Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα

ΝΟΣΗΜΑΤΑ – ΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΥΟΜΕΝΑ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

Ι.  ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ NΟΣΗΜΑΤΑ

1.    ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ

2.   ΟΡΟΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ :

 • Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα
 • Σύνδρομο Reiter
 • Ψωριασική αρθρίτιδα
 • Εντεροπαθητικές αρθροπάθειες
 • Αγκυλοποιητική ταρσίτιδα
 • Σύνδρομο οροαρνητικής ενθεσοπάθειας/αρθροπάθειας

3.   ΔΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΙΔΑ/ΠΟΛΥΜΥΟΣΙΤΙΔΑ

4.   ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΙΑ

5.   ΜΙΚΤΗ ΝΟΣΟΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ

6.   ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

7.   ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ ΠΟΛΥΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ

8.   ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΟΣ ΡΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

9.   ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΩΝ ΥΔΡΑΡΘΡΟΣ ΓΟΝΑΤΩΝ

10.  ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ :

 • Αναφυλακτοειδής πορφύρα (Henoch-Schonlein)
 • Αρτηρίτιδα
 • Βλεννογονοδερματική λεμφαδενοπάθεια
 • Βρεφική πολυαρτηρίτιδα
 • Κοκκιωμάτωση Wegener
 • Μεταστρεπτοκοκκική δερματική αγγειΐτιδα
 • Νεανική κροταφική αρτηρίτιδα
 • Σύνδρομο Αδαμαντιάδη-Behcet
 • Νόσος Takayasu
 • Οζώδης πολυαρτηρίτιδα
 • Οικογενής κοκκιωματώδης αρτηρίτιδα
 • Ορονοσία
 • Νόσος Kawasaki

ΙΙ.  ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ - ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

1.   ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ

Οστεομυελίτιδα:

 • Οξεία αιματογενής οστεομυελίτιδα
 • Οστεομυελίτιδα ιερολαγονίων
 • Υποξεία οστεομυελίτιδα
 • Οστεομυελίτιδα μετά από διατιτραίνοντα τραύματα ποδιών
 • Υποξεία οστεομυελίτιδα επιγονατίδας
 • Χρόνια υποτροπιάζουσα πολυεστιακή οστεομυελίτιδα

Σηπτική αρθρίτιδα:

 • Σηπτική ιερολαγονίτιδα
 • Νεανική δισκίτιδα
 • Φυματιώδης αρθρίτιδα
 • Αρθρίτιδα από μη φυματιώδη μυκοβακτηρίδια
 • Αρθρίτιδα από σαλμονέλλα
 • Σύνδρομο γονοκοκκικής αρθρίτιδας - δερματίτιδας - τενοντοελυτρίτιδας
 • Μελιτοκοκκική αρθρίτιδα
 • Πνευμονιοκοκκική αρθρίτιδα
 • Μηνιγγιτιδοκοκκική αρθρίτιδα

2.  ΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ, ΜΥΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΠΕΙΡΟΧΑΙΤΕΣ

ΙΙΙ.  ΜΕΤΑΛΟΙΜΩΔΕΙΣ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ

1.   ΥΠΟΞΕΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ

2.   ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΙΚΗ ΣΗΨΑΙΜΙΑ

ΙV.  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ

1.   ΟΞΥΣ ΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

2.   ΜΕΤΑΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

3.   ΜΕΤΑΔΥΣΕΝΤΕΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

4.   ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ

5.   ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ

V.  ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

1.   ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ

2.   ΝΕΥΡΟΒΛΑΣΤΩΜΑ

3.   ΔΙΚΤΥΟΣΑΡΚΩΜΑ

4.   ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ

5.   MH-HODGKIN ΛΕΜΦΩΜΑ

6.   ΝΟΣΟΣ HODGKIN

7.   ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΙ

8.  ΑΓΓΕΙΟΑΝΟΣΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΟΠΑΘΕΙΑ

9.   ΤΟΠΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΟΣΤΩΝ-ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

 • Καλοήθεις :
 • Οστεοειδές οστέωμα
 • Γάγγλια
 • Αιμαγγείωμα υμένα
 • Χονδρομάτωση υμένα
 • Λαχνοοζώδης υμενίτιδα
 • Κακοήθεις :
 • Ραβδομυοσάρκωμα
 • Σάρκωμα υμένα
 • Επιθηλιοειδές σάρκωμα
 • Σάρκωμα Ewing

VI.  ΜΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

1.   ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ

2.   ΤΡΑΥΜΑ

 • Σύνδρομο κακοποίησης
 • Κατάγματα
 • Κακώσεις αρθρώσεων, συνδέσμων και μυών
 • Συγγενής ανοχή στον πόνο
 • Οξεία χονδρόλυση

3.   ΧΟΝΔΡΟΠΑΘΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ

4.   ΑΛΓΟΔΥΣΤΡΟΦΙΑ

5.   ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ/ΑΡΘΡΑΛΓΙΑ

6.   ΡΗΞΗ ΜΗΝΙΣΚΟΥ

7.   ΥΜΕΝΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΣΩΜΑ

8.   ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΗΣ

9.   ΑΠΟΦΥΣΙΤΙΔΑ ΠΤΕΡΝΑΣ

10.  ΣΥΝΔΡΟΜΟ FABELLA

VII.  ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ

1.    ΕΠΙΦΥΣΙΟΛΙΣΘΗΣΗ

2.   ΑΣΗΠΤΗ ΝΕΚΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ

3.   ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΑΡΘΡΟΚΑΤΑΔΥΣΗ

4.   ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΧΟΝΔΡΟΛΥΣΗ

5.   ΟΞΕΙΑ ΧΟΝΔΡΟΛΥΣΗ

6.   ΠΑΡΟΔΙΚΗ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

7.    ΟΣΤΕΟΕΙΔΕΣ ΟΣΤΕΩΜΑ

8.   ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ

9.   ΣΗΠΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

10.  ΠΑΡΟΔΙΚΗ ΥΜΕΝΙΤΙΔΑ

11.   ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ

VIII.  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ-ΣΥΓΓΕΝΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

1.  ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

 • Δρεπανοκυτταρική αναιμία
 • Μεσογειακή αναιμία
 • Αιμορροφιλία και νόσος Christmas
 • Νόσος Von Willebrand

2.  ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΕΙΣ

 • Ιστιοκύττωμα
 • Νόσος Hand-Sculler-Christian
 • Nόσος Letterer-Siwe

3.  ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

 • Οικογενής λιποχρωμική ιστιοκυττάρωση
 • Χ-φυλοσύνδετη αγαμμασφαιριναιμία
 • Εκλεκτική ανεπάρκεια IgA
 • Ανοσοανεπάρκεια σε συνδυασμό με θύμωμα
 • Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια
 • Σύνδρομο Wiskott-Aldrich

4.  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ - ΣΥΓΓΕΝΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

1.   Συνδεόμενα με υπερευλυγισIα των αρθρώσεων

 • Σύνδρομο Marfan
 • Σύνδρομο Ehlers-Danlos
 • Σύνδρομο Larsen
 • Σύνδρομο υπερευλυγισίας
 • Σύνδρομο Stickler

2.   Συνδεόμενα με συγκάμψεις των αρθρώσεων κατά την γέννηση

 • Ονυχο-επιγονατιδικό σύνδρομο
 • Συγγενής πολλαπλή αρθρογρύπωση
 • Σύνδρομο εμβρυικής αλκοόλης
 • Συγγενής συγκαμπτική αραχνοδακτυλία
 • Χρωμοσωμικές ανωμαλίες
 • Στικτή επιφυσιακή δυσπλασία
 • Συγγενείς συγκάμψεις αρθρώσεων με ανωμαλίες του προσώπου :
 • Σύνδρομο Marden-Walker
 • Σύνδρομο Schwartz-Jampel(«προσωπείο-μάσκα»)
 • Σύνδρομο Freeman-Sheldon
 • Εγκεφαλο-οφθαλμο-προσωπο-σκελετικό σύνδρομο
 • Σύνδρομα δύσκαμπτου δέρματος
 • Σύνδρομο καμπτοδακτυλίας-αρθροπάθειας-περικαρδίτιδας

3.   Συνδεόμενα με συγκάμψεις των αρθρώσεων μετά την γέννηση

Βλεννοσακχαριδώσεις-βλεννολιπιδώσεις :

 • Κληρονομική αρθρο-οφθαλμοπάθεια
 • ΝόσοςHurler
 • ΝόσοςHunter
 • ΝόσοςMaroteaux-Lamy
 • Νόσος Sly
 • Οστεοποιός μυοσίτιδα
 • Πλειονοστέωση Leri
 • Πολυδυστροφία ψευδο-Hurler
 • Πολυκεντρική δικτυοϊστιοκυττάρωση
 • Σύνδρομο Weil-Marchesani

Λιπιδώσεις :

 • Νόσος Gaucher
 • Νόσος Fabry
 • Νόσος Farber
 • Νόσος Niemann-Pick

Οστεοχονδροδυσπλασίες :

 • Σύνδρομο Kniest
 • Σπονδυλοεπιφυσιακή δυσπλασία
 • Πολλαπλή επιφυσιακή δυσπλασία
 • Ημιμελική επιφυσιακή δυσπλασία
 • Τριχο-ρινο-φαλαγγικό σύνδρομο
 • Νόσος πολλαπλών χόνδρινων εξοστώσεων

Νοσήματα εξαφανιζόμενου οστού :

 • Κληρονομική πολυκεντρική οστεόλυση κληρονομούμενη σύμφωνα με το αυτοσωμικό επικρατές πρότυπο κληρονομικότητας
 • Κληρονομική πολυκεντρική οστεόλυση κληρονομούμενη σύμφωνα με το αυτοσωμικό υπολειπόμενο πρότυπο κληρονομικότητας
 • Μη κληρονομική πολυκεντρική οστεόλυση με νεφροπάθεια
 • Μαζική οστεόλυση του Gorham
 • Σύνδρομο Winchester
 • Καρποταρσιαία οστεόλυση
 • Σύνδρομο Hajdu-Cheney (φαλαγγική οστεόλυση)
 • Χρόνιο βρεφικό νευρο-δερμο-αρθρικό σύνδρομο
 • Οικογενής υπερτροφική υμενίτιδα
 • Οικογενής κοκκιωματώδης αρθρίτιδα, ιρίτιδα και εξάνθημα
 • Αρθροπάθεια συνδρόμου Down

IX.  ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

 • Διαβητική χειροαρθροπάθεια
 • Ιδιοπαθής νεανική οστεοπόρωση
 • Ουρική αρθρίτιδα
 • Οικογενής υπερλιποπρωτεϊναιμία
 • Ραχίτιδα
 • Σύνδρομο Cushing και νόσος του Addison
 • Υπερπαραθυρεοειδισμός
 • Υποθυρεοειδισμός
 • Υπερθυρεοειδισμός

X.  ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑ

 • Δηλητηρίαση από βιταμίνη D
 • Δηλητηρίαση από βιταμίνη Α
 • Σκελετική φθορίωση

XI. ΕΠΩΔΥΝΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

 • Μη ειδικοί νυγμοί και πόνοι των αρθρώσεων
 • Μη ειδικά μυϊκά ενοχλήματα
 • Υστερία
 • Ψυχογενείς αρθραλγίες
 • Πρωτοπαθής ινομυαλγία
 • Ψυχογενείς ρευματισμοί

XII.  ΔΙΑΦΟΡΑ

 • Ακμώδης αρθραλγία
 • Αρθρίτιδα συνοδεύουσα ανοσολογικές διαταραχές
 • Αρθρίτιδα κολποκοιλιακής αναστόμωσης
 • Άσηπτη νέκρωση οστών
 • Ερυθρομελαλγία
 • Ιδιοπαθής περιοστική υπερόστωση
 • Κρυοπαγήματα
 • Κυστική ίνωση του πνεύμονα
 • Νεανική υαλινοϊνωμάτωση
 • Νεογνική φλοιώδης υπερόστωση
 • Νευρομυϊκά νοσήματα
 • Νόσος Kashin-Beck
 • Νόσος Thiemann
 • Νόσος Mucha-Habermann
 • Οζώδες ερύθημα
 • Οικογενής μεσογειακός πυρετός
 • Οξεία παγκρεατίτιδα
 • Οστεοαρθρίτιδα
 • Παχυδερμοδακτυλία
 • Περιοδικό σύνδρομο
 • Πυρετός από δάγκωμα γάτας
 • Σαρκοείδωση
 • Σύνδρομο Sweet
 • Σύνδρομο Maroteaux I
 • Τριγμός αρθρώσεων
 • Υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια
 • Φλυκταινώδης επιδερμόλυση
 • Χρόνια υποτροπιάζουσα οστεόλυση χωρίς λοίμωξη
 • Χρόνια ενεργός ηπατίτιδα
 • Ψευδοαρθρίτιδα σε συνδυασμό με συγγενή έλλειψη των ενδοηπατικών χοληφόρων πόρων


Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες