Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ : Θεραπεία (έλξεις)

 ΕΛΞΕΙΣ ΟΣΦΥΟΣ

Σε ασθενείς με οσφυαλγία οι συνεχείς ή διαλείπουσες έλξεις της οσφύος δεν είναι περισσότερο αποτελεσματικές από πλασέμπο [Clarke J et al, 2006].

Οι έλξεις, μόνες τους ή σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες, δεν έχουν αποτέλεσμα στην ένταση του πόνου, την λειτουργική κατάσταση, την σφαιρική βελτίωση και την επιστροφή στην εργασία σε ασθενείς με οσφυαλγία [Wegner I et al, 2013].

Συμπέρασμα

Οι έλξεις της οσφύος δεν προσφέρουν κανένα όφελος σε ασθενείς με οσφυαλγία με/ή χωρίς ισχιαλγία.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες