Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Φυματιώδης δακτυλίτιδα

 1. Εγχόνδρωμα
 2. Σάρκωμα 
 3. Υπερπαραθυρεοειδισμός
 4. Αιμοσφαιρινοπάθειες 
 5. Λευχαιμία
 6. Αιματογενής οστεομυελίτιδα : Η φυματιώδης οστεομυελίτιδα υποδύεται αιματογενή οστεομυελίτιδα, δεδομένου ότι συχνά τα κλινικά της ευρήματα δεν είναι ειδικά και έχει παρόμοια ακτινολογική εικόνα, γι’ αυτό και συχνά παραβλέπεται.
 7. Πυογενείς λοιμώξεις: Στο 50% των ασθενών με φυματιώδη οστεομυελίτιδα επιπροστίθεται πυογενής λοίμωξη η οποία μπορεί να συγκαλύψει την πρωτοπαθή εστία. Η διάκριση από πυογενείς λοιμώξεις γίνεται από την επέκταση της λοίμωξης στη διαφυση. Οι πυογενείς λοιμώξεις που εξορμώνται από τις μεταφύσεις των σωληνωτών οστών γενικά δεν επεκτείνονται κατά μήκος της επίφυσης.
 8. Συφιλιδική δακτυλίτιδα. Είναι αμφοτερόπλευρη και συμμετρική και δύσκολο να διακριθεί από την φυματιώδη.  Συνοδεύεται συνήθως από εντονότερη περιοστίτιδα, ηπιότερη διόγκωση των μαλακών μορίων και, λιγότερο συχνά, σχηματισμό απολύματος (Feldman F et al, 1971).Η φυματιώδης δακτυλίτιδα εμφανίζεται συνήθως σε παιδιά ηλικίας 1-6 ετών, ενώ η συγγενής σύφιλη, στη διάρκεια του πρώτου έτους της ζωής.
 9. Σαρκοείδωση: Μπορεί να υποδυθεί φυματίωση, δεδομένου ότι μπορεί να προκαλέσει καλά οριοθετημένες κυστικές αλλοιώσεις στις φάλαγγες των δακτύλων, όχι όμως διάσπαση του οστού και περιοστίτιδα.
 10. Ιδιοπαθής ή «ρευματική» τενοντοελυτρίτιδα: Η φυματιώδης δακτυλίτιδα αποδίδεται συχνά σ’ αυτήν, ιδιαίτερα όταν είναι η πρώτη εκδήλωση λοίμωξης από β.Koch και προσβολή του πνεύμονα απουσιάζει.
 11. Εγχόνδρωμα : Πρέπει να μπαίνει στη σκέψη εάν έχει προσβληθεί ένα μεμονωμένο οστούν και απεικονίζονται καλά οριοθετημένες ακτινοδιαυγαστικές περιοχές διεσπαρμένες σ’ όλη την έκταση των σωληνωδών οστών, αν και οι αλλοιώσεις αυτές τείνουν να είναι μεγαλύτερες από τις μικρές κύστεις οι οποίες παρατηρούνται στη φυματίωση.
 12. Αιμοσφαιρινοπάθειες : Μπορεί να προκαλέσουν διόγκωση των σωληνωδών οστών των χεριών, λέπτυνση του φλοιού και τράχυνση των οστεοδοκίδων οφειλόμενη σε αύξηση της αιμοποιητικής δραστηριότητας. Πάντως, οι αιμοσφαιρινοπάθειες, σε αντίθεση με την φυματίωση, προσβάλλουν σε παρόμοιο βαθμό όλα τα οστά των χεριών και δεν χαρακτηρίζονται από κυστικές αλλοιώσεις και περιοστίτιδα.


Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες