Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΚΩΝΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΓΚΩΝΑ
Δοκιμασία τεταρτημορίου του αγκώνα (elbow quadrant test)
Δοκιμασία υπερκάμψης (hyperflexion test)
Δοκιμασία υπτιασμού (supination stress test)
Δοκιμασία καταπόνησης της κερκιδωλενικής άρθρωσης (radioulnar joint stress test)
Δοκιμασία για ρήξη του περιφερικού τένοντα του δικεφάλου βραχιονίου (test for distal biceps tendon rupture)
Δοκιμασία κινητικότητας ωλενοβραχιόνιας άρθρωσης (humeroulnar joint mobility test)
Δοκιμασία κερκιδωλενικής άρθρωσης (radioulnar joint mobility test)
ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΕΞΩ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑΣ (Lateral epicondylitis tests)
Δοκιμασία αγκώνα τεννιστών (δοκιμασία έξω επικονδυλίτιδας) (tennis players elbow test; lateral epicondylitis test)
Δοκιμασία Bowden (Bowden test)
Δοκιμασία (ή σημείο) Cozen (Cozen’s test ή sign)
Δοκιμασία έκτασης του αντιβραχίου (forearm extension test)
Δοκιμασία καθίσματος (chair test)
Δοκιμασία κινητικής καταπόνησης (motion stress test)
Δοκιμασία Mill (Mill’s test)
Δοκιμασία Thomson (Thomson test)
ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΕΣΩ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑΣ (MEDIAL EPICONDYLITIS TESTS)
Ανάστροφη δοκιμασία Cozen (reverse Cozen test)
Δοκιμασία έκτασης του αντιβραχίου (forearm extension test)
Δοκιμασία έσω επικονδυλίτιδας [δοκιμασία (ή σημείο) αγκώνα παικτών του γκόλφ](medial epicondylitis test; test for golfer’s elbow; golfer’s elbow sign ή test)
ΠΑΓΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ (ENTRAPMENT NEUROPATHIES)
Δοκιμασία κάμψης του αγκώνα (elbow flexion test)
Δοκιμασία πρηνισμού (pronation test)
Δοκιμασία στρατιωτικού αναρτήρα (military brace test)
Δοκιμασία συλληπτικής ικανότητας (pinch grip test)
Δοκιμασία συμπίεσης υπτιαστή (supinator compression test)
Δοκιμασία συνδρόμου στρογγύλου πρηνιστή (δοκιμασία συνδρόμου στρογγύλου πρηνιστή, δοκιμασία στρογγύλου πρηνιστή, δοκιμασία μέσου νεύρου, δοκιμασία πρηνισμού αντιβραχίου υπό αντίσταση) (pronator teres syndrome test; test for pronator teres syndrome; pronator teres syndrome test; pronator teres test; median nerve test; resisted forearm pronation test)
Δοκιμασία Tinel (Tinel test)
Σημείο Wartenberg (Wartenberg’s sign)
 ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (ELBOW STABILITY TESTS)
Δοκιμασία άμελξης (milking test)
Δοκιμασία βλαισότητας (δοκιμασία ωλένιου πλαγίου συνδέσμου) [valgus test; valgus stress test; ulnar collateral ligament test (UCL)]
Δοκιμασία βλαισότητας (valgus stress test) (άλλη μέθοδος)
Δοκιμασία βλαισότητας/υπερέκτασης (valgus/hyperextension test; valgus/extension overload test )
Δοκιμασία καταπόνησης του έσω πλαγίου συνδέσμου (medial collateral stress test) Ιδια με την δοκιμασία βλαισότητας ;
Δοκιμασία καταπόνησης έξω πλαγίου συνδέσμου (lateral collateral stress test) Ιδια με την δοκιμασία ραιβότητας ;
Δοκιμασία οπισθιο-έξω στροφικής αστάθειας του αγκώνα (posterolateral rotary instability elbow test; posterolateral rotatory instability test; lateral pivot shift test)
Δοκιμασία ραιβότητας (δοκιμασία κερκιδικού πλαγίου συνδέσμου) (varus test; varus stress test; radial collateral ligament test)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΓΚΩΝΑ
Δοκιμασία τεταρτημορίου του αγκώνα (elbow quadrant test)
Ενδείξεις

 • Ακεραιότητα άρθρωσης αγκώνα

Τεχνική

 • Ο ασθενής ξαπλώνει στο εξεταστικό κρεβάτι με το άνω άκρο χαλαρωμένο
 • Με το ένα σας χέρι πιάστε το περιφερικό άκρο του αντιβραχίου του ασθενούς και με το άλλο σταθεροποιείστε το περιφερικό άκρο του βραχιονίου, λυγίζοντας ελαφρώς τον αγκώνα του, και φέρτε το αντιβράχιό του μέσω ενός μικρού εύρους κίνησης

Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική για παθήσεις του αγκώνα εάν ο χειρισμός αυτός αναπαράγει τα συμπτώματα ή προκαλεί κριγμό  

Δοκιμασία υπερκάμψης (hyperflexion test)
Ενδείξεις

 • Παθήσεις του αγκώνα

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται σε ένα κάθισμα
 • Πιάστε τον καρπό και κάνετε πλήρη κάμψη του αγκώνα του ασθενούς, παρατηρώντας εάν υπάρχει περιορισμός της κινητικότητας και πόνος

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία υπερκάμψης του αγκώνα
Ερμηνεία

 • Αύξηση ή περιορισμός της κινητικότητας του αγκώνα σε συνδυασμό με πόνο είναι ένδειξη παθήσεων της άρθρωσης του αγκώνα, μυικής σύγκαμψης, τενοντίτιδας ή sprain

Δοκιμασία υπτιασμού (supination stress test)
Ενδείξεις

 • Παθήσεις του αγκώνα

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται σε ένα κάθισμα
 • Με το ένα σας χέρι πιάστε το αντιβράχιο του ασθενούς, και, κρατώντας με το άλλο την έσω πλευρά του αγκώνα του, κάνετε απότομο υπτιασμό του αντιβραχίου

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία υπτιασμού του αγκώνα
Ερμηνεία

 • Πόνος ή περιορισμός της κινητικότητας με τον χειρισμό αυτό είναι ένδειξη παθήσεων της άρθρωσης και των περιαρθρικών συνδέσμων του αγκώνα

Δοκιμασία καταπόνησης της κερκιδωλενικής άρθρωσης (radioulnar joint stress test)
Ενδείξεις

 • Ακεραιότητα εγγύς κερκιδωλενικής άρθρωσης (δακτυλιοειδούς συνδέσμου)

Τεχνική

 • Τοποθετείστε το ένα σας χέρι στην εγγύς επιφάνεια της ωλένης, κρατώντας το αντιβράχιο του ασθενούς μεταξύ του πλευρού και του άνω άκρου σας
 • Με το άλλο χέρι, τοποθετείστε τον αντίχειρά σας πάνω από την πρόσθια κεφαλή της κερκίδας και τον δείκτη σας πάνω στην οπίσθια πλευρά.
 • Υστερα, πιάστε την κεφαλή της κερκίδας και ασκείστε stress σε πρόσθια – οπίσθια και οπίσθια – πρόσθια κατεύθυνση

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία καταπόνησης κερκιδωλενικής άρθρωσης
Ερμηνεία

 • H δοκιμασία είναι θετική εάν ο ασθενής εμφανίσει πόνο στην κερκιδική πλευρά του αντιβραχίου και δείχνει παθήσεις της εγγύς κερκιδωλενικής άρθρωσης και sprain του δακτυλιοειδούς συνδέσμου

Δοκιμασία για ρήξη του περιφερικού τένοντα του δικεφάλου βραχιονίου (test for distal biceps tendon rupture)
Ενδείξεις

 • Ρήξη περιφερικού τένοντα δικεφάλου βραχιονίου μυός

Τεχνική

 • Για να διαπιστωθεί κατά πόσον υπάρχει ρήξη του περιφερικού άκρου του τένοντα του δικεφάλου βραχιονίου μυός, πρέπει να απομονωθεί ο δικέφαλος μυς και να παρεμποδισθεί η υποκατάστασή του από τους άλλους καμπτήρες του αγκώνα.
 • Ο ασθενής κάθεται στο εξεταστικό κρεβάτι με τον αγκώνα σε κάμψη 90ο και τον βραχίονα σε πλήρη υπτιασμό
 • Πέστε στον ασθενή να κρατήσει το χέρι του στη θέση αυτή, ενώ εσείς προσπαθείτε να κάνετε πρηνισμό του αντιβραχίου. Χωρίς την αντίσταση του δικεφάλου βραχιονίου, οι υπόλοιποι υπτιαστοί μύες δεν μπορούν να αντισταθούν στην κίνηση αυτή


ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία για ρήξη του περιφερικού τένοντα του δικεφάλου βραχιονίου
Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική για ρήξη του περιφερικού άκρου του τένοντα του δικεφάλου βραχιονίου εάν ο ασθενής δεν μπορεί να ασκήσει αντίσταση στον πρηνισμό του αντιβραχίου (Sallis et al, 2001).

Δοκιμασία κινητικότητας ωλενοβραχιόνιας άρθρωσης (humeroulnar joint mobility test)
Ενδείξεις

 • Εξέταση κινητικότητας ωλενοβραχιόνιας άρθρωσης

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται ή ξαπλώνει ύπτια στο εξεταστικό κρεβάτι
 • Σταθεροποιείστε το βραχιόνιο του ασθενούς και κάνετε διάσταση της ωλένης σε επιμήκη ουραία κατεύθυνση  


ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία κινητικότητας ωλενοβραχιόνιας άρθρωσης
Ερμηνεία

Δοκιμασία κερκιδωλενικής άρθρωσης (radioulnar joint mobility test)
Ενδείξεις

 • Εξέταση κινητικότητας εγγύς κερκιδωλενικής άρθρωσης

Τεχνική

 • Ο ασθενής ξαπλώνει ύπτια στο εξεταστικό κρεβάτι
 • Πιάστε την ωλένη του ασθενούς με το ένα σας χέρι και την κεφαλή της κερκίδας, με  το άλλο
 • Ασκείστε πρόσθια – οπίσθια δύναμη στην κερκίδα, όπως γίνεται στην εξέταση stress της άρθρωσης


ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία κινητικότητας κερκιδωλενικής άρθρωσης
Ερμηνεία

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΕΞΩ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑΣ
Δοκιμασία αγκώνα τεννιστών (δοκιμασία έξω επικονδυλίτιδας) (tennis players elbow test; lateral epicondylitis test)
Ενδείξεις

 • Εξω επικονδυλίτιδα

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται σε ένα κάθισμα
 • Κάντε πλήρη έκταση του πάσχοντος αγκώνα, πρηνισμό του αντιβραχίου και κάμψη της πηχεοκαρπικής

 
Δοκιμασία έξω επικονδυλίτιδας
   
EIKONA. Δοκιμασία έξω επικονδυλίτιδας: (α) Ενεργητική, (β) Παθητική  
Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν προκαλέσει πόνο στον έξω επικόνδυλο

Δοκιμασία Bowden (Bowden test)
Ενδείξεις

 • Εξω επικονδυλίτιδα

Τεχνική

 • Πέστε στον ασθενή να φουσκώσει με το χέρι του τον αεροθάλαμο ενός σφυγμομανόμετρου σε 30 mmHg ή στο ύψος που θέλετε εσείς

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία Bowden
Ερμηνεία

 • Η εμφάνιση ή επιδείνωση του πόνου στον έξω επικόνδυλο και τις εκφύσεις των τενόντων των εκτεινόντων στο αντιβράχιο είναι ένδειξη έξω επικονδυλίτιδας

Δοκιμασία (ή σημείο) Cozen (Cozen’s test ή sign)
Ενδείξεις

 • Εξω επικονδυλίτιδα

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται σε ένα κάθισμα με τον αγκώνα σε κάμψη
 • Σταθεροποιείστε τον αγκώνα του ασθενούς με το ένα σας χέρι και με τον αντίχειρα του άλλου ψηλαφήστε τον έξω επικόνδυλο
 • Πέστε στον ασθενή σας να κάνει το χέρι του γροθιά, πρηνισμό του αντιβραχίου, κερκιδική απόκλιση και έκταση της πηχεοκαρπικής, ενώ εσείς ασκείτε αντίσταση στην κίνηση αυτή
 • Εναλλακτικά, προσπαθείστε να κάνετε κάμψη της πηχεοκαρπικής του ασθενούς, ενώ αυτός κρατάει το χέρι του γροθιά με τον καρπό σε έκταση και αντιστέκεται στην κίνηση αυτή

 
EIKONA. Δοκιμασία Cozen

Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία θεωρείται θετική εάν προκαλέσει οξύ, διαπεραστικό πόνο στην περιοχή του έξω επικόνδυλου και είναι ένδειξη έξω επικονδυλίτιδας

Δοκιμασία έκτασης του αντιβραχίου (forearm extension test)
Ενδείξεις

 • Εξω επικονδυλίτιδα

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται σε ένα κάθισμα, λυγίζει τον αγκώνα του και κάνει πρηνισμό του αντιβραχίου
 • Πιάστε το αντιβράχιο του ασθενούς από το περιφερικό του άκρο και ασκείστε αντίσταση, ενώ ο ασθενής προσπαθεί να κάνει έκταση του αγκώνα

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία έκτασης του αντιβραχίου
Ερμηνεία

 • Πόνος στον έσω επικόνδυλο και στην περιοχή των καμπτήρων του είναι ένδειξη έξω επικονδυλίτιδας

Δοκιμασία καθίσματος (chair test)
Ενδείξεις

 • Εξω επικονδυλίτιδα

Τεχνική

 • Πέστε στον ασθενή να σηκώσει μία καρέκλα με τον βραχίονα σε έκταση και το αντιβράχιο σε πρηνισμό

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία καθίσματος
Ερμηνεία

 • Εμφάνιση ή επιδείνωση του πόνου στον έξω επικόνδυλο και τις εκφύσεις των τενόντων των εκτεινόντων στο αντιβράχιο είναι ένδειξη έξω επικονδυλίτιδας

Δοκιμασία κινητικής καταπόνησης (motion stress test)
Ενδείξεις

 • Εξω επικονδυλίτιδα

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται στο εξεταστικό κρεβάτι
 • Ψηλαφήστε τον έξω επικόνδυλο του ασθενούς, ενώ αυτός λυγίζει τον αγκώνα, κάνει πρηνισμό του αντιβραχίου και ύστερα εκτείνει τον αγκώνα

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία κινητικής καταπόνησης : (α) Θέση έναρξης, (β) έκταση και πρηνισμός αντιβραχίου
Ερμηνεία

 • Ο πρηνισμός του αντιβραχίου και η κάμψη του καρπού στρεσσάρουν τους τένοντες των μυών του αντιβραχίου οι οποίοι εκφύονται από τον έξω επικόνδυλο
 • Πόνος στον έξω επικόνδυλο ή/και στους εκτείνοντες μυς με τις κινήσεις αυτές δείχνει έξω επικονδυλίτιδα, αν και πόνος και παραισθησία μπορεί επίσης να παρατηρηθεί μετά από συμπίεση του μέσου νεύρου από τους πρηνιστές

Δοκιμασία Mill (Mill’s test)
Ενδείξεις

 • Εξω επικονδυλίτιδα

Τεχνική

 • Ο ασθενής στέκεται όρθιος κρατώντας τον βραχίονα σε ελαφρό πρηνισμό, τον καρπό, σε ελαφρά ραχιαία έκταση και τον αγκώνα σε κάμψη
 • Πιάστε τον αγκώνα του ασθενούς με το ένα χέρι και τοποθετείστε το άλλο στην εξωτερική επιφάνεια του περιφερικού αντιβραχίου ή πιάστε το αντιβράχιο με το άλλο
 • Υστερα, ο ασθενής κάνει υπτιασμό του αντιβραχίου ενάντια στην αντίσταση που ασκείτε.
 • Ο χειρισμός αυτός στρεσσάρει το κερκιδικό νεύρο και, εάν υπάρχει συμπίεση του κερκιδικού νεύρου, προκαλεί συμπτώματα πολύ παρόμοια με την έξω επικονδυλίτιδα

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία Mill
Ερμηνεία

 • Πόνος στον έξω επικόνδυλο ή/και τους εξωτερικούς εκτείνοντες είναι ένδειξη έξω επικονδυλίτιδας

Δοκιμασία Thomson (Thomson test)
Ενδείξεις

 • Εξω επικονδυλίτιδα

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάνει γροθιά και εκτείνει τον αγκώνα του με το χέρι σε ελαφρά ραχιαία έκταση
 • Με το ένα σας χέρι σταθεροποιείστε την κάτω (καμπτική) επιφάνεια του άκρου χεριού και με το άλλο πιάστε την γροθιά του ασθενούς
 • Υστερα, ο ασθενής προσπαθεί να εκτείνει περισσότερο την γροθιά του, ενώ εσείς εμποδίζετε την κίνηση αυτή με το χέρι σας ή πιέζετε την γροθιά του προς τα κάτω (προς την καμπτική επιφάνεια) ενάντια στην αντίσταση που ασκεί ο ασθενής

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία Thomson
Ερμηνεία
Εντονος πόνος στον έξω επικόνδυλο και στο διαμέρισμα των εκτεινόντων με την κίνηση αυτή είναι ισχυρή ένδειξη έξω επικονδυλίτιδας

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΕΣΩ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑΣ
Ανάστροφη δοκιμασία Cozen (reverse Cozen test)

Ενδείξεις

 • Εσω επικονδυλίτιδα

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται σε ένα κάθισμα και κάνει υπτιασμό του αντιβραχίου
 • Ψηλαφήστε τον έσω επικόνδυλο του ασθενούς με το ένα σας χέρι, ενώ με το άλλο πιάστε τον καρπό του (ΕΙΚΟΝΑ 1)
 • Υστερα, ο ασθενής προσπαθεί να λυγίσει το τεντωμένο χέρι του ενάντια στην αντίσταση που ασκείτε με το χέρι σας (ΕΙΚΟΝΑ 2)

     ΕΙΚΟΝΑ. Ανάστροφη δοκιμασία Cozen. (A) Θέση έναρξης, (B) ο ασθενής λυγίζει τον καρπό, ενώ ο εξεταστής αντιστέκεται στην κίνηση αυτή
Ερμηνεία

 • Οι καμπτήρες του αντιβραχίου και του χεριού και ο στρογγύλος πρηνιστής εκφύονται από τον έσω επικόνδυλο.
 • Οξύς, διαξιφιστικός πόνος στον έσω επικόνδυλο είναι ένδειξη έσω επικονδυλίτιδας

Δοκιμασία έκτασης του αντιβραχίου (forearm extension test)
Ενδείξεις

 • Εσω επικονδυλίτιδα

Τεχνική

 • Ο ασθενής, καθισμένος στο εξεταστικό κρεβάτι, κάνει κάμψη του αγκώνα και πρηνισμό του αντιβραχίου
 • Πιάστε το αντιβράχιο του ασθενούς από το περιφερικό άκρο και ασκείστε αντίσταση, ενώ αυτός προσπαθεί να κάνει έκταση του αγκώνα (ΕΙΚΟΝΑ)

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία έκτασης του αντιβραχίου
Ερμηνεία

 • Πόνος στον έσω επικόνδυλο και στην περιοχή των καμπτήρων του είναι ένδειξη έξω επικονδυλίτιδας

Δοκιμασία έσω επικονδυλίτιδας [δοκιμασία (ή σημείο) αγκώνα παικτών του γκόλφ](medial epicondylitis test; test for golfer’s elbow; golfer’s elbow sign ή test)
Ενδείξεις

 • Εσω επικονδυλίτιδα

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται σε ένα κάθισμα ή στέκεται όρθιος και λυγίζει τον αγκώνα και την πηχεοκαρπική του ενός χεριού
 • Πιάστε το χέρι του ασθενούς με το ένα σας χέρι και με το άλλο ακινητοποιείστε το άνω άκρο του πιάνοντάς το πάνω από τον αγκώνα, ενώ ο ασθενής εκτείνει τον αγκώνα ενάντια στην αντίσταση που ασκείτε με το χέρι σας (ΕΙΚΟΝΑ)

 
ΕΙΚΟΝΑ.  Σημείο αγκώνα παικτών του γκόλφ
Άλλη τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται σε ένα κάθισμα ή στέκεται όρθιος
 • Υστερα, κάνει γροθιά το χέρι της εξεταζόμενης πλευράς, ενώ εσείς με το ένα χέρι κάνετε παθητικό υπτιασμό του αντιβραχίου και έκταση του αγκώνα και της πηχεοκαρπικής του ασθενούς και με το άλλο χέρι ψηλαφάτε τον έσω επικόνδυλο (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία έσω επικονδυλίτιδας (α)  Ενεργητική, (β)  Παθητική
Ερμηνεία

 • Πόνος στον έσω επικόνδυλο με την κίνηση αυτή είναι ένδειξη έσω επικονδυλίτιδας

Άλλη τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται με το άνω άκρο χαλαρωμένο
 • Σταθείτε προστά από τον ασθενή και, με το δεξιό σας χέρι, σταθεροποιείστε και ψηλαφείστε τον έσω επικόνδυλο του αγκώνα
 • Υστερα, ενώ ψηλαφάτε τον έσω επικόνδυλο, κάνετε παθητικό υπτιασμό του αντιβραχίου του ασθενούς με τον αγκώνα και την πηχεοκαρπική σε έκταση
 • Εναλλακτικά, ασκείστε αντίσταση στην κάμψη της πηχεοκαρπικής
 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν προκαλέσει πόνο στον έσω επικόνδυλο

Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν προκαλέσει πόνο ή ενόχληση στην έσω επιφάνεια του αγκώνα και ιδιαίτερα στον έσω επικόνδυλο

ΠΑΓΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ
Τα σύνδρομα συμπίεσης και νευροπάθειας είναι περιφερικές νευρολογικές παθήσεις οφειλόμενες σε κακώσεις, υπέρχρηση, αρθρίτιδα ή στατικές ανωμαλίες. Οι παγιδευτικές νευροπάθειες της περιοχής του αγκώνα μπορεί να προκαλέσουν παραισθησίες, επώδυνο «γαργάλημα» και αδυναμία των αντιβραχίων ή/και των χεριών. Το συχνότερα προσβαλλόμενο νεύρο είναι το ωλένιο. Το νεύρο αυτό συνήθως συμπιέζεται ή παγιδεύεται στην αύλακα μεταξύ της απόφυσης του ωλεκράνου, στον ωλένιο σωλήνα και στον έσω επικόνδυλο.

Δοκιμασία κάμψης του αγκώνα (elbow flexion test)
Ενδείξεις

 • Σύνδρομο ωλένιου σωλήνα. Το ωλένιο νεύρο διέρχεται μέσω του ωλένιου σωλήνα, ο οποίος σχηματίζεται από τους ωλένιους πλάγιους συνδέσμους και τον ωλένιο καμπτήρα του καρπού.

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία κάμψης του αγκώνα για παγίδευση του ωλένιου νεύρου
Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται στο εξεταστικό κρεβάτι, λυγίζει πλήρως τον αγκώνα και τον κρατάει στην θέση αυτή επί 5 min. Η κάμψη του αγκώνα συμπιέζει το ωλένιο νεύρο στον ωλένιο σωλήνα

Ερμηνεία

 • Η εμφάνιση παραισθησίας κατά μήκος της διαδρομής του ωλένιου νεύρου (έσω πλευρά του αντιβραχίου και του άκρου χεριού) είναι ένδειξη συμπίεσης του νεύρου αυτού στον ωλένιο σωλήνα (σύνδρομο ωλένιου σωλήνα). Το ωλένιο νεύρο μπορεί επίσης να παγιδευθεί μεταξύ των κεφαλών του ωλένιου καμπτήρα του καρπού ή στην ωλένια αύλακα

Δοκιμασία πρηνισμού (pronation test)
Ενδείξεις

 • Παθήσεις στρογγύλου και τετράγωνου πρηνιστή

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται στο εξεταστικό κρεβάτι με τα χέρια και τα αντιβράχια σε υπτιασμό
 • Πέστε στον ασθενή να κάνει πρηνισμό των αντιβραχίων, αρχικά ενεργητικά και ύστερα ενάντια σε αντίσταση που ασκείτε με τα χέρια σας

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία πρηνισμού: (α) Θέση έναρξης, (β) αδυναμία πρηνισμού δεξιού αντιβραχίου
Ερμηνεία

 • Αδυναμία ενεργητικού πρηνισμού του αντιβραχίου ενάντια σε αντίσταση, συγκριτικά με το αντίπλευρο, δείχνει βλάβη του μέσου νεύρου συνήθως στο επίπεδο του αγκώνα
 • Εάν ο ασθενής έχει βλάβη του μέσου νεύρου περιφερικά του αγκώνα, είναι σε θέση να κάνει ενεργητικό πρηνισμό του αντιβραχίου ενάντια σε αντίσταση, δοθέντος ότι ο στρογγύλος πρηνιστής λειτουργεί σχεδόν κανονικά.
   

Δοκιμασία στρατιωτικού αναρτήρα (military brace test)
Ενδείξεις

 • Συμπίεση βραχιόνιου πλέγματος μεταξύ κλείδας και 1ης πλευράς (πλευροκλειδικό σύνδρομο)

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάνει υπερέκταση και έξω στροφή των άνω άκρων, τραβώντας τους ώμους προς τα πίσω σε θέση υπερβολικής στρατιωτικής προσοχής. Στη θέση αυτή παραμένει για ένα περίπου λεπτό

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία στρατιωτικού αναρτήρα
Ερμηνεία

 • Εάν, στη θέση αυτή, ο ασθενής παρουσιάζει νευρολογικά συμπτώματα σε διάστημα 20-30 sec, μπορεί να έχει πλευροκλειδικό σύνδρομο

Δοκιμασία συλληπτικής ικανότητας (pinch grip test)
Ενδείξεις

 • Παράλυση πρόσθιου μεσόστεου νεύρου

Τεχνική

 • Πέστε στον ασθενή να ακουμπήσει τον πολφό του δείκτη στον πολφό του αντίχειρα

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία συλληπτικής ικανότητας  
Ερμηνεία

 • Φυσιολογικά, ο άνθρωπος μπορεί να ακουμπήσει τον πολφό του αντίχειρα στον πολφό του δείκτη του ίδιου χεριού
 • Εάν δεν μπορεί να κάνει την κίνηση αυτή, τότε μπορεί να έχει βλάβη του πρόσθιου μεσόστεου νεύρου ή παγίδευσή του μεταξύ των κεφαλών του στρογγύλου πρηνιστή μυός.

Δοκιμασία συμπίεσης υπτιαστή (supinator compression test)
Ενδείξεις

 • Βλάβη του εν τω βάθει κλάδου του κερκιδικού νεύρου

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται στο εξεταστικό κρεβάτι ή στέκεται όρθιος
 • Με το ένα σας χέρι ψηλαφήστε την αύλακα επί τα εκτός του κερκιδικού εκτείνοντα τον καρπό, περιφερικά του έξω επικόνδυλου
 • Υστερα, ο ασθενής κάνει ενεργητικό πρηνισμό και υπτιασμό του άνω άκρου ενάντια στην αντίσταση που ασκείτε με το άλλο σας χέρι

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία συμπίεσης υπτιαστή
Ερμηνεία

 • Συνεχής πόνος στη μυική αύλακα ή πόνος στην εγγύς έξω επιφάνεια του αντιβραχίου ο οποίος επιδεινώνεται με τον πρηνισμό και τον υπτιασμό, είναι ένδειξη συμπίεσης του εν τω βάθει κλάδου του κερκιδικού νεύρου από τον υπτιαστή. Η συμπίεση του νεύρου αυτού από τον πρηνιστή μυ μπορεί να οφείλεται σε υπερπλασία του συνδετικού ιστού στον μυ, σε κάταγμα της κεφαλής της κερκίδας ή σε όγκο μαλακών μορίων. Το σημείο της ευαισθησίας εντοπίζεται πιο μπροστά από το σημείο όπου γίνεται αισθητός ο πόνος στην έξω επικονδυλίτιδα
 • Eξασθένηση ή αδυναμία έκτασης των ΜΚΦ όλων των δακτύλων (εκτός του αντίχειρα) δείχνει παράλυση των εκτεινόντων τους δακτύλους οι οποίοι νευρώνονται από τον εν τω βάθει κλάδο του κερκιδικού νεύρου

Δοκιμασία συνδρόμου στρογγύλου πρηνιστή (δοκιμασία στρογγύλου πρηνιστή, δοκιμασία μέσου νεύρου, δοκιμασία πρηνισμού αντιβραχίου υπό αντίσταση) (Pronator teres syndrome test; test for pronator teres syndrome; pronator teres syndrome test; pronator teres test; median nerve test; resisted forearm pronation test)
Ενδείξεις

 • Παγίδευση μέσου νεύρου από τον στρογγύλο πρηνιστή

Το μέσο νεύρο μπορεί να παγιδευθεί μεταξύ της βραχιόνιας και ωλένιας κεφαλής του στρογγύλου πρηνιστή μυός. Η παγίδευση μπορεί να οφείλεται σε συμπίεση του μέσου νεύρου στο αντιβράχιο, υπερτροφία του στρογγύλου πρηνιστή και άμεση κάκωση.
Συμπτώματα της παγίδευσης του μέσου νεύρου είναι πόνος, καύσος και αισθητικές διαταραχές στο χέρι, όπως και αδυναμία αντίθεσης του αντίχειρα και της κάμψης του αντίχειρα, του δείκτη και του μικρού δακτύλου. Ο πρηνισμός του αντιβραχίου ενάντια σε αντίσταση επιδεινώνει τα συμπτώματα.
Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται στο εξεταστικό κρεβάτι ή στέκεται όρθιος με τον αγκώνα σε κάμψη 90ο
 • Με το ένα σας χέρι σταθεροποιείστε τον αγκώνα και με το άλλο πιάστε το χέρι του σε θέση χειραψίας
 • Υστερα, πέστε του να κάνει πρηνισμό του αντιβραχίου (για να προκαλέσει σύσπαση του πρηνιστή μυός), ενώ εσείς αντιστέκεστε στην κίνηση αυτή, με τον αγκώνα σε κάμψη και σε έκταση (ΕΙΚΟΝΑ)

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία συνδρόμου στρογγύλου πρηνιστή. Ο ασθενής λυγίζει τον αγκώνα του κατά 90ο. Ο εξεταστής, ψηλαφώντας τον στρογγύλο πρηνιστή, εκτείνει τον αγκώνα του ασθενούς, ενώ ασκεί αντίσταση στον πρηνισμό του αντιβραχίου που προσπαθεί να κάνει ο ασθενής
Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν προκαλέσει παραισθησίες ή «γαργάλημα» στην κατανομή του μέσου νεύρου στο αντιβράχιο και στο χέρι και δείχνει παγίδευση του μέσου νεύρου από τον στρογγύλο πρηνιστή

Δοκιμασία Tinel (Tinel test)
Ενδείξεις

 • Σύνδρομο ωλένιου σωλήνα

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται σε ένα κάθισμα
 • Πιάστε τον βραχίονα του ασθενούς και επικρούστε με το εξεταστικό σας σφυρί την αύλακα όπου διέρχεται το ωλένιο νεύρο (μεταξύ απόφυσης του ωλεκράνου και έσω επικόνδυλου)

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία Tinel
Ερμηνεία

 • Πόνος με την επίκρουση του ωλένιου νεύρου δείχνει νευρίτιδα ή νεύρωμα του ωλένιου νεύρου

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η επίκρουση δεν πρέπει να γίνεται με δύναμη, γιατί μπορεί να προκαλέσει πόνο, ακόμα και αν το νεύρο είναι φυσιολογικό. Ακόμα, το νεύρο δεν πρέπει να επικρούεται πολλές φορές, γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη.

Σημείο Wartenberg (Wartenberg’s sign)
Ενδείξεις

 • Ωλένια νευρίτιδα

Τεχνική

 • Ο ασθενής τοποθετεί την παλάμη του χεριού του στο εξεταστικό κρεβάτι και ανοίγει τα δάκτυλά του (ΕΙΚΟΝΑ 1) και ύστερα τα ενώνει (ΕΙΚΟΝΑ 2)

   
Σημείο Wartenberg. EIKONA 1 (αριστερά), 2 (μέσον), 3 (δεξιά)
Ερμηνεία

 • Το ωλένιο νεύρο ελέγχει την απαγωγή των δακτύλων. Αδυναμία απαγωγής του μικρού δακτύλου είναι ένδειξη ωλένιας νευρίτιδας (ΕΙΚΟΝΑ 3).

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΓΚΩΝΑ
Δοκιμασία άμελξης (milking test)

Ενδείξεις
  Βλάβη UCL και ήπια αστάθεια βλαισότητας
Τεχνική
Ο ασθενής κάθεται στο εξεταστικό κρεβάτι
Με το αντιβράχιο του ασθενούς σε πλήρη υπτιασμό, πιάστε τον αντίχειρά του και κάνετε δοκιμασία βλαισότητας στον αγκώνα, ενώ η άρθρωση κάμπτεται παθητικά  >90ο (ΕΙΚΟΝΑ)
 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία άμελξης
Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν αναπαράγει τον πόνο στην έσω πλευρά του αγκώνα

Δοκιμασία βλαισότητας (δοκιμασία ωλένιου πλαγίου συνδέσμου) [valgus test; valgus stress test; ulnar collateral ligament test (UCL)]
Ενδείξεις

 • Ρήξη ωλένιου πλαγίου συνδέσμου

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται στο εξεταστικό κρεβάτι
 • Λυγίστε τον αγκώνα κατά 15-20ο και κάνετε υπτιασμό του αντιβραχίου του ασθενούς. Στη θέση αυτή η σταθερότητα που παρέχει το ωλέκρανο στην άρθρωση του αγκώνα καταργείται και το πρόσθιο τμήμα της αρθρικής κάψας χαλαρώνει. Παράλληλα, κάνετε έξω στροφή του ώμου για να εμποδίσετε την στροφή του στη διάρκεια της δοκιμασίας σταθερότητας
 • Με το ένα σας χέρι κάνετε δοκιμασία βλαισότητας στην έσω πλευρά του αγκώνα, ενώ με το άλλο ψηλαφάτε για αστάθεια ή περιορισμό της κινητικότητας (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία βλαισότητας
Ερμηνεία

 • Εάν η άρθρωση του αγκώνα ανοίγει με τον χειρισμό αυτό πιθανώς υπάρχει βλάβη του έσω πλαγίου συνδέσμου
 • Πόνος χωρίς αστάθεια μπορεί να είναι αποτέλεσμα ήπιου ή/και χρόνιου strain του έσω πλαγίου συνδέσμου ή strain των καμπτήρων/πρηνιστών μυών

Άλλη μέθοδος
Δοκιμασία βλαισότητας (valgus stress test)
Ενδείξεις

 • Συνδεσμική αστάθεια

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται σε ένα κάθισμα με τον αγκώνα σε έκταση
 • Σταθεροποιείστε την έξω πλευρά του άνω άκρου με το ένα σας χέρι, ενώ με το άλλο κάνετε παθητική απαγωγή του αντιβραχίου του ασθενούς ενάντια στο άνω τμήμα του άνω άκρου στον αγκώνα, προκαλώντας βλαισότητα

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία βλαισότητας του αγκώνα
Ερμηνεία

 • Εάν ο χειρισμός αυτός προκαλέσει πόνο ή υπάρχει διαφορά στο εύρος κίνησης συγκριτικά με το αντίπλευρο άνω άκρο μπορεί να υπάρχει αστάθεια των έσω πλαγίων συνδέσμων του αγκώνα

Δοκιμασία βλαισότητας/υπερέκτασης (valgus/hyperextension test; valgus/extension overload test )
Ενδείξεις

 • Με την δοκιμασία αυτή επιβεβαιώνεται η ύπαρξη οπίσθιου - έσω οστεόφυτου, το οποίο εφάπτεται του έσω χείλους του βόθρου του ωλεκράνου. Ο ασθενής (συνήθως αθλητής) παρουσιάζει πόνο στην οπίσθια επιφάνεια του αγκώνα ή κατάργηση της κινητικότητας του αγκώνα.

Τεχνική

 • Κάντε έκταση του άνω άκρου του ασθενούς και δοκιμασία βλαισότητας του αγκώνα (ΕΙΚΟΝΑ)

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία βλαισότητας/υπερέκτασης
Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν προκαλέσει πόνο στην οπίσθια – έσω απόφυση του ωλεκράνου

Δοκιμασία καταπόνησης του έσω πλαγίου συνδέσμου (medial collateral stress test)
Ενδείξεις

 • Ακεραιότητα έσω πλαγίου συνδέσμου

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται στο εξεταστικό κρεβάτι ή σε ένα κάθισμα με το άνω άκρο χαλαρωμένο, το αντιβράχιο σε υπτιασμό και αναπαυόμενο στο χέρι του εξεταστή, και με τον αγκώνα σε κάμψη 20ο

   
EIKONA. Δοκιμασία καταπόνησης έσω πλαγίου συνδέσμου

 • Καθίστε μπροστά από τον ασθενή, κρατείστε τον αγκώνα του στο μέσον της άρθρωσης με το δεξιό σας χέρι και με το αριστερό σας χέρι πιάστε το περιφερικό άκρο της κερκίδας
 • Υστερα ασκείστε δύναμη βλαισότητας στην άρθρωση του αγκώνα

Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική για ρήξη του έσω πλαγίου συνδέσμου του αγκώνα όταν, στη διάρκεια του stress, δημιουργηθεί ανώμαλη σχισμή της άρθρωσης

Δοκιμασία καταπόνησης έξω πλαγίου συνδέσμου (lateral collateral stress test)
Ενδείξεις

 • Ακεραιότητα έξω πλαγίου συνδέσμου

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται στο εξεταστικό κρεβάτι με το άνω άκρο χαλαρωμένο, το αντιβράχιο σε πρηνισμό και αναπαυόμενο στα χέρια του εξεταστή, και τον αγκώνα σε ελαφρά κάμψη
 • Σταθείτε μπροστά από τον ασθενή, κρατείστε τον αγκώνα στο μέσον της άρθρωσης με το δεξιό σας χέρι και πιάστε το περιφερικό άκρο της κερκίδας με το αριστερό
 • Υστερα ασκείστε δύναμη ραιβότητας στην άρθρωση του αγκώνα

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία καταπόνησης έξω πλαγίου συνδέσμου
 
Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική για ρήξη του έσω πλαγίου συνδέσμου του αγκώνα όταν, στη διάρκεια του stress, δημιουργηθεί ανώμαλη σχισμή της άρθρωσης

Δοκιμασία οπισθιο-έξω στροφικής αστάθειας του αγκώνα (posterolateral rotary instability elbow test; posterolateral rotatory instability test; lateral pivot shift test)
Ενδείξεις

 • Οπισθιο-έξω στροφική αστάθεια αγκώνα

Ο έξω ωλένιος σύνδεσμος (μέρος του LCL συμπλόκου) είναι ο κύριος προσθιο-έξω σταθεροποιητής του αγκώνα.
Τεχνική

 • Ο ασθενής ξαπλώνει ύπτια στο εξεταστικό κρεβάτι
 • Σταθείτε πάνω από το κεφάλι του ασθενούς, πιάστε με το ένα σας χέρι τον καρπό του και με το άλλο κάνετε έκταση του αγκώνα.
 • Υστερα, κάνετε υπτιασμό του αντιβραχίου και, ταυτόχρονα, δοκιμασία βλαισότητας, αξονική συμπίεση και κάμψη του αγκώνα (ΕΙΚΟΝΑ)

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία οπισθιο-έξω στροφικής αστάθειας  

 ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία οπισθιο-έξω στροφικής αστάθειας του αγκώνα. (α) Ο αγκώνας κάμπτεται μεταξύ 20-30ο (υπεξάρθρημα). (β) Ο αγκώνας κάμπτεται μεταξύ 40-70ο (ανάταξη)
Ερμηνεία

 • Εάν υπάρχει οπισθιο-έξω στροφική αστάθεια, ο ασθενής δείχνει φόβο όταν ο αγκώνας κάμπτεται (μεταξύ 20ο και 30ο). Ο ασθενής αναμένει ο αγκώνας να παρεκτοπισθεί προς τα πίσω και έξω.
 • Εάν ο εξεταστής συνεχίζει να λυγίζει τον αγκώνα σε 40-70ο, παρατηρείται αιφνίδια ανάταξη της άρθρωσης, η οποία μπορεί να γίνει αντιληπτή οπτικά και ψηλαφητικά.  

Δοκιμασία ραιβότητας (δοκιμασία κερκιδικού πλαγίου συνδέσμου) (varus test; varus stress test; radial collateral ligament test)
Ενδείξεις

 • Αστάθεια έξω πλαγίου συνδέσμου

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται στο εξεταστικό κρεβάτι με τον αγκώνα σε έκταση
 • Κάντε ελαφρά παθητική έσω στροφή του ώμου του ασθενούς
 • Υστερα, με το ένα σας χέρι σταθεροποιείστε την έσω πλευρά του βραχίονα, πάνω από τον αγκώνα, και με το άλλο σας χέρι κάνετε προσαγωγή του αντιβραχίου ενάντια στο χέρι που σταθεροποιεί τον αγκώνα (δοκιμασία ραιβότητας) (ΕΙΚΟΝΑ)

Άλλη περιγραφή

 • Ο ασθενής κάθεται σε ένα κάθισμα με το άνω άκρο σε έκταση
 • Με το ένα σας χέρι σταθεροποιείστε την έσω πλευρά του ανώτερου τμήματος του εξεταζόμενου άκρου, ενώ με το άλλο κάνετε παθητική προσαγωγή του αντιβραχίου ενάντια στο ανώτερο τμήμα του άνω άκρου στον αγκώνα, ασκώντας δύναμη ραιβότητας

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία ραιβότητας αγκώνα
Ερμηνεία

 • Εάν ο χειρισμός αυτός προκαλέσει πόνο ή υπάρχει μεταβολή του εύρους κίνησης συγκριτικά με το άλλο άνω άκρο, μπορεί να υπάρχει αστάθεια του έσω πλαγίου συνδέσμου του αγκώνα
 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν προκαλέσει πόνο στην έξω επιφάνεια του αγκώνα ή αυξημένη κινητικότητα με περιορισμό ή κατάργηση της τελικής κίνησης


Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες