Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Ιστολογικά ευρήματα εντοπισμένης σκληροδερμίας

Η ιστολογική εικόνα της ΕΣ δεν μπορεί να διακριθεί από του ΣΣκ. Ιστολογικά, η διαδρομή της ΕΣ μπορεί να διακριθεί σε 2 στάδια : σ΄ένα πρώιμο φλεγμονώδες και σ΄ένα όψιμο σκληρυντικό στάδιο.

Οι πρώιμες φλεγμονώδεις αλλοιώσεις, οι οποίες παρατηρούνται κυρίως στις ιόχροες παρυφές των αλλοιώσεων, χαρακτηρίζονται από πυκνές, παχειές δεσμίδες κολλαγόνου με φλεγμονώδεις διηθήσεις, κυρίως από λεμφοκύτταρα, πλασματοκύτταρα, μακροφάγα, ηωσινόφιλα και μαστοκύτταρα, στο δικτυωτό χόριο μεταξύ των κολλαγόνων δεσμίδων και γύρω από αιμοφόρα αγγεία (Torres J and Sanchez JL, 1998). Παρόμοια, αλλά εντονότερη από την παρατηρούμενη στην επιδερμίδα, φλεγμονώδης διήθηση παρατηρείται στο υποδόριο λίπος.

Στο όψιμο σκληρυντικό στάδιο, η φλεγμονώδης διήθηση εξαφανίζεται, εκτός από μερικές περιοχές του υποδορίου. Οι κολλαγόνες δεσμίδες είναι παχυσμένες, πυκνότερες και κυτταροπενικές. Οι εξωκρινείς αδένες ατροφούν και περιβάλλονται από νεοσχηματισθέν κολλαγόνο και φαίνονται να κείνται υψηλότερα στο δέρμα από το φυσιολογικό, λόγω αντικατάστασης του υποδόριου λίπους από το νεοσχηματισθέν κολλαγόνο. Υπάρχουν ελάχιστα αγγεία, τα οποία συχνά παρουσιάζουν ίνωση του τοιχώματος και στένωση του αυλού.

Η περιτονία η οποία διαχωρίζει το υποδόριο λίπος είναι παχυσμένη λόγω της παρουσίας της φλεγμονώδους διήθησης και της εναπόθεσης του νεοσχηματισθέντος κολλαγόνου. Μεγάλες περιοχές υποδόριου λίπους αντικαθίστανται από νεοσχηματισθέν κολλαγόνο.

Οι αγγειακές αλλοιώσεις είναι ήπιες στην επιδερμίδα και τον υποδόριο ιστό στην διάρκεια του πρώιμου φλεγμονώδους σταδίου και συνίστανται σε διόγκωση του ενδοθηλίου και οίδημα των αγγειακών τοιχωμάτων. Ακόμα, και οι περιτονίες των γραμμωτών μυών μπορεί να παρουσιάζουν σημεία ίνωσης.

Οι μυϊκές ίνες παρουσιάζουν κενοτόπια και διαχωρίζονται μεταξύ τους από οίδημα και εστιακή συγκέντρωση φλεγμονωδών κυττάρων. Οι εγκατεστημένες αλλοιώσεις στην επιδερμίδα μπορεί να παρουσιάζουν διάφορους βαθμούς ατροφίας και περιστασιακά ακάνθωση, υπομελάγχρωση ή υπερμελάγχρωση της βασικής στιβάδας της επιδερμίδας.

Σε όψιμα στάδια, οι κολλαγόνες δεσμίδες του δέρματος γίνονται βελονοειδείς και σκληρυντικές, ο αριθμός των πυρήνων μειώνεται και ο ινωτικός ιστός πολλαπλασιάζεται και επεκτείνεται μέσα στο υποδόριο λίπος, οδηγώντας σε πάχυνση ολόκληρου του δέρματος (Uziel Y et al, 1994a).

Το βάθος των δερματικών αλλοιώσεων είναι σημαντικό για την διάκριση των διάφορων υπότυπων της μορφέα μεταξύ τους (Peterson LS et al, 1995). Η μορφέα κατά πλάκες προσβάλλει τους επιπολής ιστούς, κυρίως το δέρμα και ενίοτε τον υποδόριο ιστό, ενώ η γραμμική μορφέα, το δέρμα, τον υποδόριο ιστό, τους μυς και τα υποκείμενα οστά. Οι τύποι της εν τω βάθει μορφέα συνήθως δεν προσβάλλουν τις επιφανειακές στιβάδες του δέρματος, αλλά τις εν τω βάθει στιβάδες, τον υποδόριο ιστό, την περιτονία ή τους επιφανειακούς μυς. Η ηωσινοφιλική περιτονιίτιδα προσβάλλει τους εν τω βάθει υποδόριους ιστούς με σκλήρυνση και φλεγμονώδεις διηθήσεις, αλλά φείδεται του δέρματος.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες