Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα : Επιδημιολογία

Απ’ όλα τα χρόνια ρευματικά νοσήματα της παιδικής ηλικίας, η ΝΙΑ είναι  το συχνότερο και η συχνότητά της πιθανώς υπερβαίνει το 50% όλων των παιδιών με ρευματικά νοσήματα. Η πραγματική της όμως συχνότητα είναι άγνωστη. Στο 2.7-5.2% όλων των ασθενών με ΡΑ, η αρθρίτιδα εμφανίζεται πριν από το 15ο έτος της ηλικίας (Barkin RE, 1952).

2.1  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Η τρέχουσα συχνότητα της ΝΙΑ κυμαίνεται από 10-20 περιπτώσεις/100.000 παιδιά (Sullivan DB et al, 1975; Towner SR et al, 1983, Kunnamo I et al, 1986; Gare BA, 1994).

Στο Michigan των ΗΠΑ έχει καταγραφεί η μικρότερη συχνότητα (9.2/100.000 παιδιά) της ΝΙΑ (Sullivan DB et al, 1975).

Στη Minnesota των ΗΠΑ, η συχνότητα της ΝΙΑ υπολογίζεται σε 13.9/100.000 (Towner SR et al, 1983). Σύμφωνα με νεότερη μελέτη, η συχνότητα της ΝΙΑ στην περιοχή αυτή έχει μειωθεί από 15/100.000 στο διάστημα 1960-1969, σε 7.8/100.000 στο διάστημα 1980-1993 (Peterson LS et al, 1996).

Στη Φινλανδία κυμαίνεται από 6-8 (Laaksonen AL, 1966) έως 19.6 (Kunnamo I et al, 1986) περιπτώσεις/100.000 παιδιά/έτος.

Στη Σουηδία, 11/100.000 παιδιά/έτος (Gare BA, 1994).

2.2   ΕΠΙΠΤΩΣΗ

Στις ΗΠΑ, είναι 113.4/100.000 παιδιά (Towner SR et al, 1983).

Στη Minnesota, 84/100.000 (Towner SR et al, 1983).

Στη Σουηδία, 86/100.000 παιδιά (Gare BA, 1994).

Στην Αγγλία, 65/100.000 (Bywaters EGL, 1967).

Η μεγαλύτερη συχνότητα (22.6/100.000) και επίπτωση (148/100.000) έχει αναφερθεί στην Νορβηγία και την Αυστραλία (400/100.000) (Moe N and Rygg M, 1998).

2.3   ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ

Εναρξη της αρθρίτιδας πριν από τον 6ο μήνα της ζωής είναι εξαιρετικά σπάνια. Η αρθρίτιδα εμφανίζεται συχνότερα μεταξύ του 1ου-3ου έτους της  ηλικίας και συνήθως σε κορίτσια με ολιγοαρθρική και, λιγότερο συχνά, πολυαρθρική ΝΙΑ. Η συστηματική ΝΙΑ μπορεί επίσης να παρατηρηθεί στην πρώιμη παιδική ηλικία, αν και ενίοτε παρατηρείται στην όψιμη παιδική ή την πρώιμη εφηβική ηλικία.

Η ηλικία του παιδιού κατά τον χρόνο της έναρξης της ΝΙΑ διαφέρει από τον ένα τύπο στον άλλο. Τα κορίτσια με ολιγοαρθρική ΝΙΑ, από τα οποία 20% έχει ραγοειδίτιδα, παρουσιάζουν σημαντική έξαρση της νόσου στο 2ο, κατά μέσον όρο, έτος της ηλικίας. Η έξαρση αυτή είναι λιγότερο συχνή στα αγόρια της ίδιας ηλικίας με ολιγοαρθρική ΝΙΑ.

Η νόσος μπορεί να έχει και δεύτερη έξαρση περί το 10ο έτος, κατά μέσον όρο, της ηλικίας, κυρίως σε αγόρια, πολλά από τα οποία έχουν θετικό HLA-B27. Τα παιδιά αυτά μπορεί να έχουν πρώιμη ΑΣ, αν και συνήθως δεν μεταπίπτουν σε κλασσική AΣ.

Τα παιδιά με πολυαρθρική ΝΙΑ φαίνεται ότι παρουσιάζουν δύο μεγάλες σχετικά εξάρσεις, αν και, κατ΄άλλους, δεν εμφανίζουν δεύτερη έξαρση της νόσου. Η πρώτη έξαρση είναι παρόμοια με την παρατηρούμενη στην ολιγοαρθρική ΝΙΑ. Η δεύτερη, παρατηρείται κατά μέσον όρο κατά το 9ο έτος της ηλικίας και περιλαμβάνει παιδιά με νόσο παρόμοια με την οροθετική ΡΑ των ενηλίκων.

Η συστηματική ΝΙΑ διαφέρει από τους άλλους τύπους στο ότι δεν  φαίνεται να έχει ηλικιακή έξαρση, δεδομένου ότι μπορεί να εμφανισθεί σε οποιαδήποτε ηλικία, από την βρεφική μέχρι και την ενήλικη ζωή.

2.4   ΣΧΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ

Οι περισσότερες ρευματικές παθήσεις κυριαρχούν στις γυναίκες. Η ΝΙΑ παρατηρείται κυρίως στα κορίτσια, σε αναλογία 2:1 με τα αγόρια (Aaron S et al, 1985).

Στην ολιγοαρθρική ΝΙΑ, η σχέση κοριτσιών προς αγόρια είναι 3/1, σε παιδιά με ΝΙΑ και ραγοειδίτιδα, 5/1-6.6/1 (Schaller J et al, 1969; Cassidy JT et al, 1977; Chylack LT Jr, 1977) και με πολυαρθρική ΝΙΑ, 2.8/1.

Αντίθετα, η συστηματική ΝΙΑ παρατηρείται στην ίδια σχεδόν συχνότητα σε αγόρια και κορίτσια, αν και πιθανώς είναι συχνότερη στα αγόρια.

2.5   ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Η συχνότητα της ΝΙΑ δεν είναι βέβαιο αν διαφέρει σημαντικά στις διάφορες φυλετικές ομάδες. Στις ΗΠΑ, η ΝΙΑ είναι αναλογικά συχνότερη σε Μαύρους, παρά Λευκούς (Hanson V et al, 1977). Στη Βόρεια Αμερική, η ΝΙΑ είναι ασυνήθιστη σε παιδιά Κινεζικής καταγωγής.

Οι Ινδιάνοι της Βόρειας Αμερικής έχουν την ίδια συχνότητα ΝΙΑ με τους Λευκούς, αλλά σημαντικά μεγαλύτερη συχνότητα αρθρίτιδας συνδεόμενης με HLA-B27 (Rosenberg AM et al, 1982).

Οι Ινδιάνοι της Νοτιανατολικής Αλάσκας έχουν μεγαλύτερη συχνότητα νεανικής οροθετικής πολυαρθρίτιδας (Boyer GS et al, 1990).

Στη φυλή Inuit του Βόρειου Καναδά η ετήσια συχνότητα της  ΝΙΑ είναι 23.6/100.000 παιδιά/έτος (Oen K et al, 1986) και των οροαρνητικών σπονδυαρθροπαθειών, μεγάλη.

Στους Αφρικανούς, η ΝΙΑ και η ΡΑ είναι λιγότερο συχνή απ΄ ό,τι σε Ευρωπαίους.

Οι Μαύροι με ΝΙΑ έχουν μεγαλύτερη ηλικία και μικρότερη συχνότητα θετικών ΑΝΑ ή ραγοειδίτιδας, αλλά μεγαλύτερη συχνότητα θετικού IgM RF (Schwartz ΜΜ et al, 1997), συγκριτικά με τους Λευκούς.

Στους Νιγηριανούς, η αναλογία όλων των ασθενών με έναρξη της νόσου στην παιδική ηλικία είναι κάπως μεγαλύτερη (Greenwood BM, 1969) απ’ ό, τι στην ενήλικη ζωή, αν και αυτό μπορεί να δείχνει μικρότερη συχνότητα ΡΑ στους ενήλικες, παρά αυξημένο ποσοστό ΝΙΑ.

2.6   ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Αν και δεν υπάρχουν γεωγραφικές διαφορές στην εμφάνιση της ΝΙΑ, η συστηματική ΝΙΑ παρατηρείται στις ΗΠΑ σε αυξημένη συχνότητα τους θερμούς, παρά ψυχρούς, μήνες (Oen KG and Chenag M, 1996). Η εποχιακή αυτή προτίμηση δεν έχει διαπιστωθεί στον Καναδά (Feldman BM et al, 1996).

2.7   ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ

Η θνητότητα των παιδιών με ΝΙΑ έχει υπολογισθεί σε 0.65% στη Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Χαβάη και 1.1%  στις ΗΠΑ και 4.2, στην Ευρώπη. Οι θάνατοι παρατηρούνται μετά από 9.2, κατά μέσον όρο, χρόνια δραστηριότητας της νόσου. Η υψηλότερη θνητότητα στην Ευρώπη μπορεί να οφείλεται στην αμυλοείδωση, η οποία είναι σπάνια στα παιδιά της Βόρειας Αμερικής.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες