Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Οικογενής λιποχρωμική ιστιοκυττάρωση (Familial lipochrome histiocytosis)

Η οικογενής λιποχρωμική ιστιοκυττάρωση (Familial lipochrome histiocytosis) έχει περιγραφείσε 3 θήλεις διδύμους(Landing BH and Shirkey HS, 1957; Ford DK et al, 1962). Οι ασθενείς αυτές είχαν τις εξής εκδηλώσεις :

  • Μεταναστευτική πολυαρθρίτιδα
  • Υποτροπιάζοντα επεισόδια μονοαρθρίτιδας βραχείας διάρκειας
  • Θετικός RF
  • Ρευματοειδή οζίδια
  • Φωτοευαίσθητο εξάνθημα
  • Αυξημένη επιρρέπεια σε βακτηριδιακές λοιμώξεις
  • Υπεργαμμασφαιριναιμία (αύξηση γ-και α2 σφαιρινών)
  • Λιποχρωμική χρωστική στα ιστιοκύτταρα των λεμφαδένων και του ήπατος
  • Ανωμαλίες της λειτουργίας των πολυμορφοπυρήνων ουδετεροφίλων, παρόμοιες με τις παρατηρούμενες στην CGD

Τα 2 βαρύτερα προσβληθέντα κορίτσια κατέληξαν από πνευμονικές λοιμώξεις σε ηλικία 19 και 34 ετών. Η ακριβής συσχέτιση του νοσήματος αυτού με την χρόνια κοκκιωματώδη νόσο (CGD) είναι άγνωστη.



Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες