Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Ενημερωτικές εκπομπές

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Μύθοι και Αλήθειες
See video
Βότανα - Φυσικές ουσίες
See video
Τι είναι ο Ρευματολόγος
See video
Πόνοι στις αρθρώσεις
See video
Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα
See video
Έχω ρευματοειδή αρθρίτιδα;
See video
Αγκυλοποιητική σπονδυλαρθροπάθεια
See video

Κλινικές δοκιμασίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΕΝΟΝΤΩΝ, ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ, ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ, ΠΑΓΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΩΝ, κ.ά. (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 900 τον αριθμό)

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΚΡΩΜΙΟΚΛΕΙΔΙΚΗΣ

Δοκιμασία διάστασης ακρωμιοκλειδικής [acromioclavicular distraction (bad cop) test]
Δοκιμασία διασταυρούμενης προσαγωγής (cross chest adduction test; scarf/forced adduction test)
Δοκιμασία διάτμησης ακρωμιοκλειδικής (acromioclavicular shear test)
Δοκιμασία (ή σημείο) Dugas (Dugas test ή sign)
Δοκιμασία «ενός δακτύλου» (one finger test)
Δοκιμασία οριζόντιας κάμψης των Thompson και Kopell (Thompson and Kopell horizontal flexion test; cross-body action)
Δοκιμασία οριζόντιας κινητικότητας του έξω άκρου της κλείδας (test of horizontal mobility of the lateral clavicle)
Δοκιμασία Paxinos (Paxinos test)
Δοκιμασία προσαγωγής υπό αντίσταση του κρεμάμενου άνω άκρου (forced adduction test of hanging arm)
Δοκιμασία πρόσθιας/οπίσθιας διάτμησης της ακρωμιοκλειδικής (anterior/posterior AC shear test)
Δοκιμασία stress της στερνοκλειδικής άρθρωσης (sternoclavicular joint stress test)
Δοκιμασία συμπίεσης της ακρωμιοκλειδικής [(acromioclavicular joint compression test (shear)]
Δοκιμασία επώδυνου τόξου (painful arc test)
Σημείο κλειδιού πιάνου (piano key sign)

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ (Brachial plexus neuropathy tests)

Δοκιμασία διάτασης  του βραχιονίου πλέγματος (brachial plexus stretch test)
Δοκιμασία συμπίεσης του βραχιονίου πλέγματος (brachial  plexus compression test)
Δοκιμασία τάσης του βραχιονίου πλέγματος (δοκιμασία Hunter) (brachial plexus tension test; Hunter’s test)
Σημείο Bikele (Bikele’s sign)
Σημείο Tinel (για βλάβες του βραχιονίου πλέγματος) [Tinel’s sign(for brachial plexus lesions)]

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΚΩΝΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΓΚΩΝΑ

Δοκιμασία τεταρτημορίου του αγκώνα (elbow quadrant test)
Δοκιμασία υπερκάμψης (hyperflexion test)
Δοκιμασία υπτιασμού (supination stress test)
Δοκιμασία καταπόνησης της κερκιδωλενικής άρθρωσης (radioulnar joint stress test)
Δοκιμασία για ρήξη του περιφερικού τένοντα του δικεφάλου βραχιονίου (test for distal biceps tendon rupture)
Δοκιμασία κινητικότητας ωλενοβραχιόνιας άρθρωσης (humeroulnar joint mobility test)
Δοκιμασία κερκιδωλενικής άρθρωσης (radioulnar joint mobility test)

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΕΞΩ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑΣ (Lateral epicondylitis tests)

Δοκιμασία αγκώνα τεννιστών (δοκιμασία έξω επικονδυλίτιδας) (tennis players elbow test; lateral epicondylitis test)
Δοκιμασία Bowden (Bowden test)
Δοκιμασία (ή σημείο) Cozen (Cozen’s test ή sign)
Δοκιμασία έκτασης του αντιβραχίου (forearm extension test)
Δοκιμασία καθίσματος (chair test)
Δοκιμασία κινητικής καταπόνησης (motion stress test)
Δοκιμασία Mill (Mill’s test)
Δοκιμασία Thomson (Thomson test)

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΕΣΩ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑΣ (MEDIAL EPICONDYLITIS TESTS)

Ανάστροφη δοκιμασία Cozen (reverse Cozen test)
Δοκιμασία έκτασης του αντιβραχίου (forearm extension test)
Δοκιμασία έσω επικονδυλίτιδας [δοκιμασία (ή σημείο) αγκώνα παικτών του γκόλφ](medial epicondylitis test; test for golfer’s elbow; golfer’s elbow sign ή test)

ΠΑΓΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ (ENTRAPMENT NEUROPATHIES)

Δοκιμασία κάμψης του αγκώνα (elbow flexion test)
Δοκιμασία πρηνισμού (pronation test)
Δοκιμασία στρατιωτικού αναρτήρα (military brace test)
Δοκιμασία συλληπτικής ικανότητας (pinch grip test)
Δοκιμασία συμπίεσης υπτιαστή (supinator compression test)
Δοκιμασία συνδρόμου στρογγύλου πρηνιστή (δοκιμασία συνδρόμου στρογγύλου πρηνιστή, δοκιμασία στρογγύλου πρηνιστή, δοκιμασία μέσου νεύρου, δοκιμασία πρηνισμού αντιβραχίου υπό αντίσταση) (pronator teres syndrome test; test for pronator teres syndrome; pronator teres syndrome test; pronator teres test; median nerve test; resisted forearm pronation test)
Δοκιμασία Tinel (Tinel test)
Σημείο Wartenberg (Wartenberg’s sign)

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (ELBOW STABILITY TESTS)

Δοκιμασία άμελξης (milking test)
Δοκιμασία βλαισότητας (δοκιμασία ωλένιου πλαγίου συνδέσμου) [valgus test; valgus stress test; ulnar collateral ligament test (UCL)]
Δοκιμασία βλαισότητας (valgus stress test) (άλλη μέθοδος)
Δοκιμασία βλαισότητας/υπερέκτασης (valgus/hyperextension test; valgus/extension overload test )
Δοκιμασία καταπόνησης του έσω πλαγίου συνδέσμου (medial collateral stress test)
Δοκιμασία καταπόνησης έξω πλαγίου συνδέσμου (lateral collateral stress test)
Δοκιμασία οπισθιο-έξω στροφικής αστάθειας του αγκώνα (posterolateral rotary instability elbow test; posterolateral rotatory instability test; lateral pivot shift test)
Δοκιμασία ραιβότητας (δοκιμασία κερκιδικού πλαγίου συνδέσμου) (varus test; varus stress test; radial collateral ligament test)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΟΔΙΩΝ

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ

Δοκιμασία επίκρουσης της πτέρνας (δοκιμασία πλήξης, δοκιμασία επίκρουσης της πτέρνας, δοκιμασία τακουνιού) (heel tap test; bump test; heel percussion test; tap test)
Δοκιμασία σταθερότητας του τένοντα του περονιαίου μυός  (peroneal tendon stability test)
Δοκιμασία συμπίεσης (ή σύνθλιψης) της πτέρνας (heel compression test; heel squeeze test)
Δοκιμασία συμπίεσης του Potts (δοκιμασία συμπίεσης κνήμης και της περόνης) (Potts compression test; tibia - fibula compression test)
Σημείο Keen (Keen sign)

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

Δοκιμασία Buerger (Buerger test)
Δοκιμασία διαλείπουσας χωλότητας (δοκιμασία ποδόμυλου) (claudication test; treadmill claudication test)
Δοκιμασία Moses (Mose’s test)
Δοκιμασία Moskowicz (Moskowicz test)
Δοκιμασία Ratschow-Boerger (Ratschow-Boerger test)
Σημείο Homan (Homan’ s sign)
Σημείο Payr (Payr sign)

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΕΥΡΩΝ

Δοκιμασία αναπήδησης του Mulder (δοκιμασία Morton) (Mulder click test; Morton’s test)
Δοκιμασία διάτασης δακτυλικών νεύρων (digital nerve stretch test)
Δοκιμασία μεσοδακτύλιου νευρώματος (interdigital neuroma test)
Σημείο διασποράς των δακτύλων του Nelson (Nelson’s toe spread sign)
Σημείο Duchenne (Duchenne sign)
Σημείο Marie-Foix (Marie-Foix sign)
Σημείο σφυγμομανόμετρου (tourniquet sign)
Σημείο Tinel (Tinel sign)
Χειρισμός Gaensslen (Gaensslen maneuver)

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΩΝ

Δοκιμασία επίκρουσης των μεταταρσίων (metatarsal tap test)
Δοκιμασία (ή σημείο) Strunsky (Strunsky sign ή test)
Δοκιμασία Grifka (Grifka test)

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΟΔΙΩΝ

Δοκιμασία γραμμής του Feiss (Feiss’ line test)
Δοκιμασία διόρθωσης προσαγωγής του πρόσθιου άκρου ποδιού (forefoot adduction correction test )
Δοκιμασία ευλυγισίας του άκρου ποδιού (foot flexibility test)
Δοκιμασία ευλύγιστης πλατυποδίας (supple ples planus test)
Δοκιμασία κριγμού (crepitation test)
Δοκιμασία κύβων του Coleman (Coleman block test)
Δοκιμασία πτώσης του σκαφοειδούς (navicular drop test)
Σημείο Helbing (Helbing sign)

ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ

Μεμονωμένη κίνηση ποδοκνημικής άρθρωσης (isolated mortise joint movement)

ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΙΟΥ

Δοκιμασία (εξω στροφής) του Kleiger [Kleiger’s (external rotation) test]
Δοκιμασία έσω και έξω σταθερότητας της ποδοκνημικής (test of lateral and medial ankle instability)
Δοκιμασία παρεκτόπισης των δακτύλων  των ποδιών (toe displacement test)
Δοκιμασία προσθιοπίσθιας ολίσθησης των ταρσομεταταρσίων αρθρώσεων (tarsometatarsal anteroposterior glide test)
Δοκιμασία πρόσθιου συρταροειδούς ποδοκνημικής (ankle anterior drawer sign)
Στροφή πρόσθιου άκρου ποδιού (μεταταρσίων)[forefoot (metatarsal) rotation]

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ - ΤΕΝΟΝΤΩΝ

Δοκιμασία αιώρησης (swing test)
Δοκιμασία διασταύρωσης των ποδιών (ή διασταυρούμενου ποδιού)(crossed-leg test)
Δοκιμασία έξω στροφής (lateral rotation test; external rotation stress test)
Δοκιμασία επίκρουσης του Αχίλλειου τένοντα (Achilles tendon tap test)
Δοκιμασία έσω αναστροφής (δοκιμασία κλίσης σε βλαισότητα) (eversion test)
Δοκιμασία έσω ολίσθησης της υπαστραγαλικής (medial subtalar glide test)
Δοκιμασία (ή χειρισμός) κλίσης του αστραγάλου 1 (δοκιμασία δυναμικού υπτιασμού, δοκιμασία δυναμικής ραιβότητας)[talar tilt test (ή maneuver) 1;  inversion stress test;  varus stress test; inversion talar tilt test)]
Δοκιμασία μεσομετατάρσιας ολίσθησης (intermetatarsal glide test)
Δοκιμασία ραιβότητας/βλαισότητας των μεταταρσιοφαλαγγικών αρθρώσεων (varus/valgus stress testing of the MTP)
Δοκιμασία ραχιαίας έκτασης της ποδοκνημικής (dorsiflexion test)
Δοκιμασία σταθερότητας (εξωτερικό σημείο) (stability test; lateral sign)
Δοκιμασίες σταθερότητας (συρταροειδές σημείο) (stability test; drawer sign)
Δοκιμασία σύνθλιψης (squeeze test)
Δοκιμασία Thompson  (δοκιμασία συμπίεσης του Thompson, δοκιμασία συμπίεσης της γαστροκνημίας) (Thompson test; Thompson compression test; calf compression test)
Δοκιμασία επιβεβαίωσης της δοκιμασίας Thompson
Πλαγιο-πλάγια δοκιμασία (δοκιμασία Cotton) (side-to-side test; Cotton test)
Σημείο Hoffa (Hoffa sign)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΧΕΡΙΩΝ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΝΟΝΤΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ  -  ΜΥΩΝ - ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

Δοκιμασία ανελαστικότητας των καθεκτικών συνδέσμων (δοκιμασία Haines-Zancolli) (retinacular test; test for tight retinacular ligaments; Haines-Zancolli test)
Δοκιμασία απόσπασης του τένοντα των καμπτήρων των δακτύλων (σημείο jersey finger) (flexor tendon avulsion test; jersey finger sign; sweater finger test)
Δοκιμασία απόσπασης του τένοντα των εκτεινόντων των δακτύλων (δοκιμασία σφυροδακτυλίας) (extensor tendon avulsion test; mallet finger test)
Δοκιμασία αυτόχθονων μυών (muscle test for lumbricals)
Δοκιμασία Boye (Boye’s test)
Δοκιμασία Bouvier (Bouvier test)
Δοκιμασία Bunnell-Littler (Bunnell-Littler test)
Δοκιμασία για παραμόρφωση  τύπου «κομβιοδόχης» (δοκιμασία για ρήξη του κεντρικού εκτατικού μηχανισμού) (boutonniere deformity test; test for extensor hood rupture)
Δοκιμασία εκτινασσόμενου δακτύλου (trigger finger test)
Δοκιμασία Elson (Elson test)
Δοκιμασία επιπολής καμπτήρα των δακτύλων (flexor digitorum superficialis test)
Δοκιμασία ισχύος δραγμού (grip strength test)  - άλλη μέθοδος (με δυναμόμετρο)
Δοκιμασία κάμψης του μακρού δακτύλου (long finger flexion test)
Δοκιμασία κάμψης των δακτύλων (finger-flexion test)
Δοκιμασία κερκιδικών πλαγίων συνδέσμων των μετακαρπιοφαλαγγικών αρθρώσεων (radial collateral ligaments of the MCP joints)
Δοκιμασία Linburg (Linburg test)
Δοκιμασία Muckard (Muckard test)
Δοκιμασία «όμικρον»  («O» test)
Δοκιμασία πλαγίων (καθεκτικών) συνδέσμων (δοκιμασία Haines - Zancolli) [test for the retinacular collateral ligaments (Haines-Zancolli test; retinacular plus test]
Δοκιμασίες πλαγίων συνδέσμων των εγγύς φαλαγγοφαλαγγικών και άπω φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων (PIP and DIP collateral ligament tests)
Δοκιμασία σταθερότητας των συνδέσμων των δακτύλων (ligamentous instability test for the fingers)
Δοκιμασία Steinberg (Steinberg test)
Δοκιμασία συμπίεσης των μετακαρπίων (metacarpal squeeze test)
Δοκιμασία τένοντα κοινού εκτείνοντα τα δάκτυλα (extensor digitorum communis test)
Δοκιμασία τενοντίτιδας των εκτεινόντων (extensor tendinitis test)
Δοκιμασία τενοντίτιδας των καμπτήρων (flexor tendinitis test)
Δοκιμασία (ή σημείο) Finkelstein (Finkelstein sign ή test)
Δοκιμασία ωλένιων πλαγίων συνδέσμων των μετακαρπιοφαλαγγικών αρθρώσεων (ulnar collateral ligaments of MCP joints)
Δοκιμασία (ή σημείο) Walker-Murdoch (Walker-Murdoch test ή sign)
Χειρισμός Fowler (Fowler maneuver)
Χέρι (ή σημείο) του Kanavel (Kanavel hand ή sign)

 ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ

Δοκιμασία ωλένιου πλαγίου συνδέσμου του αντίχειρα (δοκιμασία αντίχειρα των τερματοφυλάκων ή των σκιέρ) (thumb ulnar collateral ligament test; test for gamekeeper’s ή skier’s thumb)
Δοκιμασία βραχέος εκτείνοντα τον αντίχειρα (test for extensor pollicis brevis)
Δοκιμασία βραχέος καμπτήρα του αντίχειρα (flexor pollicis brevis test)
Δοκιμασία για οστεοαρθρίτιδα του αντίχειρα (test for osteoarthritis of the thumb)
Δοκιμασία για χαλάρωση του ωλένιου πλαγίου συνδέσμου (ulnar collateral ligament laxity test)
Δοκιμασία κριγμού (δοκιμασία κριγμού του αντίχειρα)(grind test ή thumb grind test)
Δοκιμασία μακρού καμπτήρα/μακρού εκτείνοντα τον αντίχειρα (flexor pollicis longus/extensor pollicis longus test)
Δοκιμασία (ή σημείο) Finkelstein (Finkelstein test ή sign)

ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΧΕΡΙΩΝ

Σημείο Souque (Souque’s sign)
Σημείο τετραγωνισμού του καρπού (square wrist sign)

ΚΑΡΠΟΣ

Δοκιμασία έγερσης από κάθισμα (sit to stand test)
Δοκιμασία καρπο-ωλένιου stress (ulnocarpal stress test)
Δοκιμασία τινάγματος του καρπού (carpal shake test)

ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΙΝΟΧΟΝΔΡΙΝΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ (FCC)

Δοκιμασία ενσφήνωσης  της ωλένης (χειρισμός καρπο-ωλένιας ενσφήνωσης) (ulnar impaction test; ulnocarpal impaction maneuver)
Δοκιμασία ανύψωσης με τα χέρια σε υπτιασμό (supination lift test)

ΚΕΡΚΙΔΩΛΕΝΙΚΗ

Δοκιμασία βραχιολιού (bracelet test)

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ (HAND FRACTURES CLINICAL TESTS)

Δοκιμασία αξονικής φόρτισης (axial load test)
Δοκιμασία δονήσεων για κατάγματα των φαλάγγων (vibration test for phalangeal fracture)
Δοκιμασία επίκρουσης (δοκιμασία συμπίεσης μακρών οστών) (tap ή percussion test; long bone compression test)
Δοκιμασία συμπίεσης (compression test)
Δοκιμασία συμπίεσης για κατάγματα των μετακαρπίων (compression test for metacarpal fracture)
Δοκιμασία συμπίεσης της ανατομικής ταμπακοθήκης (anatomical snuffbox compression test)
Κατάγματα αγκιστρωτού (hamate fractures)
Κατάγματα πυραμοειδούς (triquetral fractures)
Σημείο καταρράκτη (cascade sign)
Σημείο Laugier (Laugier sign)
Σημείο Maisonneuve (Maisonneuve sign)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ

 ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΩΤΟΥ - ΜΗΝΟΕΙΔΟΥΣ (CAPITOLUNATE INSTABILITY)

Δοκιμασία φόβου ραχιαίας παρεκτόπισης του κεφαλωτού (dorsal capitate displacement apprehension test)
Δοκιμασία έκτασης των δακτύλων (finger extension ή «shuck» test)
Δοκιμασία κρεμάμενου καρπού (wrist hanging test)
Σημείο Murphy (Murphy’s sign)

ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΡΠΟΜΕΤΑΚΑΡΠΙΑΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ (Carpometacarpal instability)

Δοκιμασία Linscheid (Linscheid test)

ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΑΠΩ ΚΕΡΚΙΔΩΛΕΝΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ [Distal radioulnar joint (DRUJ) instability]

Δοκιμασία αντιτυπίας της κερκιδωλενικής άρθρωσης (radioulnar ballotement test)
Δοκιμασία αστάθειας δίκην «πλήκτρου πιάνου»  («piano key» test)
Δοκιμασία συμπίεσης της ωλένης (ulnar compression test)
Σημείο ωλένιου βόθρου (ulnar fovea sign)

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΜΗΝΟΠΥΡΑΜΟΕΙΔΟΥΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ (Lunotriquetral instability tests)

Δοκιμασία αντιτυπίας της μηνοπυραμοειδούς άρθρωσης (δοκιμασία Reagan, δοκιμασία αποφλοίωσης ή διάτμησης) (lunotriquetral ballottement test; Reagan’s test; shuck or shear test)
Δοκιμασία ανυψωμένου πυραμοειδούς (raised triquetrum test)
Δοκιμασία διάτμησης της μηνοπυραμοειδούς άρθρωσης (lunotriquetral shear test)
Δοκιμασία Kleinman (δοκιμασία διάτμησης - διαχωρισμού του Kleinman, διατμητική δοκιμασία αστάθειας μηνοπυραμοειδούς) [(Kleinman’s test; Kleinman’s shear test; lunotriquetral instability shear test (Kleinman)]
Δοκιμασία συμπίεσης της μηνοπυραμοειδούς (lunotriquetral instability compression test)
Δοκιμασία ωλένιας ανατομικής ταμπακοθήκης (δοκιμασία Linscheid) (ulnar snuffbox compression test; Linscheid’s test)
Χειρισμός ανύψωσης του πυραμοειδούς (triquetral lift maneuver)

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΕΣΟΚΑΡΠΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ (MIDCARPAL INSTABILITY TESTS)

Δοκιμασία διάτμησης πυραμοαγκιστρωτής άρθρωσης (triquetrohamate shear test)
Δοκιμασία μεσοκαρπικής μετακίνησης (δοκιμασία στροφικής μετατόπισης, δοκιμασία Lichtman) (midcarpal shift test; catch-up clunk test; pivot shift test; Lichtman’s test)
Δοκιμασία στροφικής μετατόπισης μεσοκαρπικής αστάθειας ή μεσοκαρπικής άρθρωσης (pivot shift test of midcarpal instability; pivot shift test of midcarpal joint)
Προσθιοπίσθια συρταροειδής δοκιμασία (προσθιοπίσθια συρταροειδής δοκιμασία κερκιδοκαρπικής και μεσοκαρπικής άρθρωσης) (anteroposterior drawer test; radiocarpal and midcarpal joint anteroposterior drawer test)

ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΠΥΡΑΜΟΠΙΣΟΕΙΔΟΥΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ (Pisotriquetral instability)

Δοκιμασία κριγμού πυραμοειδούς (pisiform grinding test)

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ (Scapholunate instability tests)

Δοκιμασία ανύψωσης του σκαφοειδούς (scaphoid lift test)
Δοκιμασία αντιτυπίας της μηνοσκαφοειδούς (scapholunate ballottement test)
Δοκιμασία ερεθισμού του υμένα του σκαφοειδούς (synovial irritation sign of scaphoid)
Δοκιμασία καταπόνησης του σκαφοειδούς (scaphoid stress test)
Δοκιμασία ώθησης  του σκαφοειδούς (scaphoid thrust test)
Δοκιμασία Watson (δοκιμασία μετατόπισης του σκαφοειδούς, δοκιμασία διάτμησης του σκαφοειδούς, δοκιμασία μετατόπισης του σκαφοειδούς του Kirk Watson) (Watson’s test; Kirk Watson’s scaphoid shift test;  scaphoid shift test; scaphoid shear test)
Σημείο κώδωνα του σκαφοειδούς (scaphoid bell sign)
Χειρισμός κάμψης καρπού – έκτασης δακτύλων (wrist-flexion finger-extension maneuver)

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙΔΗΜΑ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

Αιματική ροή των δακτύλων (digit blood flow)
Δοκιμασία Allen (Allen’s test)

ΣΥΜΠΙΕΣΤΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ (COMPRESSION NEUROPATHIES OF THE NERVES OF THE ARM)

Δοκιμασία εφίδρωσης με νινυδρίνη (ninhydrin sweat test)

ΜΕΣΟ ΝΕΥΡΟ

Ανάστροφη δοκιμασία Phalen (δοκιμασία προσευχόμενου, δοκι­μασία έκτασης του καρπού, δοκιμασία συμπίεσης του καρπού) (reverse Phalen’s test; prayer test; wrist extension test; wrist press test)
Δοκιμασία αντίθεσης του αντίχειρα (opposition test of the thumb)
Δοκιμασία ανύψωσης των χεριών (hand elevation test)
Δοκιμασία ερεθισμού του μέσου νεύρου από τους αυτόχθονες μυς (δοκιμασία «σφιχτής» γροθιάς) (lumbrical provocation test; closed fist test)
Δοκιμασία διάτασης του μέσου νεύρου (tethered median nerve stress test)
Δοκιμασία δύναμης δραγμού (power grip test)
Δοκιμασία δραγμού (test the grip)
Δοκιμασία Hoffman-Tinel (δοκιμασία Tinel) (Hoffman-Tinel test; Tinel test)
Δοκιμασία κάμψης της πηχεοκαρπικής και συμπίεσης του καρπού (wrist flexion and carpal compression test)
Δοκιμασία κάμψης του καρπού (wrist flexion test)
Δοκιμασία λεπτής σύλληψης (pinch grip test)
Δοκιμασία Ochsner (Ochsner test)
Δοκιμασία παρατήρησης παράλυσης του μέσου νεύρου (median nerve palsy screening test)
Δοκιμασία Phalen (δοκιμασία πίεσης ή κάμψης του καρπού) (Phalen’s test; wrist press test; wrist flexion test)
Δοκιμασία σύσφιγξης δραγμού (chuck grip test)
Δοκιμασία σφυγμομανόμετρου (δοκιμασία σφυγμομανόμετρου του Gilliat) (tourniquet test; Gilliat tourniquet test)
Συνδυασμός της δοκιμασίας Phalen με την δοκιμασία σφυγμομανόμετρου του Gilliat (combined Phalen’s and tourniquet Gilliat test)
Δοκιμασία πρόκλησης όγκου (volume provocation test (VPT)
Δοκιμασία ερεθισμού του μέσου νεύρου με υπερήχους (ultrasound provocative test)
Δοκιμασία στρογγύλου πρηνιστή (δοκιμασία πρηνισμού του αντιβραχίου  υπό αντίσταση) (pronator teres test; resisted forearm pronation test)
Δοκιμασία συλληπτικής δύναμης (grip strength test)
Δοκιμασία συμπίεσης (δοκιμασία συμπίεσης του μέ­σου νεύρου του Durkan,  δοκιμασία Durkan, δοκι­μασία πρόκλησης πίεσης, δο­κιμασία συμπίεσης του καρπού) (compression test; Durkan’s median nerve compres­sion test; Dur­kan’s test; Durkan carpal compression test (mCCT); pressure provocation test; carpal compression test)
Συνδυασμένη δοκιμασία Phalen και Durkan (combined Phalen’s and Durkan’s test)
Δοκιμασία συμπίεσης του μέσου νεύρου από τον εγκάρσιο σύνδεσμο του καρπού (test with compression of the median nerve by the transverse ligament of the wrist)
Δοκιμασία τάσης μέσου νεύρου (tension test for the median nerve (Upper Limb Tension Test – ULTT)
Δοκιμασία Uncles (Uncles test)
Δοκιμασία φιάλης (bottle test)
Σημείο καρπιαίου σωλήνα (carpal tunnel sign)
Σημείο όνυχα (nail sign)

ΩΛΕΝΙΟ ΝΕΥΡΟ

Δοκιμασία αυτόχθονων μυών (intrinsic test)
Δοκιμασία παρατήρησης παράλυσης  του ωλένιου νεύρου (ulnar nerve palsy screening test)
Δοκιμασία συμπίεσης της ωλένης (ulnar compression test)
Σημείο Duchenne (Duchenne’s sign)
Σημείο Egawa (Egawa’s sign)
Σημείο Froment (σημείο χαρτιού του Froment )(Froment sign; Froment paper sign)
Σημείο Wartenberg (σημείο απαγωγής μικρού δακτύλου) (Wartenberg sign; little finger abduction test)
Χέρι Επισκόπου (Bishop’s hand; Benediction hand deformity)

ΚΕΡΚΙΔΙΚΟ ΝΕΥΡΟ

Δοκιμασία σύλληψης κλειδιού (key grip test)
Δοκιμασία έκτασης του αντίχειρα (thumb extension test)
Δοκιμασία έκτασης του καρπού (test extension at the wrist)
Δοκιμασία δραγμού κλειδιού (key grip test)
Δοκιμασία παρατήρησης παράλυσης του κερκιδικού νεύρου (radial nerve palsy screening test)
Δοκιμασία υπτιασμού (supination test)

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

Δοκιμασία «βίαιου δραγμού» (forced grasping test)
Σημείο αντίχειρα των Klippel και Weil (Klippel and Weil thumb sign)
Σημείο Hoffman (Hoffman’s sign)
Σημείο «γάντζου» του Klein (Kleist’s hooking sign)
Σημείο δακτύλων του Gordon (Gordon’s finger sign)
Σημείο καρπού του Chaddock (Chaddock’s wrist sign)
Σημείο Leri  (Leri’s sign)
Σημείο Mayer (Mayer’s sign)
Σημείο Tromner (σημείο αντανακλαστικής κάμψης των δακτύλων) (Tromner’s sign AKA finger flexion reflex; Tromner’s sign)
Χέρι μυελοπάθειας (myelopathy hand)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΙΣΧΙΟΥ

1.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Άλγος στο σκέλος κατά την αξονική συμπίεση (leg pain upon axial compression) Δοκιμασία αναστροφής (anteversion test)
Δοκιμασία Anvil (Anvil test)
Δοκιμασία Baker (Baker’s test)
Δοκιμασία (ή χειρισμός) του Barlow (Barlow test ή maneuver)
Δοκιμασία Chiene (Chiene test)
Δοκιμασία δυσκαμψίας  του ισχίου και της οσφύος σε έκταση (hip and lumbar rigidity in extension)
Δοκιμασίες δυσπλασίας του ισχίου του Kalchschmidt (Kalchschmidt hip dysplasia tests)
Δοκιμασία έκτασης του ισχίου (hip extension test)
Δοκιμασία ερεθισμού του μηριαίου νεύρου (femoral nerve irritation test)
Δοκιμασία FABERE (Patrick) για την διάγνωση της νόσου Legg-Calve-Perthes [Fabere test (Patrick test) for Legg-Calve- Perthes disease]
Δοκιμασία Hibb (Hibb’s test)
Δοκιμασία Galeazzi (Galeazzi test)
Δοκιμασία (ή χειρισμός) κάμψης του ισχίου υπό αντίσταση (δοκιμασία Stinchfield) (resisted hip flexion manouver; Stinchfield resisted hip flexion; Stinchfield test)
Δοκιμασία Ludloff-Hohmann (Ludloff-Hohmann test)
Δοκιμασία οπίσθιου χείλους (posterior margin test)
Δοκιμασία (ή χειρισμός) Ortolani (Ortolani’s test ή maneuver)
Δοκιμασία Patrick (δοκιμασία Jansen, σημείο FABERE, δοκιμασία παρατήρησης ισχίου - ιερολαγόνιας) (Patrick test; Jansen test; FABERE sign; hip-sacroiliac screening test)
Δοκιμασία περιστροφής (log roll test)
Δοκιμασία περιστροφής (τροποποιημένη)(modified log roll test)
Δοκιμασία πρόσθιας κλίσης του μηριαίου (anteversion test)
Δοκιμασία πρόσθιας/οπίσθιας κλίσης μηριαίου του Craig (Craig’s test for femoral anteversion/retroversion)   
Δοκιμασία (ή σημείο) πτώσης της πυέλου (pelvic drop test ή sign)
Δοκιμασία σάρωσης του ισχίου (δοκιμασία τεταρτημορίου) (hip scouring test; quadrant test)
Δοκιμασία στρεπτικής ροπής (torque test)
Δοκιμασία Thomas (δοκιμασία δραγμού του Thomas) (Thomas test; Thomas grip test)
Δοκιμασία τηλεσκοπίου (τηλεσκοπική δοκιμασία/σημείο ισχίου) (telescope sign; hip telescoping test ή sign)
Δοκιμασία υπομοχλίου (κατάγματος κόπωσης) [fulcrum (stress fracture) test]

2.   ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΟΤΥΛΟΜΗΡΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ (femoroacetabular impingement tests)

Δοκιμασία ExER (ExER test)
Δοκιμασία κάμψης – προσαγωγής –έσω στροφής σε έκταση (δοκιμασία FADIRE) (Flexion-Adduction-Internal Rotation in Extension test; FADIRE test)
Δοκιμασία κάμψης - προσαγωγής - έξω στροφής (δοκιμασία FadER) (Flexion, Adduction and external Rotation; FadER test)
Δοκιμασία οπίσθιας-κάτω προστριβής (posteroinferior impingement test)
Δοκιμασία (ή σημείο) πρόσθιας προστριβής (anterior impingement test ή sign)
Δοκιμασία πρόσθιας μηροκοτυλιαίας προστριβής (anterior femoroacetabular impingement test)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΥΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΧΙΟΥ

1.   ΑΠΙΟΕΙΔΗΣ ΜΥΣ

Δοκιμασία απιοειδούς μυός (δοκιμασία κάμψης - προσαγωγής - έσω στροφής, δοκιμασία «κλικ»)[piriformis test; Flexion/Adduction/Internal Rotation (FADDIR ή FADIR ή FAIR); «click» test]
Δοκιμασία (ή χειρισμός) του Beatty (Beatty test ή maneuver)
Δοκιμασία Freiberg (Freiberg test)
Δοκιμασία προσαγωγής, έσω στροφής και κάμψης του ισχίου [adduction, internal rotation and flexion of the hip joint (AIF) test]
Χειρισμός (ή δοκιμασία) του Pace (δοκιμασία απαγωγής του Pace) (Pace manouever ή test)

2.   ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΜΗΡΙΑΙΟΙ

Δοκιμασία ανελαστικότητας των οπίσθιων μηριαίων μυών (hamstring tightness test)
Δοκιμασία έλξης των οπίσθιων μηριαίων μυών (hamstring traction test)
Δοκιμασία με τον ασθενή σε όρθια θέση του Lewin (Lewin standing test)
Δοκιμασία τεντωμένου κάτω άκρου 90-90 (σύγκαμψη οπίσθιων μηριαίων, μέθοδος 1) [90-90 Straight Leg Raising Test (Hamstrings Contracture, Method 1)]
Εκτίμηση μήκους μείζονος γλουτιαίου μυός
Εξέταση μυικής ισχύος μείζονος γλουτιαίου
Εξέταση μυικής ισχύος μέσου και ελάσσονος γλουτιαίου
Δοκιμασία σύγκαμψης των οπίσθιων μηριαίων (μέθοδος 2) [Hamstrings  contracture Test (Method 2)].
Σημείο τρίποδα (σύγκαμψη οπίσθιων μηριαίων, μέθοδος 3) [tripod sign (hamstrings contracture, method 3)].
Δοκιμασία ακροδακτύλων (fingertip test)
Σημείο κάμψης του Neri (Neri’s bowing sign)

3.   ΟΡΘΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ

Δοκιμασία Ely (δοκιμασία ανελαστικότητας του ορθού μηριαίου μυός του Ely, δοκιμασία πτέρνας – γλουτού του Ely)(Ely’s test; Ely’s test for rectus femoris tightness; Ely’s heel to buttock test)
Δοκιμασία έλξης ορθού μηριαίου μυός (rectus traction test)
Δοκιμασία για σύγκαμψη του ορθού μηριαίου μυός (δοκιμασία Kendall) (rectus femoris contracture test; Kendall test)

4.   ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΙ - ΑΠΑΓΩΓΟΙ ΙΣΧΙΟΥ

Δοκιμασία απαγωγής – σύγκαμψης (abduction contracture test)
Δοκιμασία Phelps (Phelps’ test)

5.   ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ

Δοκιμασία έλξης τετρακεφάλου (quadriceps traction test)
Δοκιμασία Nachlas (δοκιμασία κινητικότητας κάμψης γονάτων/μήκους τετρακεφάλων) (Nachlas test; knee flexion mobility/quadriceps length)

6.   ΛΑΓΟΝΟΚΝΗΜΙΑΙΑ ΤΑΙΝΙΑ

Δοκιμασία για την διάγνωση του συνδρόμου λαγονοκνημιαίας ταινίας (iliotibial band syndrome test)
Δοκιμασία λαγονοκνημιαίας ταινίας (iliotibial tract test)
Δοκιμασία Ober (Ober test)
Δοκιμασία Renne (Renne test)
Δοκιμασία συμπίεσης του Noble (δοκιμασία για την διάγνωση του συνδρόμου προστριβής της λαγονοκνημιαίας ταινίας) (Noble compression test; test for iliotibial band friction syndrome)

7.   ΑΛΛΟΙ ΜΥΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΧΙΟΥ

Τροποποιημένη δοκιμασία Thomas (modified Thomas test)
Δοκιμασία υποκνημίδιου μυός (soleus muscle test)

8.   ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Σημείο Beery (Beery sign)
Σημείο Beevor (Beevor sign)
Σημείο C («C» sign)
Σημείο του γλουτού (sign of the buttock)
Σημείο Drehmann (Drehmann sign)
Σημείο ερεθισμού του τροχαντήρα (trochanter irritation sign)
Σημείο Gauvain (Gauvain sign)
Σημείο Guilland (Guilland sign)
Σημείο Ludloff (Ludloff’s sign)
Σημείο Trendelenburg/Duchenne (Trendelenburg/Duchenne sign)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Δοκιμασία έλξης της επιγονατίδας (patellar retraction test)
Δοκιμασία οπισθόταξης της επιγονατίδας (patellar retraction test)
Σημείο Tinel του γόνατος (Tinel’s knee sign)
Δοκιμασία British (British test)

ΣΧΑΛΙΔΩΤΙΚΗ ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ

Δοκιμασία Wilson (Wilson test)

ΥΔΡΑΡΘΡΟΣ

Δοκιμασία «χορού της επιγονατίδας» («dancing patella» test)
Δοκιμασία ψήκτρας (πλήξης, σάρωσης) (σημείο επάρματος) [brush (stroke, wipe) test (bulge sign)]

ΥΜΕΝΙΚΗ ΠΤΥΧΗ

Δοκιμασία επιγονατιδικού «ρίγους» (plica «stutter» test)
Δοκιμασία έσω επιγονατιδικής πτυχής (mediopatellar plica test; Mital-Hayden test)
Δοκιμασία υμενικής πτυχής (δοκιμασία υμενικής πτυχής του Hughston) (plica test; Hughston’s plica test)
Δοκιμασία «χορδής τόξου» της επιγονατίδας (patellar bowstring test)

ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΧΙΑΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Δοκιμασία αστάθειας του Jakob (Jakob giving way test)
Δοκιμασία διαβαθμισμένης στροφικής μετατόπισης του Jakob (Jakob graded pivot shift test)
Δοκιμασία ελαφράς στροφικής μετατόπισης (soft pivot shift test)
Δοκιμασία έσω παρεκτόπισης (medial shift test)
Δοκιμασίες Lachman (Lachman tests)
Δοκιμασία Lachman (βασική δοκιμασία)
Δοκιμασία Lachman με τον ασθενή σε πρηνή θέση (prone Lachman test)
Δοκιμασία πίπτοντος κάτω άκρου του Lachman (drop leg Lachman test)
Εναλλακτική δοκιμασία Lachman (alternate Lachman test)
Επισκοπική δοκιμασία του Lachman (no-touch Lachman test)
Σταθερή δοκιμασία Lachman (stable Lachman test)
Δοκιμασία δυναμικής έκτασης του Lachman (ενεργητική δοκιμασία του Lachman) (Lachman dynamic extension test; active Lachman test)
Δοκιμασία μέγιστου συρταροειδούς του Jakob (Jakob maximum drawer test)
Δοκιμασία πρόσθιου συρταροειδούς (anterior drawer test)
Δοκιμασία πρόσθιου συρταροειδούς σε κάμψη 90ο (anterior drawer test in 90° flexion)
Τροποποιημένη δοκιμασία στροφικής μετατόπισης (modified pivot shift test)

ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΧΙΑΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  (posterior cruciate ligament instability tests)

Δοκιμασία δυναμικής οπίσθιας μετατόπισης (dynamic posterior shift test)
Δοκιμασία Godfrey (σημείο οπίσθιας πτώσης - οπίσθιας χαλάρωσης ή «κρεμάσματος») (Godfrey’s test; drop back sign; posterior «sag» sign; gravity drawer test)
Δοκιμασία του Hughston για ανάκυρτο γόνατο και έξω στροφή (Hughston test for genu recurvatum and external rotation)
Δοκιμασία ουδέτερης γωνίας των τετρακεφάλων του Daniels (Daniels quadriceps neutral angle test)
Δοκιμασία οπίσθιας ολίσθησης (posterior droop test)
Δοκιμασία οπίσθιου συρταροειδούς σε κάμψη 90ο (οπίσθια ή ανάστροφη δοκιμασία Lachman)(posterior drawer test in 90° flexion; posterior ή reverse Lachman test)
Δοκιμασία σύσπασης των τετρακεφάλων (δοκιμασία ενεργητικής ανάταξης) (quadriceps contraction test; active reduction test)
Σημείο βαρύτητας και δοκιμασία ανάκυρτου γόνατος (gravity sign and genu recurvatum test)

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΛΑΓΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (Collateral ligament instability tests)

Δοκιμασία Apley (δοκιμασία έλξης του Apley)(Apley’s test; Apley distraction test)
Δοκιμασία βλαισότητας (απαγωγής) [(valgus stress test; abduction stress test; abduction (valgus) test)]
Δοκιμασία ραιβότητας (προσαγωγής) με το γόνατο σε πλήρη έκταση[(varus stress test (full extension)]
Δοκιμασία ραιβότητας (προσαγωγής) με το γόνατο σε κάμψη 25-30ο [(varus stress test (25–30 degrees of flexion)]

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΘΙΟ-ΕΣΩ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ  (ANTEROMEDIAL ROTARY INSTABILITY TESTS)

Δοκιμασία Dejour (δοκιμασία στροφικής μετατόπισης σε έκταση) (Dejour’s test; pivot shift in extension)
Δοκιμασία Slocum (Slocum test)

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΘΙΟ-ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ (ANTEROLATERAL ROTARY INSTABILITY TESTS)

Δοκιμασία αναπήδησης του Hughston (Hughston’s jerk test)
Δοκιμασία διασταύρωσης των ποδιών του Arnold (Arnold crossover test; crossover test of Arnold)
Δοκιμασία ενεργητικής στροφικής μετατόπισης (active pivot shift test)
Δοκιμασία κάμψης-έκτασης και βλαισότητας (flexion-extension valgus test)
Δοκιμασία Lemaire (δοκιμασία αναπήδησης του Lemaire) (Lemaire test; Lemaire’s jolt test)
Δοκιμασία Losee (Losee test)
Δοκιμασία MacIntosh (δοκιμασία πλάγιας στροφικής μετατόπισης του MacIntosh) (MacIntosh test; MacIntosh lateral pivot shift test)
Δοκιμασία Martens (Martens test)
Δοκιμασία Nakajima (Nakajima test)
Δοκιμασία Slocum ALRI (Slocum ALRI test)
Δοκιμασία πρόσθιου συρταροειδούς σε έξω στροφή (δοκιμασία προσθιο-έξω στροφικής αστάθειας)(anterior drawer test in external rotation; anterolateral rotary instability)
Δοκιμασία πρόσθιου συρταροειδούς σε έσω στροφή (δοκιμασία προσθιο-έξω στροφικής αστάθειας) (anterior drawer test in internal rotation; anterolateral rotary instability)
Συρταροειδής δοκιμασία κάμψης – στροφής του Noyes (δοκιμασία Noyes) (Noyes flexion-rotation drawer test; Noyes test)

ΡΗΞΗ ΜΗΝΙΣΚΟΥ

Ατυχής τριάδα του O’ Donogue (O’ Donoghue unhappy triad)
Δοκιμασία αναπήδησης (bounce home test)
Δοκιμασία ανάταξης (reduction click test)
Δοκιμασία βαθέος καθίσματος (squat test)
Δοκιμασία Boehler-Kroemer (Boehler-Kroemer test)
Δοκιμασία Ege (Ege’s test)
Δοκιμασία έλξης και συμπίεσης του Apley (δοκιμασία κριγμού) (Apley’s distraction and compression test; grinding test)
Δοκιμασία έσω και έξω κριγμού του Anderson (Anderson medial and lateral grind test)
Δοκιμασία McMurray (σημείο Fouche) (McMurray’s test; Fouche sign)
Δοκιμασία Merke (Merke test)
Δοκιμασία O’Donoghue (O’Donoghue test)
Δοκιμασία οπισθοχώρησης - επαναφοράς μηνίσκου (test for retreating ή retracting meniscus)
Δοκιμασία Payr (Payr test)
Σημείο Payr (Payr sign)
Δοκιμασία στροφικής συμπίεσης/κριγμού του Paessler [Paessler rotational compression (grind) test)]
Δοκιμασία Thessaly (Thessaly test)
Τροποποιημένη δοκιμασία Helfet (modified Helfet test)
Χειρισμός Cabot (σημείο ιγνυακού μυός του Cabot)(Cabot’s maneuvre; Cabot’s popliteal sign)
Σημείο Bragard (Bragard’s sign)
Σημείο (ή δοκιμασία) Childress (Childress sign ή test)
Σημείο Finochietto (Finochietto sign; drowing sign)
Σημείο Steinmann Ι (Steinmann I sign)
Σημείο Steinmann ΙΙ (Steinmann II sign)

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Δοκιμασία άνω – κάτω ολίσθησης (superior-inferior glide test)
Δοκιμασία κινητικότητας της επιγονατίδας (patellar mobility test)
Δοκιμασία ολίσθησης της επιγονατίδας (δοκιμασία Sage) (patellar ή patella glide test; Sage test)

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ

Δοκιμασία αναρρίχησης (step up test)
Δοκιμασία έκκεντρου βήματος (eccentric step test)
Δοκιμασία ευαισθησίας αρθρικών επιφανειών επιγονατίδας (facet tenderness test)
Δοκιμασία Frund (Frund’s test)
Δοκιμασία κριγμού (crepitation test)
Δοκιμασία McConnell για χονδροπάθεια της επιγονατίδας (δοκιμασία McConnell) (McConnell test for chondromalacia patellae; McConnell test)
Δοκιμασία ολίσθησης (έσω και έξω ολίσθησης) της επιγονατίδας (glide test; patella ή patellar glide test; medial and lateral glide)
Δοκιμασία (ή σημείο) πλάγιας έλξης (lateral pull test ή sign)
Δοκιμασία συμπίεσης της επιγονατίδας (δοκιμασία ενεργητικής συμπίεσης της επιγονατίδας, δοκιμασία κριγμού της επιγονατίδας, δοκιμασία ή σημείο Clarke, δοκιμασία αναστολής των τετρακεφάλων) (patellar compression test; active patellar compression test; Clarke test ή sign; patellar grind test; grinding test for the patella; quadriceps inhibition test)
Δοκιμασία συμπίεσης της επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης (patellofemoral compression test)
Δοκιμασία Waldron (δοκιμασία αρθρίτιδας επιγονατιδομηριαίας) (Waldron test; patellofemoral arthritis test)
Δοκιμασία (ή σημείο) Zohler (Zohler’s test  ή sign)
Σημείο Frund (Frund’s sign)
Ενεργητική δοκιμασία κριγμού επιγονατίδας (active patellar grind test)
Παθητική δοκιμασία κριγμού της επιγονατίδας (passive patellar grind test)
Δοκιμασία (παθητικής) κλίσης της επιγονατίδας (patellar tilt test; passive patellar tilt test)

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ

Δοκιμασία αντίχειρα (thumbnail test)
Δοκιμασία (ή σημείο) Dreyer (Dreyer test ή sign)

ΑΣΤΑΘΕΙΑ - ΥΠΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ

Ανάστροφη δοκιμασία φόβου (reverse apprehension test)
Δοκιμασία επικείμενου φόβου της επιγονατίδας (δοκιμασία επικείμενου φόβου του Fairbank) (patellar apprehension test; Fairbank’s apprehension test)
Δοκιμασία μετάθεσης της επιγονατίδας (patellar relocation test)
Δοκιμασία συμπίεσης - έξω υπεξαρθρήματος της επιγονατίδας (subluxation suppression test; lateral subluxation suppression test)
Δοκιμασία συμπίεσης - έσω υπεξαρθρήματος (subluxation suppression test; medial subluxation suppression test)
Δοκιμασία υπεξαρθρήματος με βαρύτητα (gravity subluxation test)

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΙΑΣ

Διαφορά μήκους σκελών (leg length discrepancy)
Δοκιμασία Addis (Addis test)
Δοκιμασία Dearfiled (Dearfiled test)
Δοκιμασία δομικής (πραγματικής) ανισοσκελίας (true leg length discrepancy test)
Δοκιμασία Galeazzi-Allis (Galeazzi-Allis test)
Δοκιμασία με τον ασθενή μετακινούμενο από ύπτια θέση σε καθιστή [(supine-to-sit (long sitting) test]
Δοκιμασία φαινομενικής ανισοσκελίας (apparent leg length discrepancy test)
Εκτίμηση ανισοσκελίας με την χρήση οδηγών σημείων
Κλίση λεκάνης
Τοποθέτηση ξύλινων κύβων κάτω από την σόλα των υποδημάτων (blocks under shoe counter)
Ψηλάφηση λαγονίων ακρολοφιών (Iliac crests palpation)

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΙΕΡΟΛΑΓΟΝΙΩΝ

Δεύτερη δοκιμασία του Lesage (second test of Lesage)
Διαμήκης ουραία δοκιμασία (longitudinal caudad test)
Δοκιμασία ανακάθισης για την διάγνωση της δυσλειτουργίας λαγονίου - ιερού (sit up test for iliosacral dysfunction)
Δοκιμασία αναπήδησης της ιερολαγόνιας άρθρωσης 2 (sacroiliac joint springing test 2)
Δοκιμασία Berlinson (Berlinson  test)
Δοκιμασία Campbell (Campbell test)
Δοκιμασία δακτύλου του Fortin (Fortin finger test)
Δοκιμασία διάτμησης του μηριαίου (δοκιμασία οπίσθιας διάτμησης) (femoral shear test; posterior shear test)
Δοκιμασία επιβάρυνσης των ιερολαγονίων (sacroiliac aggravation test)
Δοκιμασία ιερολαγονίων με υπό αντίσταση απαγωγή (sacroiliac resisted abduction test)
Δοκιμασία κάμψης των γονάτων με τον ασθενή σε πρηνή θέση (prone knee flexion test)
Δοκιμασία κάμψης του γόνατος με τον ασθενή σε πρηνή θέση (prone knee flexion test )
Δοκιμασία κάμψης των γονάτων προς το στήθος (knees to chest test)
Δοκιμασία κεφαλικής διάτμησης (cephalad  shear)
Δοκιμασία κίνησης των ιερολαγονίων (δοκιμασία κάμψης του γόνατος προς τον ώμο, δοκιμασία διάτασης του οπίσθιου ιεροϊσχιακού συνδέσμου) (sacroiliac rocking test; knee to shoulder test; sacrotuberous ligament stress test)
Δοκιμασία κρανιακής διάτμησης (δοκιμασία διάτμησης, δοκιμασία ώθησης του ιερού προς την μέση γραμμή) (cranial shear test; shear test; midline sacral thrust)
Δοκιμασία (ή σημείο) Gaenslen (δοκιμασία πρόκλησης πόνου στην ιερολαγόνια) (Gaenslen’s test ή sign; SIJ pain provocation test)
Δοκιμασία Gaenslen, τροποποιημένη (modified Gaenslen’s test)
Δοκιμασία Gaenslen με τον ασθενή ξαπλωμένο στο πλευρό (δοκιμασία ιερολαγόνιας άρθρωσης) (sidelying Gaenslen’s test; sacroiliac joint test)
Δοκιμασία (ή σημείο ή χειρισμός) Gaenslen (δοκιμασία έκτασης του Gaenslen, 2ο σημείο του Mennell) [Gaenslen’s test (Gaenslen’s extension test, 2nd sign of Mennell)]
Δοκιμασία Gillet (δοκιμασία σταθεροποίησης του ιερού, δοκιμασία ομόπλευρης οπίσθιας στροφής) [Gillet’s (sacral fixation) test; ipsilateral posterior rotation test)
Δοκιμασία Gillis (Gillis’ test)
Δοκιμασία (ή σημείο) Goldthwait (Goldthwait’s test ή sign)
Δοκιμασία Grabard (Grabard test)
Δοκιμασία Lewin-Gaenslen (Lewin-Gaenslen test)
Δοκιμασία Mac-Nab : ισομετρική σύσπαση των απαγωγών του ισχίου (Mac-Nab test : isometric contraction of abductors )
Δοκιμασία Maitland (Maitland test )
Δοκιμασία (ή σημείο) Mennell (Mennell’s test ή sign)
Δοκιμασία με τον ασθενή σε ύπτια – καθιστή θέση [supine-sit test (long sitting test)]
Δοκιμασία ομόπλευρης κινητικής με τον ασθενή σε πρηνή θέση (ipsilateral prone kinetic test)
Δοκιμασία ομόπλευρης πρόσθιας στροφής (ipsilateral anterior rotation test)
Δοκιμασία ουραίας διάτμησης (caudal shear)
Δοκιμασία Patrick (ή Faber) (FABERE) [Patrick’s ή Faber (FABERE) test]
Δοκιμασία πίεσης της κορυφής του ιερού (δοκιμασία πρόσθιας – οπίσθιας αναπήδησης, δοκιμασία τρίποδα, δοκιμασία αναπήδησης με τον ασθενή σε πρηνή θέση) (sacral apex pressure test; posterior-anterior spring test; tripod test;  prone springing test)
Δοκιμασία πρόκλησης πόνου με συμπίεση των ιερολαγονίων (compression SIJ pain provocation test )
Δοκιμασία πρόκλησης πόνου στις ιερολαγόνιες με ώθηση του ιερού (sacral thrust pain provocation SIJ test)
Δοκιμασία πρόκλησης πόνου στις ιερολαγόνιες με ώθηση του μηριαίου (δοκιμασία ώθησης του μηριαίου) (femur thrust SIJ pain provocation test; thigh thrust test; fade test; posterior shear)
Δοκιμασία πρόκλησης πόνου στις ιερολαγόνιες με διάσταση (δοκιμασία διάστασης/διάτασης/σχισμής, δοκιμασία πρόσθιας σχισμής, δοκιμασία εγκάρσιου πρόσθιου stress) (distraction SIJ pain provocation test; distraction/gapping test; sacroiliac stretch test; anterior gapping test; transverse anterior stress test)
Δοκιμασία Smith-Peterson (Smith-Peterson test )
Δοκιμασία Stinchfield (Stinchfield test)
Δοκιμασία συμπίεσης του λαγονίου [pelvic rock (iliac compression) test]
Δοκιμασία σύνθλιψης των ιερολαγονίων αρθρώσεων (squish test; sacroiliac joint «squish» test)
Δοκιμασία σχισμής με τον ασθενή σε πρηνή θέση (δοκιμασία Hibbs) [prone gapping (Hibb’s) test]
Δοκιμασία (ή σημείο) Yeoman (Yeoman’s test ή sign)
Δοκιμασία φόρτισης με το ισχίο σε απαγωγή (hip abduction stress test)
Οπίσθια στροφή του λαγονίου με τον ασθενή σε ύπτια θέση (supine posterior rotation of the ilium)
Οπίσθια συστροφή (posterior torsion)
Παθητική έκταση και έσω στροφή του λαγονίου στο ιερό (passive extension and medial rotation of ilium on sacrum)
Παθητική κάμψη και έξω στροφή του λαγονίου στο ιερό (passive flexion and lateral rotation of ilium on sacrum)
Παθητική έξω στροφή του ισχίου (passive lateral rotation of hip)
Πρόσθια συστροφή (anterior torsion)
Πυελικός χειρισμός του Mazion (δοκιμασία πρόσθιου ανώνυμου) (Mazion’s pelvic maneuver; αnterior innominate test)
ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
Σημείο (ή δοκιμασία) γλουτού (sign ή test of the buttock)
Σημείο Derbolowsky (Derbolowsky sign)
Σημείο Erichsen (Erichsen’s sign)
Σημείο Laguere (Laguere’s sign)
Δοκιμασία Laguere (Laguere’s test)
Σημείο Piedallu (σημείο κλειδώματος, δοκιμασία κάμψης με τον ασθενή καθισμένο) (Piedallu’s sign; locking sign ή seated flexion test)
ΗΒΙΚΗ ΣΥΜΦΥΣΗ
Δοκιμασία Verral (δοκιμασία συμπίεσης ηβικής σύμφυσης)(Verral test; global pression on pubis)
Δοκιμασία επιβάρυνσης άνω-κάτω τμήματος ηβικής σύμφυσης (superoinferior symphysis pubic stress test)
Δοκιμασία (ή χειρισμός) φοινικόπτερου (φλαμίνγκο) (flamingo test ή maneuver)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ (SCAPULAR CLINICAL TESTS)

Ανύψωση της ωμοπλάτης (scapular elevation)
Δοκιμασία ανάκλησης της ωμοπλάτης (scapular retraction test)
Δοκιμασία έξω ολίσθησης της ωμοπλάτης [lateral scapular slide test (Kibler)]
Δοκιμασία επανατοποθέτησης της ωμοπλάτης (scapular reposition test)
Δοκιμασία πρόταξης της ωμοπλάτης [(scapular protraction test) (winging)]
Δοκιμασία υποβοήθησης της ωμοπλάτης (scapular assistance test)
Παθητική προσέγγιση της ωμοπλάτης (passive scapular approximation)

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΓΛΗΝΟΒΡΑΧΙΟΝΙΑΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ

Δοκιμασία Calloway (Calloway test)
Δοκιμασία Hamilton (Hamilton test)
Γληνοβραχιόνιο έλλειμμα έσω στροφής (glenohumeral internal rotation deficit; GIRD-Burkhart)  
Δοκιμασία «μανιβέλας» (crank test)
Δοκιμασία παθητικής περιαγωγής (passive circumduction test)
Δοκιμασία σημείου παλάμης και σημείου δακτύλου (palm sign test and finger sign test)
Δοκιμασία συμπίεσης - περιστροφής του Ellman (Ellman’s compression - rotation test)
Δοκιμασία τεταρτημορίου του ώμου (shoulder quadrant test)
Σημείο Bryant (Bryant sign)
Σημείο Codman (Codman sign)
Ταχεία δοκιμασία συνδυασμένης κίνησης (quick test of combined motion)
Χειρισμός ώμου του Mazion (Mazion’s shoulder maneuver)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΘΥΛΑΚΙΤΙΔΑΣ (BURSITIS TESTS)

Δοκιμασία (ή σημείο) Dawbarn (Dawbarn’s test ή sign)
Σημείο θυλακίτιδας (bursitis sign)
Σημείο υπακρωμιακής πίεσης - κομβίου (subacromial push-button sign)

ΡΗΞΗ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ (ROTATOR CUFF TEARS TESTS)

ΥΠΟΠΛΑΤΙΟΣ

Δοκιμασία «αγκαλιάς αρκούδας» (bear-hug test)
Δοκιμασία απογείωσης του Gerber (δοκιμασία απογείωσης, δοκιμασία Gerber) (Gerber’s lift off test; lift-off test; Gerber’s test)
Δοκιμασία υποπλατίου (subscapularis test)
Σημείο απομάκρυνσης από την κοιλιά (belly-off sign)
Σημείο καθυστέρησης έσω στροφής [internal rotation lag sign (IRLS)]
Σημείο συμπίεσης της κοιλιάς (σημείο Ναπολέοντα) (belly press/ Napoleon sign)

ΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΕΤΑΛΟ

Δοκιμασία απαγωγής μηδέν μοιρών (zero-degree abduction test)
Δοκιμασία ξεσμού του Appley (Apley’s scratch test)
Δοκιμασία (ή σημείο) πίπτοντος άνω άκρου (σημείο Codman) (drop arm test ή sign; Codman’s sign)
Δοκιμασία προστριβής (abrasion sign)
Δοκιμασία τάσης (drift test)
Δοκιμασία τριάδας του στροφικού πετάλου (rotator cuff triad test)
Δοκιμασία Whipple (Whipple test)
Σημείο Ludington (Ludington sign)

ΥΠΕΡΑΚΑΝΘΙΟΣ

Δοκιμασία γεμάτου δοχείου (full can test)
Δοκιμασία επώδυνου τόξου (painful arc test)
Δοκιμασία κλειδώματος (lock test)
Δοκιμασία πίεσης του υπερακανθίου (supraspinatus press test)
Δοκιμασία προστριβής της κορακοειδούς απόφυσης (coracoid impingement test)
Δοκιμασία Rent (ψηλαφητική δοκιμασία για την διάγνωση των ρήξεων του στροφικού πετάλου) (Rent test; palpation test for diagnosis of rotator cuff tears)
Δοκιμασία υπερακανθίου του Jobe (δοκιμασία άδειου δοχείου, σημείο ή δοκιμασία Jobe) (Jobe’s supraspinatus test; empty can test; Jobe sign; Jobe test)
Μη ειδική δοκιμασία υπερακανθίου (nonspecific supraspinatus test)
Σημείο καθυστέρησης έξω στροφής [external rotation lag sign (ERLS)]
Σημείο (ή δοκιμασία) οπίσθιας προστριβής (posterior impingement sign ή test)

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ

Δοκιμασία Patte (Patte’s test)
Δοκιμασία στρογγύλου μυός (teres test)

ΥΠΑΚΑΝΘΙΟΣ

Σημείο «ατόμου που φυσάει ένα κέρας» (hornblower sign)
Δοκιμασία «ατόμου που φυσάει ένα κέρας» (δοκιμασία Patte) (hornblower test; Patte’s test)
Δοκιμασία υπακανθίου (infraspinatus test)
Σημείο πτώσης (dropping sign)

ΜΑΚΡΑ ΚΕΦΑΛΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ (LONG HEAD OF BICEPS)

Δοκιμασία Abbott-Saunders (Abbott-Saunders test)
Δοκιμασία αναπήδησης (snap test)
Δοκιμασία DeAnquin (DeAnquin test)
Δοκιμασία εγκάρσιου βραχιονίου συνδέσμου (δοκιμασία των Booth και Marvel) (transverse humeral ligament test; Booth and Marvell test)
Δοκιμασία έλξης (traction test)
Δοκιμασία Gilcrest (Gilcrest test)
Δοκιμασία κολύμβησης (swim stroke test)
Δοκιμασία Lippman (Lippman test)
Δοκιμασία Ludington (Ludington test)
Δοκιμασία ARES και ARIS (LaFosse ARES και ARIS test)
Δοκιμασία συμπίεσης (compression test)
Δοκιμασία «σφυρίχτρας τραίνου» (railroad whistle test)
Δοκιμασία Speed (Speed test)
Δοκιμασία Yergason (Yergason test)
Μη ειδική δοκιμασία τένοντα δικεφάλου βραχιονίου (nonspecific biceps tendon test)
Σημείο Βeru (Beru Sign)
Σημείο Hueter (Hueter sign)

ΠΡΟΣΤΡΙΒΗ ΩΜΟΥ (SHOULDER INPINGEMENT TESTS)

Ανάστροφο σημείο προστριβής (δοκιμασία ανακούφισης από την προστριβή) (reverse impingement sign; impingement relief test)
Δοκιμασία έσω στροφής υπο αντίσταση (internal rotation resistance strenght test; IRRST)
Δοκιμασία Hawkins-Kennedy (Hawkins-Kennedy test)
Δοκιμασία προστριβής του Copeland (Copeland impingement test)
Δοκιμασία προστριβής του Yocum (Yocum’s impingement test)
Κλασικό σημείο προστριβής (σημείο προστριβής του Neer, σημείο Neer) (classic impingement sign; Neer’s impingement sign; Neer sign)
Δοκιμασία ένεσης στο σημείο προστριβής του Neer (Neer impingement injection test)
Κινηματική δοκιμασία έσω στροφής (kinetic medial rotation test)
Σημείο προστριβής (impingement sign)

Γληνοβραχιόνιο έλλειμμα έσω στροφής (glenohumeral internal rotation deficit ; GIRD-Burkhart)
Δοκιμασία ανακούφισης από την προστριβή (impingement relief test)
Δοκιμασία διασταυρούμενης προστριβής/οριζόντιας προσαγωγής (cross-over impingement/horizontal adduction test)
Δοκιμασία επώδυνου τόξου (painful arc test)
Δοκιμασία προστριβής της κορακοειδούς απόφυσης (coracoid impingement test)
Δοκιμασία κλειδώματος (lock test)
Δοκιμασία πρόσθιας προστριβής (anterior impingement test)
Δοκιμασία προστριβής της κορακοειδούς απόφυσης (coracoid impingement test)
Δοκιμασία ένεσης στο σημείο προστριβής του Neer (Neer impingement injection test)
Δοκιμασία «σφυρίχτρας τραίνου» (railroad whistle test)
Κλασικό σημείο προστριβής (classic impingement sign)
Σημείο (ή δοκιμασία) οπίσθιας προστριβής (posterior impingement sign ή test)
Σημείο προστριβής του Neer (σημείο Neer) (Neer impingement sign; Neer sign)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΡΗΞΗΣ ΑΝΩ ΕΠΙΧΕΙΛΙΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ [Superior Labral Pathology tests (SLAP TEARS)]

Δοκιμασία αναπήδησης (clunk test)
Δοκιμασία ενεργού συμπίεσης (δοκιμασία O’ Brien) (active compression test; O’ Brien test)
Δοκιμασία έξω στροφής του ώμου με υπό αντίσταση υπτιασμό του αντιβραχίου (resisted supination external rotation test)
Δοκιμασία επώδυνης αναπήδησης (painful jerk test)
Δοκιμασία Kim (Kim test)
Δοκιμασία κριγμού του Kibler (δοκιμασία Kibler) (Kibler’s grind test; Kibler test)
Δοκιμασία «μανιβέλας» για ρήξη του επιχείλιου χόνδρου (labral crank test)
Δοκιμασία παγίδευσης του «SLAP» («SLAP» prehension test)
Δοκιμασία παθητικής συμπίεσης (passive compression test)
Δοκιμασία πρόκλησης πόνου (pain provocation test)
Δοκιμασία πρόσθιας ολίσθησης (δοκιμασία πρόσθιας ολίσθησης του Kibler) [(anterior slide test) (Kibler); Kibler’s anterior slide test)]
Δοκιμασία SLAP του O’Driscoll (δυναμική δοκιμασία διάτμησης ανώτερου τμήματος επιχείλιου χόνδρου) (Mayo shear/O’Driscoll’s SLAP test; dynamic labral shear test)
Δοκιμασία Savoie (Savoie test)
Δοκιμασία Speed (Speed’s test)
Δυναμική δοκιμασία Speed (dynamic Speed’s test)
Δοκιμασία στροφικής συμπίεσης (δοκιμασία «μανιβέλας») (compression rotation test; crank test)
Δοκιμασία υπό αντίσταση κάμψης με τον ασθενή σε ύπτια θέση (supine flexion resistance test)
Δοκιμασία φόρτισης του δικεφάλου Ι (biceps load test Ι)
Δοκιμασία φόρτισης του δικεφάλου ΙΙ (biceps load test ΙΙ)
Προσθιο-οπίσθια δοκιμασία άνω τμήματος επιχείλιου χόνδρου [superior labrum anterior posterior (SLAP) test]

ΠΡΟΣΘΙΑ ΑΣΤΑΘΕΙΑ (Anterior instability shoulder tests)

Δοκιμασία δυναμικής μετατόπισης (dynamic relocation test)
Δοκιμασία δυναμικής στροφικής σταθερότητας (dynamic rotary stability test)
Δοκιμασία έκπληξης (δοκιμασία ενεργού απελευθέρωσης) [surprise test (active release test)]
Δοκιμασία μετατόπισης (δοκιμασία υπομοχλίου) [fulcrum (relocation) test]
Δοκιμασία μετατόπισης του Jobe (δοκιμασία Jobe, δοκιμασία/σημείο Fowler) [Jobe’s relocation test (Jobe test ή Fowler test/sign)]
Δοκιμασία πρόσθιας αστάθειας του Andrews (Andrew’s anterior instability test)
Δοκιμασία πρόσθιας αστάθειας (δοκιμασία Leffert) (anterior instability test; Leffert’s test)
Δοκιμασία πρόσθιας αστάθειας με τον ασθενή σε πρηνή θέση (prone anterior instability test)
Δοκιμασία πρόσθιας αστάθειας του Protzman (Protzman test for anterior instability)
Δοκιμασία πρόσθιας αστάθειας του Rockwood (Rockwood test for anterior instability)
Δοκιμασία πρόσθιας - οπίσθιας ολίσθησης (anterior - posterior glide test)
Δοκιμασία πρόσθιου συρταροειδούς των Gerber-Ganz (Gerber-Ganz anterior drawer test)
Δοκιμασία πρόσθιου συρταροειδούς (Lachman) [(anterior drawer test (Lachman)]
Δοκιμασία πρόσθιου–οπίσθιου συρταροειδούς (anterior – posterior drawer test)
Δοκιμασία ρίψης (throwing test)
Δοκιμασία Rowe για πρόσθια αστάθεια (Rowe test for anterior instability)
Δοκιμασία φόρτισης και μετατόπισης (δοκιμασία πρόσθιας/οπίσθιας μετακίνησης) (load and shift test; anterior/posterior translation test)
Δοκιμασία φόβου (με τον ασθενή σε ύπτια θέση) (πρόσθια δοκιμασία φόβου με τον ασθενή σε ύπτια θέση) [apprehension test (supine) [anterior apprehension test (with the patient supine)]
Πρόσθια δοκιμασία φόβου (με τον ασθενή σε πρηνή θέση)[anterior apprehension test (with the patient prone)]
Πρόσθια δοκιμασία φόβου (με τον ασθενή καθισμένο) [anterior apprehension test (with the patient seated)]
Δοκιμασία οστικού φόβου (bony apprehension test)
Δοκιμασία φόβου - μετατόπισης (apprehension – relocation test)
Δοκιμασία φόβου για πρόσθια παρεκτόπιση του ώμου (πρόσθια δοκιμασία φόβου, δοκιμασία «μανιβέλας») [apprehension test for anterior shoulder dislocation; anterior apprehension test (crank test)]

ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΣΤΑΘΕΙΑ (POSTERIOR INSTABILITY SHOULDER TESTS)

Δοκιμασία αναπήδησης (Jerk test)
Δοκιμασία αναπήδησης του Jahnke (Jahnke jerk test)
Δοκιμασία καταπόνησης του Norwood (Norwood stress test)
Δοκιμασία οπίσθιου συρταροειδούς (posterior drawer test)
Δοκιμασία οπίσθιου συρταροειδούς των Gerber-Ganz (Gerber-Ganz posterior drawer test)
Δοκιμασία οπίσθιας – κάτω πίεσης (posterior – inferior pressure test)
Δοκιμασία οπίσθιας αστάθειας (δοκιμασία οριζόντιας προσαγωγής/απαγωγής) (posterior instability test; horizontal adduction/abduction test)
Δοκιμασία οπίσθιας ολίσθησης (δοκιμασία οπίσθιας παρεκτόπισης) [posterior slide test [posterior dislocation test (PDT) (Neer and Welsh)]
Δοκιμασία οπίσθιου υπεξαρθρήματος (δοκιμασία Miniaci) (posterior subluxation test; Miniaci test)
Δοκιμασία Fukuda (Fukuda test)
Δοκιμασία ώθησης - έλξης (push-pull test)
Οπίσθια δοκιμασία φόβου (οπίσθια δοκιμασία φόρτισης και μετατόπισης (posterior apprehension test; posterior shift and load test)
Οπίσθια δοκιμασία φόβου με τον ασθενή σε όρθια θέση (posterior apprehension test with the patient standing)

ΚΑΘΕΤΗ (ΚΑΤΩ) ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΩΜΟΥ (INFERIOR MULTIDIRECTIONAL INSTABILITY)

Δοκιμασία Rowe για πολυκατευθυντική αστάθεια (Rowe test for multidirectional instability)
Δοκιμασία για κάτω αστάθεια του ώμου (σημείο αύλακας) [test for inferior shoulder instability (sulcus sign)]
Δοκιμασία κάτω συρταροειδούς (δοκιμασία κάτω αστάθειας με το άνω άκρο σε απαγωγή, δοκιμασία Feagin) [inferior apprehension test (abduction inferior stability test; ABIS; Feagin test]
Δοκιμασία Gagey (δοκιμασία υπεραπαγωγής, δοκιμασία  υπεραπαγωγής του Gagey) [Gagey’s test (hyperabduction test; Gagey’s hyperabduction test)]
Δοκιμασία κάτω φόβου [inferior apprehension test (abduction inferior stability (ABIS) test]

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΥΧΕΝΑ

Δοκιμασία ανακούφισης σκαληνού μυός (scalene relief test)
Δοκιμασία ανοίγματος και κλεισίματος του στόματος (opening and closing test)
Δοκιμασία Anvil (Anvil test)
Δοκιμασία απαγωγής του ώμου (δοκιμασία ανακούφισης από την συμπίεση νευρικής ρίζας, σημείο ή δοκιμασία Bacody)(shoulder abduction test; nerve root compression relief  test; Bakody’s sign ή test)
Δοκιμασία αρθρώσεων των δακτύλων (knuckle test)
Δοκιμασία αυχενικής διάτασης (δοκιμασία ανακουφιστικής διάτασης του αυχένα, δοκιμασία διάτασης) (cervical distraction test; cervical distraction relief  test; distraction test)
Δοκιμασία (ή σημείο) Brudzinski (δοκιμασία αυχένα του Brudzinski) (Brudzinski test, Brudzinski’s sign, Brudzinski’s neck sign, Brudzinski’s contralateral reflex sign, Brudzinski’s nape-of-the neck sign)
Δοκιμασία έκτασης του αυχένα (cervical extension test)
Δοκιμασία ενεργητικής στροφικής συμπίεσης του αυχένα (cervical active rotary compression test)
Δοκιμασία επίκρουσης του αυχένα (cervical percussion test)
Δοκιμασία κάμψης του αυχένα (cervical flexion test)
Δοκιμασία κατάποσης (swallowing test)
Δοκιμασία κατάσπασης (ή πίεσης) του ώμου [shoulder depression (ή press) test]
Δοκιμασία Kernig (Kernig test)
Δοκιμασία κοραιο-ακτινωτού αντανακλαστικού (ciliopupillary reflex test)
Δοκιμασία Libman (Libman’s test)
Δοκιμασία μέγιστης συμπίεσης του μεσοσπονδυλίου τρήματος (δοκιμασία μέγιστης συμπίεσης του αυχένα) (maximum compression of the intervertebral foramina test; test of maximum compression of the intervertebral foramina; maximum cervical compression test)
Δοκιμασία Naffziger (Naffziger-Jones) (Naffziger›s test; Naffziger-Jones test)
Δοκιμασία O’Donoghue (δοκιμασία αυχένα του O’ Donoghue) (O’Donoghue test;  O’Donoghue cervical test)
Δοκιμασία πλάγιας κάμψης του αυχένα (cervical lateral flexion test)
Δοκιμασία Ratschow-Boerger (Ratschow-Boerger test)
Δοκιμασία Soto-Hall (Soto-Hall test)
Δοκιμασία σπονδυλικής αρτηρίας του George (δοκιμασία De Klyn) (George vertebral artery test; De Klyn test)
Δοκιμασία Spurling (Spurling’s test)
Δοκιμασία στροφής του αυχένα (cervical rotation test)
Δοκιμασία συμπίεσης σε έκταση (extension compression test)
Δοκιμασία συμπίεσης σε κάμψη (flexion compression test)
Δοκιμασία συμπίεσης του αυχένα (δοκιμασία συμπίεσης) (cervical compression test; compression test)
Δοκιμασία συμπίεσης του  βραχιονίου πλέγματος (brachial compression test)
Δοκιμασία συμπίεσης του μεσοσπονδυλίου τρήματος (foraminal compression test; intervertebral foramina compression test)
Δοκιμασία συμπίεσης του Jackson (Jackson’s compression test)
Δοκιμασία σύσπασης σκαληνού μυός (scalene cramp test)
Δοκιμασία (ή χειρισμός) Valsalva (Valsalva test ή manouever)
Μη ειδική δοκιμασία λειτουργικότητας της ΑΜΣΣ
Παρατήρηση στροφής της ΑΜΣΣ (screening of cervical spine rotation)
Στροφή της κεφαλής σε μέγιστη έκταση (head rotation in maximum extension)
Στροφή της κεφαλής σε μέγιστη κάμψη (λειτουργική δοκιμασία ανώτερου τμήματος ΑΜΣΣ) (head rotation in maximum flexion; functional test of the upper cervical spine)
Τμηματική λειτουργικότητα ΑΜΣΣ (segmental function in the cervical spine)

ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ανάστροφο σημείο Spurling (reverse Spurling’s sign)
Σημείο Bikele (Bikele sign)
Σημείο (ή τριάδα) του Dejerine (Dejerine’s triad or sign)
Σημείο «κώδωνα» (doorbell sign)
Σημείο Lhermitte (Lhermitte’s sign)
Σημείο Rust (Rust’s sign)
Σημείο Tinel (Tinel’s sign)

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΜΥΟΣ

Δοκιμασία μήκους ελάσσονος θωρακικού μυός
Δοκιμασία μήκους μείζονος θωρακικού  μυός

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Δοκιμασία βραχυσκελούς σκολίωσης (scoliosis short leg test)
Δοκιμασία διαμέτρου του θώρακα (chest circumference test)
Δοκιμασία έκπτυξης του θώρακα (chest expansion test)
Δοκιμασία επίκρουσης της σπονδυλικής στήλης (spinal percussion test)
Δοκιμασία κινητικότητας των πλευρών (rib motion test)
Δοκιμασία κύφωσης με τον ασθενή στηριζόμενο στα χέρια και τα γόνατα (kyphosis test on hand and knees)
Δοκιμασία λειτουργικής ή δομικής σκολίωσης (functional ή structural scoliosis test)
Δοκιμασία Lewin (με τον ασθενή σε ύπτια θέση) (Lewin supine test)
Δοκιμασία μήκους  τετράγωνου οσφυικού μυός (quadratus lumborum length test)
Δοκιμασία πλάγιας ολίσθησης του McKenzie (McKenzie’s side glide test)
Δοκιμασία πρόσθιας κάμψης του Adams (Adams forward bend test)
Δοκιμασία σκολίωσης μικρής ημιλεκάνης (scoliosis small hemipelvis test)
Δοκιμασία στερνικής συμπίεσης (sternal compression test)
Δοκιμασία συμπίεσης των πλευρών (rib compression test)
Θέση του Adam (Adam’s position)
Οπίσθια θέση του Adam (posterior Adam’s position)
Σημείο Forestier (σημείο «χορδής τόξου» του Forestier) (Forestier’s sign; Forestier’s bowstring sign)
Σημείο Schepplemann (Schepplemann’s sign)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΟΜΣΣ

1.   ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Δοκιμασία αμφοτερόπλευρης ανύψωσης των σκελών (double leg raise test)
Δοκιμασία αμφοτερόπλευρης κατάσπασης των σκελών (bilateral leg lowering test)
Δοκιμασία αναπήδησης - ελατηρίου (springing test)
Δοκιμασία ανταλγικής κλίσης (ανταλγική θέση, σημείο Vanzetti, σημείο πλάγιας κάμψης) (antalgic lean sign; antalgic posture; Vanzetti’s sign; lateral bending sign)
Δοκιμασία απιοειδούς μυός (piriformis test)
Δοκιμασία βάδισης στα ακροδάκτυλα και την πτέρνα (tiptoe and heel walking test)
Δοκιμασία Baker (Baker’s test)
Δοκιμασία Bechterew (Bechterew’s test)
Δοκιμασία Belt (δοκιμασία υποστηριζόμενης πρόσθιας κάμψης της οσφύος ((Belt test; supported forward bend test)
Δοκιμασία Breig-Troup (Breig-Troup test)
Δοκιμασία Bragard (Bragard’s test)
Δοκιμασία διάτασης του μηριαίου νεύρου (femoral nerve stretch)
Δοκιμασία εδράνου του Burn (Burn’s bench test)
Δοκιμασία έλξης μηριαίου νεύρου (femoral nerve traction test)
Δοκιμασία εμβύθισης (slump test)
Δοκιμασία επίκρουσης (δοκιμασία επίκρουσης ακανθωδών αποφύσεων (manual percussion test; spinous process tap test)
Δοκιμασία Hoover (Hoover test)
Δοκιμασία κάμψης του γόνατος (knee flexion test)
Δοκιμασία κάμψης του γόνατος με τον ασθενή σε πρηνή θέση (prone knee flexion test)
Δοκιμασία κατάσπασης των σκελών (leg lowering test)
Δοκιμασία Kemp (Kemp’s test)
Δοκιμασία Kernig (Kernig test)
Δοκιμασία Lewin (Lewin’s test)
Δοκιμασία Magnuson (Magnuson’s test)
Δοκιμασία Marxer (Marxer’s test)
Δοκιμασία Milgram (Milgram’s test)
Δοκιμασία μονοποδικής στήριξης [stork standing test (οne leg standing extension test)]
Δοκιμασία μορφολογίας των γλουτών (gluteal skyline test)
Δοκιμασία Nachlas (κάμψη γόνατος/διάταση τετρακεφάλου) (Nachlas’ test; knee flexion mobility/quadriceps length)
Δοκιμασία (ή σημείο) Naffziger (δοκιμασία Naffziger-Jones) (Naffziger’s test ή sign; Naffziger-Jones test)
Δοκιμασία O’ Connell (O’ Connell’s test)
Δοκιμασία οσφυοϊερού stress (lumbosacral stress test)
Δοκιμασία Pheasant (Pheasant test)
Δοκιμασία πλήξης του γλουτού του Lewin (Lewin punch test)
Δοκιμασία Pre-Marxer (Pre-Marxer test)
Δοκιμασία «πτερνίσματος» του Lewin (Lewin snuff test)
Δοκιμασία ριζαλγίας με τον ασθενή καθισμένο (sitting root test)
Δοκιμασία (ή σημείο) Sicard (Sicard’s test ή sign)
Δοκιμασία Smith-Peterson (Smith-Peterson test)
Δοκιμασία Soto-Hall (Soto-Hall test)
Δοκιμασία σπόγγου (sponge test)
Δοκιμασίες συμπίεσης και διάστασης (compression and distraction tests)
Δοκιμασία τεταρτημορίου (quadrant test)
Δοκιμασία τμηματικής αστάθειας (segmental instability test)
Δοκιμασία τμηματικής λειτουργίας ΘΜΣΣ-ΟΜΣΣ (test of segmental function in thoracic/lumbar spine)
Δοκιμασία υπερέκτασης της οσφύος (low back hyperextension test)
Δοκιμασία Fajersztajn (δοκιμασία ανύψωσης διασταυρωμένου- τεντωμένου κάτω άκρου (Fajersztajn test; cross-leg straight-leg-raising test)

2.   ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Σημείο Adam (Adam’s sign)
Σημείο Amoss (Amoss sign)
Σημείο αναστροφής (flip sign)
Σημείο Anghelescu (Anghelescu sign)
Σημείο Beery (Beery’s sign)
Σημείο Bonnet (σημείο απιοειδούς μυός) (Bonnet’s sign; piriformis sign)
Σημείο Cox (Cox sign)
Σημείο Deyerle (δοκιμασία τάσης ισχιακού νεύρου του Deyerle,  δοκιμασία τάσης ισχιακού νεύρου των Deyerle – May) (Deyerle’s sign; Deyerle’s sciatic tension test; Deyerle-May sciatic tension test)
Σημείο Duchenne (Duchenne’s sign)
Σημείο γλουτού (sign of the buttocks)
Σημείο Demianoff (Demianoff’s sign)
Σημείο Dejerine (τριάδα του Dejerine) (Dejerine’s sign; Dejerine’s triad)
Σημείο Forestier (Forestier’s sign)
Σημείο (ή δοκιμασία) Goldthwait (Goldthwait’s sign ή test)
Σημείο ηβικής σύμφυσης (symphyseal sign)
Σημείο Lindner (Lindner’s sign)
Σημείο Lorenz (Lorenz sign)
Σημείο Louvel (Louvel sign)
Σημείο λυγισμού (buckling sign)
Σημείο Minor (Minor’ sign)
Σημείο παρειάς (φαινόμενο παρειάς του Brudzinski) (cheek sign; Brudzinski’s cheek phenomenon)
Σημείο σπονδυλικής στήλης (spine sign)
Σημείο Thomsen (δοκιμασία κάμψης του γόνατος με τον ασθενή σε πρηνή θέση (Thomsen sign; prone knee flexion test)
Σημείο (ή δοκιμασία) Turyn (Turyn’s sign ή test)
Σημείο υπόκλισης του Neri (Neri’s bowing sign)
Σημείο (ή δοκιμασία) «χορδής τόξου» ( δοκιμασία Cram, δοκιμασία πίεσης ιγνυακού βόθρου) (bowstring sign ή test; Cram’s test; popliteal pressure test)
Σημείο Vanzetti (Vanzetti sign)
Σημείο Villaret (Villaret’s sign)

3.   ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ LASEQUE

Ανάστροφη δοκιμασία Laseque (δοκιμασία Laseque μηριαίου νεύρου) [reverse Laseque test (femoral nerve Laseque test)]
Διασταυρούμενη δοκιμασία Laseque (αντίπλευρο σημείο Laseque, διασταυρωμένο Laseque, δοκιμασία ικανοποιητικής ανύψωσης του κάτω άκρου, δοκιμασία ικανοποιητικής ανύψωσης του κάτω άκρου του Fajersztajn, δοκιμασία Fajersztajn, δοκιμασία τεντωμένου κάτω άκρου με τον ασθενή ξαπλωμένο, σημείο Laseque-Moutaud-Martin, σημείο διασταύρωσης (Evans), φαινόμενο ισχιακού νεύρου] (crossed Laseque test; contralateral Laseque sign, crossed Laseque; cross-over Laseque, well-leg raising test, Fajersztajn’s «well leg raising» test, Fajersztajn test, prostrate leg-raising test,  Laseque-Moutaud-Martin sign), cross-over sign (Evans)], sciatic phenomenon)
Διαφορική δοκιμασία Laseque (Laseque differential test)
Δοκιμασία ανύψωσης τεντωμένου κάτω άκρου (σημείο Laseque) (Straight-leg raising test; Laseque’s sign; SLR)
Δοκιμασία βίαιης κάμψης (forced flexion test)
Δοκιμασία (ή σημείο) Demianoff) (Demianoff’s test/sign)
Δοκιμασία αναπήδησης Laseque (Lasegue’s rebound test)
Δοκιμασία  Laseque με τον ασθενή καθισμένο [(Laseque’s sitting test (sitting straight leg raising test)]
Δοκιμασία Laseque με τον ασθενή σε όρθια θέση (Laseque test with the patient standing)
Τροποποιημένη δοκιμασία ανύψωσης τεντωμένου κάτω άκρου (modified straight leg raising test)

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

Δοκιμασία Adson ή χειρισμός σκαληνού μυός (Adson’s test ή scalene maneuver)
Δοκιμασία (ή χειρισμός) Allen (Allen maneuver ή test)
Δοκιμασία διαλείπουσας χωλότητας (intermittent claudication test)
Δοκιμασία έλξης (traction test)
Δοκιμασία καταπόνησης κατά την ανύψωση του βραχίονα (χειρισμός του Roos ή δοκιμασία ανύψωσης των άνω άκρων του Roos) [Elevated Arm Stress Test (EAST); Roos maneuver ή hands up test]
Δοκιμασία προκλητής ανύψωσης (provocative elevation test)
Δοκιμασία υπεραπαγωγής (hyperabduction test)
Δοκιμασία Wright (Wright’s test)
Παραλλαγή της δοκιμασίας Adson του Travell (Τravell’s variation on Adson’s test)
Πλευροκλειδικός χειρισμός (πλευροκλειδική δοκιμασία, δοκιμασία στρατιωτικού αορτήρα, δοκιμασία πλευροκλειδικού συνδρόμου) (costoclavicular maneuver ή test; military brace test; costoclavicular syndrome test)
Χειρισμός του Halstead (Halstead maneuver)Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες