Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ : Εργαστηριακές εξετάσεις

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Συνιστώμενες εργαστηριακές εξετάσεις σε ασθενείς με οσφυαλγία

  • ΤΚΕ, CRP

  • Αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων
  • Γενική ούρων
  • Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού και ούρων
  • HLA-B27

Οι εργαστηριακές αυτές εξετάσεις χρησιμεύουν στην ανίχνευση των ασθενών με λοιμώξεις ή κακοήθειες και συνιστώνται σε ασθενείς με ανεξήγητη οσφυαλγία που δεν έχουν βελτιωθεί σε διάστημα 4 εβδομάδων.

ΤΚΕ

Σε ασθενείς με οστεομυελίτιδα ή άλλες σπονδυλικές λοιμωξεις, η ευαισθησία της ΤΚΕ, της CRP και των WBC ανέρχεται σε 76-95%, 82-98%, και 35- 61%, αντίστοιχα [Chelsom J et al, 1998; Beronius M et al, 2001; Kapeller P et al, 1997].

Αύξηση της ΤΚΕ ≥20 έχει ευαισθησία 78% και ειδικότητα 67% για την ανίχνευση αθόρυβης

κακοήθους νόσου [Deyo RA and Diehl AK, 1988].

Γενική ούρων

Γενικά δεν χρησιμεύει σε τίποτα στους οσφυαλγικούς ασθενείς, αλλά ενδέχεται να αποκαλύψει υποκλινική πυελονεφρίτιδα σε ασθενείς με ανεξήγητη ετερόπλευρη οσφυαλγία.

Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ούρων και ορού

Εάν υπάρχει υποψία για πολλαπλούν μυέλωμα (με βάση την αυξημένη ΤΚΕ, την προχωρημένη ηλικία ή άλλες κλινικές εκδηλώσεις).

Αντιγόνο ιστοσυμβατότητας HLA B27

Εχει χαμηλή ειδικότητα για την αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, γι΄ αυτό και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως δοκιμασία ελέγχου στην ΑΣ, αλλά μπορεί να βοηθήσει στην διάγνωση εάν τα ακτινολογικά ευρήματα είναι αμφίβολα. Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες