Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ : Θεραπεία (βελονισμός)

 2.4 ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

Αποτελέσματα μελετών

Ο βελονισμός είναι πιθανώς περισσότερο αποτελεσματικός σε ασθενείς που έχουν μεγάλες προσδοκίες ότι θα βελτιωθούν [Kalauokalani D et al, 2001].

Δύο συστηματικές ανασκοπήσεις συνεπέραναν ότι σε ασθενείς με οσφυαλγία ο βελονισμός ανακουφίζει από τον πόνο και βελτιώνει την λειτουργικότητα σε μέτριο μόνο βαθμό και ανακουφίζει μεν από τον πόνο, αλλά δεν βελτιώνει την λειτουργικότητα περισσότερο από τον ψευδο-βελονισμό Furlan AD et al, 2005; Manheimer E et al, 2005].

Δύο τυφλές μελέτες δεν βρήκαν διαφορές μεταξύ βελονισμού και ψευδο-βελονισμού στον πόνο ή την λειτουργικότητα [Brinkhaus B et al, 2006; Haake M et al, 2007].

Σε ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία ο ψευδο-βελονισμός είναι εξίσου αποτελεσματικός με τον πραγματικό βελονισμό [Berman B et al, 2010] 

Η αποτελεσματικότητα του βελονισμού στην οσφυαλγία είναι αμφίβολη [Lee MS and Ernst E, 2011; Lin CW et al, 2011].

Σε μία μελέτη, ο εξατομικευμένος βελονισμός δεν ανακούφισε από τα συμπτώματα περισσότερο από τον τυπικό βελονισμό ή τον ψευδο-βελονισμό με μιαν οδοντογλυφίδα, η οποία δεν διαπερνούσε το δέρμα [Ernst E et al, 2011] 

Σε ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία, ο βελονισμός είναι πιο αποτελεσματικός απ’ ό,τι χωρίς θεραπεία [Hutchinson AJP, 2012] 

Ο βελονισμός δεν είναι καλύτερος από πλασέμπο, συνήθη φροντίδα ή ψευτο-βελονισμούς σε ασθενείς με άτυπο οξύ ή ύποξυ πόνο στην οσφύ. Σε ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία ανακουφίζει από τον πόνο λίγο περισσότερο από χωρίς θεραπεία και σχεδόν εξίσου με τα φάρμακα, αλλά δεν βελτιώνει την αναπηρία [Furlan AD et al, 2012] 

Ο πραγματικός βελονισμός ανακουφίζει από την οσφυαλγία και βελτιώνει την λειτουργικότητα, περισσότερο από τον ψευδο-βελονισμό [Lee Jun-Hwan et al, 2013Lam M et al, 2013].

Αλλοι υποστηρίζουν ότι δεν έχει καλύτερο αποτέλεσμα από τον ψευδο-βελονισμό [Xu Mai et al, 2013]

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Οι μελέτες και οι ανασκοπήσεις που έχουν δημοσιευθεί σχετικά με τον ρόλο του βελονισμού στην οσφυαλγία είναι αντιφατικές. Πάντως, ο βελονισμός είναι μια καλή λύση σε ασθενείς με χρόνιο πόνο που δεν ανταποκρίνεται στις συντηρητικές θεραπείες και τα φάρμακα [Lin CW et al, 2011; Casazza BA, 2012]. 

Το αποτέλεσμα του βελονισμού είναι καλύτερο εάν συνδυασθεί με μαλάξεις [Furlan AD et al, 2008].Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες