Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Διαγνωστικά κριτήρια πρωτοπαθών φαινομένων Raynaud

  • Αγγειοσυσπαστικού τύπου επεισοδιακή μεταβολή του χρώματος του δέρματος των δακτύλων των χεριών και σπανιότερα των ποδιών, μετά από επίδραση ψυχρού ή συγκινησιακού ερεθίσματος
  • Αμφοτερόπλευρη προσβολή
  • Φυσιολογικές σφύξεις των ψηλαφητών αρτηριών
  • Ελάχιστες ή καθόλου γαγγραινώδεις αλλοιώσεις
  • Απουσία πρωτοπαθούς αιτιολογικής νόσου ή διαταραχής
  • Διάρκεια συμπτωμάτων 2 ή περισσότερα χρόνια


Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες