Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Φαινόμενα Raynaud: Επιδημιολογία

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ RAYNAUD: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Επίπτωση 

Η πραγματική επίπτωση των RP δεν είναι γνωστή, δοθέντος ότι δεν υπάρχουν καλώς προσδιορισμένες και καθιερωμένες διαγνωστικές δοκιμασίες. Σύμφωνα με μελέτες σε διάφορους πληθυσμούς, η επίπτωση των RP κυμαίνεται από 3-20% στις γυναίκες, και 3-14%, στους άνδρες. Το σχετικά μεγάλο εύρος της επίπτωσης των RP αντανακλά, εν μέρει, τους πληθυσμούς που έχουν μελετηθεί.

Επίπτωση RP στις διάφορες χώρες

  • Γαλλία 17%
  • ΗΠΑ 5% [Maricq HR et al, 1993]
  • Τουρκία 2-5% [Cakir N et al, 2008]
  • Ελλάδα 0.9% άρρενες, 6.4% θήλεις [Voulgari PV et al, 2000]
  • Ιαπωνία 3.3% άρρενες, 2.5 % θήλεις [Harada N et al, 1991]
  • Νέα Ζηλανδία 4.9% άρρενες, 18.8 % θήλεις [Purdie G et al, 2009]
  • Ουγγαρία 6% [Czirjak L et al, 2005]
  • Αφρο-Αμερικανοί 3 % [Gelber AC et al, 1999]

Ποια είναι η επίπτωση των RP στα παιδιά ;

Στα παιδιά, τα RP είναι συχνότερα στις θήλεις, ιδιαίτερα ηλικίας 12, κατά μέσον όρο, ετών [Nigrovic PA et al, 2003]. Σε μία μελέτη 720 παιδιών ηλικίας 12-15 ετών η επίπτωση των RP ήταν 15% [Jones GT et al, 2003].

Ποια είναι η συχνότητα των RP στις γυναίκες ;

Τα RP είναι συχνότερα στις νέες γυναίκες και στα μέλη οικογενειών με RP [Freedman RR et al, 1996].

Ποια είναι η επίπτωση των RP στους ηλικιωμένους ;

Σε μία ανασκόπηση η επίπτωση των RP σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών ήταν 0.1-1 % [Ling SM and Wigley FM, 1999].

Πότε παρουσιάζονται τα RP ;

Τα RP συνήθως παρουσιάζονται πρώιμα στη ζωή, αλλά η επίπτωσή τους στη συνέχεια φαίνεται ότι παραμένει σχετικά σταθερή σ΄όλη την διάρκεια της ζωής [Silman A et al, 1990].

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την επίπτωση των RP ;

Η επίπτωση των RP σε ορισμένους πληθυσμούς επηρεάζεται από το κλίμα της μελετηθείσας περιοχής [Maricq HR et al, 1997].

 

LAST UPDATE 18/4/13Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες