Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Διαγνωστικά κριτήρια κοκκιωμάτωσης Wegener

  1. Φλεγμονή ρινός ή στόματος (Επώδυνα ή ανώδυνα έλκη στόματος ή πυώδες ή αιματηρό ρινικό έκκριμα)
  2. Παθολογική α/α θώρακα (Οζίδια, σταθερές διηθήσεις ή κοιλότητες)
  3. Παθολογικό ίζημα ούρων (Μικροαιματουρία (>5 ερυθρά αιμοσφαίρια/οπτικό πεδίο) ή ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι)
  4. Κοκκιωματώδης φλεγμονή (Κοκκιωματώδης φλεγμονή του τοιχώματος μιας αρτηρίας ή της εξωαγγειακής ή περιαγγειακής περιοχής μιας αρτηρίας ή ενός αρτηριολίου)

Η διάγνωση απαιτεί την παρουσία 2/4 κριτηρίων. Η παρουσία οποιωνδήποτε 2 ή περισσότερων κριτηρίων έχει ευαισθησία 82.2% και ειδικότητα, 92%

Τροποποιημένο από : Leavitt RY, Fauci AS, Bloch DA et al: The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification of Wegener’s granulomatosis. Arthritis Rheum 33:1101, 1990.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες