ήταν οι διατάσεις, μετά η γιόγκα και τέλος το βιβλίο αυτο-φροντίδας [Sherman KJ et al, 2011].

Posadzki P, Ernst E. Yoga for low back pain: a systematic review of randomized clinical trials. Clin Rheumatol. 2011;30:1257–1262

Μιά συστηματική ανασκόπηση μελετών συνεπέρανε ότι η γιόγκα ανακουφίζει από την χρόνια οσφυαλγία, αλλά το συνολικό μέγεθος των δειγμάτων ήταν μικρό για να επιτρέψει οριστικά συμπεράσματα [Posadzki P and Ernst E, 2011].

Bussing A, Ostermann T, Ludtke R, et al. Effects of yoga interventions on pain and pain-associated disability: a metaanalysis. J Pain. 2012;13:1–9.

Μία μετα-ανάλυση συνεπέρανε ότι η γιόγκα έχει αποτέλεσμα στον πόνο και την αναπηρία, αλλά δεν ανέλυσε ξεχωριστά τις μελέτες με γιόγκα για την οσφυαλγία [Bussing A et al, 2012]

Cramer H, Lauche R, Haller H, Dobos G. A systematic review and meta-analysis of yoga for low back pain. Clin J Pain.  May;29(5): 450-60. 2013

Η συστηματική αυτή ανασκόπηση βρήκε ισχυρές ενδείξεις για βραχυπρόθεσμη αποτελεσματικότητα και μέτριες ενδείξεις για μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα της γιόγκα σε ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία και συνιστά την γιόγκα ως επιπρόσθετη θεραπεία της χρόνιας οσφυαλγίας [Cramer H et al, 2013].

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Σε ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία, η γιόγκα βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα της ζωής και μειώνει την λειτουργική αναπηρία, την ένταση του πόνου, την κατάθλιψη, το στρες και την χρήση των φαρμάκων

Η γιόγκα υπερέχει της συνήθους φροντίδας, των βιβλίων αυτο-φροντίδας και των φυσιοθεραπευτικών ασκήσεων, αν και άλλοι υποστηρίζουν ότι είναι εξίσου αποτελεσματική με τις ασκήσεις της οσφύος.

Πάντως, δεν είναι γνωστό κατά πόσον είναι η πλέον αποτελεσματική θεραπεία της LBP και ποιο είδος γιόγκα έχει καλύτερο αποτέλεσμα.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες