Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα : Ταξινόμηση

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

1.   ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ACR (American College of Rheumatology)

Τα κριτήρια του ACR προσδιορίζουν την νεανική ρευματοειδή αρθρίτιδα (juvenile rheumatoid arthritis; JRA) με βάση το όριο της ηλικίας (<16 ετών) και την διάρκεια της νόσου (>6 εβδομάδες). Τα ταξινομικά αυτά κριτήρια περιλαμβάνουν 3 υπότυπους :

 • Πολυαρθρικός
 • Ολιγοαρθρικός
 • Συστηματικός

Αλλοι τύποι νεανικής αρθρίτιδας, όπως η νεανική αγκυλοποιητική σπονδυλαρθροπάθεια και η ψωριασική αρθρίτιδα, υπάγονται στις σπονδυλαρθροπάθειες.

2.   ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ILAR( International League of Associations for Rheumatology)

Η ταξινόμηση της ILARγια την JIA περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες :

 • Συστηματική JIA
 • Επίμονη ή επεκτεινόμενη ολιγοαρθρίτιδα
 • Οροθετική πολυαρθρίτιδα (θετικός RF)
 • Οροαρνητική πολυαρθρίτιδα (αρνητικός RF)
 • Ψωριασική JIA
 • Αρθρίτιδα σχετιζόμενη με ενθεσίτιδα (enthesitis-related arthritis)
 • Αδιαφοροποίητα – Η νόσος δεν πληροί τα κριτήρια για οποιανδήποτε από τις άλλες υποομάδες, ή πληροί περισσότερα από 1 κριτήρια (και επομένως θα μπορούσε να ταξινομηθεί σε έναν αριθμό υποομάδων)  

3.   ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ EULAR (European League Against Rheumatism)

Η EULAR έχει προτείνει τον όρο Νεανική Χρόνια Αρθρίτιδα (Juvenile Chronic Arthritis; JCA) για την ετερογενή ομάδα των νοσημάτων τα οποία εκδηλώνονται με νεανική αρθρίτιδα. Σύμφωνα με την ταξινόμηση αυτή, βασική προϋπόθεση για την διάγνωση είναι η αρθρίτιδα να έχει αρχίσει πριν από το 16ο έτος της ηλικίας και να διαρκεί τουλάχιστον 3 μήνες.

Με βάση τα χαρακτηριστικά στην έναρξη της νόσου, τα κριτήρια της EULAR περιλαμβάνουν τους ακόλουθους υπότυπους :

 • Ολιγοαρθρική (1-4 αρθρώσεις)
 • Πολυαρθρική (≥5 αρθρώσεις)
 • Οροθετική (θετικός RF)
 • Συστηματική έναρξη με χαρακτηριστικές εκδηλώσεις
 • Νεανική αγκυλοποιητική σπονδυλαρθροπάθεια
 • Νεανική ψωριασική αρθρίτιδα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ACR (1977)

ILAR (1997)

Προτεινόμενη ονομασία

 Νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα (Juvenile rheumatoid arthritis)

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα (juvenile idiopathic arthritis)

Ελάχιστη διάρκεια νόσου

             ≥6 εβδομάδες

≥6 εβδομάδες

Προσβολή ≤ 4 αρθρώσεων τους πρώτους 6 μήνες μετά την έναρξη της νόσου

Ολιγοαρθρική νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα (pauciarticular juvenile rheumatoid arthritis)

Ολιγοαρθρική νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα (oligoarticular juvenile idiopathic arthritis) :

(A) Επίμονη προσβολή < 4 αρθρώσεων σ΄όλη την διαδρομή της νόσου

(B) Επέκταση της προσβολής >4 αρθρώσεων μετά από 6 μήνες

Προσβολή >4 αρθρώσεων στη διάρκεια των 6 πρώτων μηνών από της έναρξης της νόσου

Πολυαρθρική νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα (polyarticular juvenile rheumatoid arthritis)

Πολυαρθρική νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα με αρνητικό RF (polyarticular juvenile idiopathic arthritis-rheumatoid factor negative)

Πολυαρθρική νεανική αρθρίτιδα με θετικό ρευματοειδή παράγοντα (polyarticular juvenile arthritis-rheumatoid factor positive)

Πυρετός, εξάνθημα, αρθρίτιδα

Συστηματική νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα (systemic juvenile rheumatoid arthritis)

Συστηματική νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα (systemic juvenile idiopathic arthritis)

Άλλες κατηγορίες

Αποκλεισμός άλλων τύπων

Νεανική ψωριασική ιδιοπαθής αρθρίτιδα (psoriatic juvenile idiopathic arthritis)

Αρθρίτιδα σχετιζόμενη με ενθεσίτιδα (enthesitis-related arthritis)

Αδιαφοροποίητα:

(A) Δεν υπάγεται σε άλλη κατηγορία;

(B) Υπάγεται σε περισσότερες της 1 κατηγορίες

Ψωριασική αρθρίτιδα, φλεγμονώδεις εντεροπάθειες, νεανική αγκυλοποιητική σπονδυλαρθροπάθεια

 

OXI

NAI

ΠΙΝΑΚΑΣ. Σύγκριση ταξινομικών κριτηρίων ACRκαι ILAR για την Χρόνια Νεανική αρθρίτιδα

     
     
     
     
     
     
     
     
     


Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες