Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Νόσος Kohler

Η νόσος Kohler αποτελεί οστεοχόνδρωση του σκαφοειδούς του ταρσού. Πιστεύεται ότι αντιπροσωπεύει φυσιολογική παραλλαγή στην διαδοχή της οστεοποίησης, παρά σαν ανωμαλία αυτή καθαυτή. Παρατηρείται συνήθως σε αγόρια ηλικίας 4-9 ετών. Εκδηλώνεται με πόνο στα πόδια και χωλότητα. Κλινικά παρατηρείται ευαισθησία αμέσως πάνω από το σκαφοειδές και μικρή διόγκωση και αύξηση της τοπικής θερμοκρασίας στην ραχιαία επιφάνεια του ποδιού (Borges JLP et al, 1995). Στην όρθια στάση, το παιδί μεταθέτει το βάρος του σώματος στηριζόμενο στην πλάγια επιφάνεια του ποδιού (Giannestras NJ, 1973).

Ακτινολογικά παρατηρείται στένωση, αύξηση της πυκνότητας και ενίοτε κατάτμηση του σκαφοειδούς. Μερικοί υποστηρίζουν ότι τα ακτινολογικά ευρήματα στένωσης του σκαφοειδούς, αυξημένης πυκνότητας και ενίοτε κατακερματισμού είναι ποικιλία της φυσιολογικής οστεοποίησης.

Η θεραπεία δεν φαίνεται να επηρεάζει την έκβαση, η οποία σχεδόν πάντα οδηγεί σε πλήρη ίαση.

 Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες