Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Διαγνωστικά κριτήρια μικτής νόσου του συνδετικού ιστού (Sharp, 1972)

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Σοβαρή μυοσίτιδα

Πνευμονική προσβολή (ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω) :

  • Ελάττωση DLCO <70% του φυσιολογικού
  • Πνευμονική υπέρταση
  • Υπερπλαστικές αγγειακές αλλοιώσεις στη βιοψία του πνεύμονα

Φαινόμενα Raynaud ή υποκινητικότητα οισοφάγου

Διόγκωση των χεριών ή σκληροδακτυλία

Θετικά αντι-U1 RnP σε υψηλούς τίτλους (≥ 1:1.000) και θετικά αντι-Sm 

ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Α.   4 μείζονα κριτήρια

  • Θετικά αντι-Ui RNP με αντι-ΕΝΑ ≥ 1:4.000

Αποκλεισμός : Θεικά αντι-Sm (με ανοσοδιάχυση)

Δυνατή διάγνωση :

  • Α.  3 μείζονα κριτήρια
  • Β.  2 μείζονα κριτήρια (1 ή περισσότερα από τα #1, #2 και #3) και 2 ελάσσονα κριτήρια
  • Θετικά αντι-U1 RNP με αντι-ΕΝΑ ≥1:1.000

Πιθανή διάγνωση :

  • Α.  3 μείζονα κριτήρια
  • Β.  2 μείζονα κριτήρια + θετικά αντι-U1 RNP με αντι-ΕΝΑ ≥1:1.000
  • Γ.  1 μείζον κριτήριο και 3 ελάσσονα κριτήρια + θετικά αντι-U1 RNP με αντι-ΕΝΑ ≥1:1.000   

 

 

 Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες