Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Διαφορική διάγνωση εντοπισμένης σκληροδερμίας

Συστηματική σκληροδερμία.Οι τοπικές μορφές σκληροδερμίας πρέπει να διαχωρίζονται από τις αλλοιώσεις της ΣΣκ. Η γραμμική σκληροδερμία κυριαρχεί στα παιδιά με εντοπισμένη σκληροδερμία. Οι αλλοιώσεις του είναι περιγεγραμμένες, με ευδιάκριτα όρια, και περιορίζονται σε ένα μόνο μέλος, σε αντίθεση με την ΣΣκ, όπου είναι περισσότερο εκτεταμένες. Μεγαλύτερη διαγνωστική δυσκολία προκύπτει στη διάκριση της ΣΣκ από τις διάχυτες αλλοιώσεις των υπότυπων της εν τω βάθει μορφέα με περιφερική κατανομή. Στους ασθενείς αυτούς, σε αντίθεση με την ΣΣκ, φαινόμενα Raynaud σπανίζουν, ενώ κλινικές ενδείξεις προσβολής εσωτερικών οργάνων απουσιάζουν. Πάντως, η μορφέα μπορεί να συνυπάρχει με ΣΣκ (Soma Y et al, 1993).

ΠΙΝΑΚΑΣ 69

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ

1.   ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΟΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΞΕΝΙΣΤΗ

2.   ΝΕΦΡΟΓΕΝΗΣ ΙΝΩΔΟΠΟΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΑ

3.   ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ

 • Πολυβινυλοχλωρίδιο
 • Μπλεομυκίνη
 • Πενταζοκίνη
 • Σύνδρομο τοξικού ελαίου
 • Παραφίνη
 • Σιλικόνη

4.   ΨΕΥΔΟΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.  Φαινυλοκετονουρία

2.  Σύνδρομα πρόωρης γήρανσης

 • Σύνδρομο Werner
 • Σύνδρομο Hutchinson-Gilford

3.  Τοπικά ιδιοπαθή ινωτικά σύνδρομα

 • Οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση και παρεμφερή νοσήματα (συσταλτική μεσεντερίτιδα, ίνωση μεσοθωρακίου, ινωδοποιός περικαρδίτιδα, ινωδοποιός καρδίτιδα, περιτοναϊκή ίνωση)
 • Συγγενές ραιβόκρανο
 • Πολλαπλή υαλινοϊνωμάτωση
 • Βρεφική δακτυλική ινωμάτωση
 • Βρεφική μυοϊνωμάτωση
 • Σύνδρομο Gardner
 • Σύγκαμψη Dupuytren
 • Υποδόρια λιποκοκκιωμάτωση Rothmann-Makai
 • Σύνδρομο δύσκαμπτου δέρματος
 • Σκληρομυξοίδημα

5.   ΣΚΛΗΡΟΙΔΗΜΑ

6.   ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ

7.   ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ ΙΝΩΔΗΣ ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ

8.   ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΑΤΡΟΦΟΔΕΡΜΑ ΤΟΥ MULIN

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα. Οι διάφοροι υπότυποι της εν τω βάθει μορφέα, ιδιαίτερα όταν εκδηλώνονται με συγκάμψεις των χεριών, αρθραλγίες, υμενίτιδα και θετικό Ra test, μπορεί να συγχυθούν με ΝΙΑ. Οι ασθενείς όμως αυτοί συχνά έχουν και θετικά ΑΝΑ, αντισώματα έναντι των ιστονών, υπεργαμμασφαιριναιμία και ηωσινοφιλία, εκδηλώσεις που επιτρέπουν την ΔΔ από την ΝΙΑ. Διαβρωτική αρθροπάθεια δεν παρατηρείται.

Κακοήθη νοσήματα. Εάν υπάρχουν ενδείξεις φλεγμονής, πρέπει να μπαίνει στη σκέψη τοπική κακοήθεια (Diaz-Perez JL et al, 1980; Su WP and Person JR, 1981). Πάντως, η ιστολογική εξέταση επιτρέπει εύκολα την διάκριση της εν τω βάθει μορφέα από κακοήθεια.

Πολλές άλλες καταστάσεις υποδύονται ΤΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ 69).Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες