Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Ιδιοπαθής σκολίωση

Στα παιδιά είναι ανώδυνη. Εάν είναι επώδυνη, πρέπει να βάζει στη σκέψη υποκείμενα νοσήματα, όπως λοίμωξη, δισκίτιδα ή όγκους. Στην πλειοψηφία τους, τα ιδιοπαθή κυρτώματα στρέφονται προς τα δεξιά, εντοπίζονται στη ΘΜΣΣ και είναι πολύ συχνότερα από τα αριστερά κυρτώματα. Το 90% των σκολιώσεων χαρακτηρίζονται ως ιδιοπαθή και απαντώνται σε 3πλάσια συχνότητα στα κορίτσια, παρά τα αγόρια. Τα αριστερά θωρακικά κυρτώματα συνήθως συνδέονται με υποκείμενη ανωμαλία (ασυμπτωματικό συρίγγιο, όγκοι νωτιαίου μυελού, νευρομυϊκά νοσήματα, κ.ά.).

Οι ασθενείς με επώδυνο αριστερό θωρακικό κύρτωμα πρέπει να υποβάλλονται σε ενδελεχή μυοσκελετική και νευρολογική εκτίμηση. Εάν υπάρχει υποψία οστικής ανωμαλίας πρέπει να γίνεται σπινθηρογράφημα οστών με Tc99m ενώ, εάν υπάρχει υποψία ενδομυελικού όγκου ή ενδοσπονδυλικής ανωμαλίας, μαγνητική τομογραφία.

 Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες