Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Ηωσινοφιλική περιτονιίτιδα

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΙΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ :

 • Γραμμική σκληροδερμία
 • Ελάστωση προσώπου
 • Ηωσινοφιλία
 • Μορφέα
 • Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα
 • Συστηματική σκληροδερμία
 • Σύνδρομο ηωσινοφιλίας – μυαλγίας
 • Σύνδρομο τοξικού ελαίου (TOS)

Συστηματική σκληροδερμία. Κλινικά, η ηωσινοφιλική περιτονιίτιδα έχει πολλές ομοιότητες με την συστηματική σκληροδερμία, με τις εξής όμως διαφορές : 

 • Ανταποκρίνεται θεαματικά στα κορτικοειδή
 • Συσχετίζεται με προηγηθείσα φυσική καταπόνηση
 • Δεν συνοδεύεται από φαινόμενα Raynaud
 • Δεν προσβάλλει την επιδερμίδα και τα εξαρτήματά της και ιδιαίτερα τις φάλαγγες των χεριών
 • Το δέρμα δεν είναι στιλπνό, σκληρό και ατροφικό και τηλεαγγειεκτασίες, ανωμαλίες των περιονυχιαίων αγγείων και μεταβολές της χροιάς απουσιάζουν
 • Συνήθως δεν προσβάλλει εσωτερικά όργανα, αν και ενίοτε προσβάλλει εσωτερικά όργανα και συνοδεύεται από αρθρίτιδα παρόμοια με νεναική ιδιοπαθή αρθρίτιδα
 • Αναπτύσσεται ταχέως, ενώ η συστηματική διάχυτη σκληροδερμία, προοδευτικά και με βραδύτερο ρυθμό
 • Η μαγνητική τομογραφία και η βιοψία αποκαλύπτουν έντονη πάχυνση της περιτονίας
 • Εχει χαρακτηριστικά εργαστηριακά ευρήματα, δηλ. αύξηση της ΤΚΕ και της IgG και συχνά εντυπωσιακή ηωσινοφιλία στο περιφερικό αίμα και την περιτονία των μυών.

Σύνδρομο τοξικού ελαίου (TOS)- σύνδρομο ηωσινοφιλίας - μυαλγίας (EMS). Χαρακτηρίζονται από πάχυνση του δέρματος, η οποία έχει εντυπωσιακές κλινικές και ιστοπαθολογικές ομοιότητες με την ηωσινοφιλική περιτονιίτιδα, αλλά φείδεται του προσώπου, των χεριών και των ποδιών. Η ηωσινοφιλική περιτονιίτιδα κλινικά και ιστολογικά εντοπίζεται στην περιτονία, ενώ το EMS και το TOS μπορεί να συνδέονται με περιτονιίτιδα, αλλά έχουν και άλλες εκδηλώσεις (ιδιαίτερα καρδιοπνευμονικές και νευρομυϊκές), οι οποίες απουσιάζουν στην ηωσινοφιλική περιτονιίτιδα :

 • Βλεννογονοδερματικές αλλοιώσεις (κνίδωση, δερμογραφισμός, κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα, βλεννίνωση, αλωπεκία)
 • Νευρομυϊκές επιπλοκές (μυαλγία/μυοπάθεια, σοβαρές κράμπες, περιφερική νευροαισθητήρια νευροπάθεια, πολλαπλή μονονευρίτιδα, διαταραχές αναγνώρισης)
 • Καρδιοπνευμονικές επιπλοκές (πνευμονίτιδα, δυσλειτουργία αναπνευστικών μυών, πνευμονική υπέρταση)
 • Γαστρεντερικές διαταραχές
 • Εντονη κόπωση
 • Sicca complex
 • Αύξηση αλδολάσης, LDH και ηπατικών ενζύμων στον ορό

Τα κορτικοειδή βελτιώνουν την δερματική προσβολή στο 88% των ασθενών με ηωσινοφιλική περιτονιίτιδα, αλλά έχουν μερικό μόνον αποτέλεσμα στο EMS. Θάνατοι παρατηρούνται μόνο σε ασθενείς με ΕMS.

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα. Η ηωσινοφιλική περιτονιίτιδα μπορεί να έχει σαν πρώτη εκδήλωση δυσκαμψία, πόνους και συγκάμψεις των μικρών αρθρώσεων των χεριών και πάχυνση του δέρματος, συμμετρική πολυαρθρίτιδα και οροαρνητική φλεγμονώδη πολυαρθρίτιδα. Οι εκδηλώσεις αυτές μπορεί να αποδοθούν σε ΝΙΑ. Η απουσία κλινικών σημείων και συμπτωμάτων πραγματικής αρθρίτιδας και η χαρακτηριστική εικόνα της πάχυνσης του δέρματος προσανατολίζουν την σωστή διάγνωση.

Νοσήματα συνδεόμενα με συγκάμψεις αρθρώσεων. Η ηωσινοφιλική περιτονιίτιδα μπορεί να έχει σαν πρώτη εκδήλωση πολλαπλές συγκάμψεις των αρθρώσεων, χωρίς δερματικές αλλοιώσεις ή/και αρθρίτιδα , γι΄αυτό και πρέπει να μπαίνει στη ΔΔ των νοσημάτων που συνδέονται με συγκάμψεις στην παιδική ηλικία.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες