Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Διαγνωστικά κριτήρια πορφύρας Henoch-Schonlein

Α)   ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (ACR)

  1. Ηλικία ασθενούς <20 ετών
  2. Ψηλαφητή πορφύρα
  3. Κοιλιακός πόνος ή γαστρεντερική αιμορραγία
  4. Εξωαγγειακά ή περιαγγειακά κοκκιοκύτταρα στη βιοψία

Για την διάγνωση απαιτούνται 2 ή περισσότερα κριτήρια.

Β)  CHAPELL HILL CONSENSUS GROUP

1.   Αγγειΐτιδα μικρών αγγείων με εναποθέσεις IgA

Γ)  HELANDER ET AL

1.   Εναπόθεση IgA στα τοιχώματα των αγγείων (στον άμεσο ανοσοφθορισμό)
2.   Ηλικία ασθενούς <20 ετών
3.   Προσβολή ΓΕΣ
4.   Προηγηθείσα λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού σωλήνα
5.   Μεσαγγειοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα με/ή χωρίς εναποθέσεις IgA

Για την διάγνωση απαιτούνται 3 ή περισσότερα κριτήρια

Δ)   MICHEL ET AL

1.   Ψηλαφητή πορφύρα
2.   Ισχαιμία εντέρου
3.   Γαστρεντερική αιμορραγία
4.   Αιματουρία
5.   Ηλικία ασθενούς στην έναρξη <20 ετών
6.   Απουσία φαρμάκων σαν εκλυτικών παραγόντων

Για την διάγνωση απαιτούνται 3 ή περισσότερα κριτήρια.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες